• คิดเงินเดือนพนักงาน
 • สรรหาบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
 • จัดทำเอกสารด้านประกันสังคม ภงด.

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • • 1-3 years’ experience in administrative or HR.
 • • Good communication skills in English/Chinese of
 • • Salary negotiable

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สรรหาบุคลากรตามความเหมาะสม

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สรรหาบุคลากรตามความเหมาะสม
 • จัดการงานด้านฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอก
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female Age 28 years up
 • Bachelor's degree in related field
 • Have experiences in HR function of payroll

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต
 • มีความขยัน อดทน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Recruitment and Selection
 • Knowledge in Work Permit and Visa
 • Training Employee Benefits Contact Govement

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • Have sufficient knowledge in Work Permit and Visa

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลงานด้านการสรรหา, ฝึกอบรม, สวัสดิการ, แรงงงาน
 • การจัดทำค่าแรง-เงินเดือน
 • ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Assisting HR Manager with generalist HR matters
 • Coordinating and administering training
 • Administration, co-ordination and support

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • New Graduates are also welcome, Age not over 25
 • Salary Range: THB 15,000 – 18,000 5days working
 • Benefit ; Bonus /Overtime/Provide Fund

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง ทุกช่วงอายุ
 • เน้นการ RECRUIT ผู้สมัคร
 • มีประสบการณ์ 3 ปี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • ผ่านงานระบบเงินเดือน และจัดสรรหาพนักงาน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท บริหารทรัพยากรมนุษย์หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Project Management, HRD, HRM 3 ปี
 • มีความรู้และผ่านการทำงานในธุรกิจ FMCG หรือ Trading

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • งานด้านฝึกอบรม

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานในฝ่ายบุคคล/ธุรการ
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานของฝ่าย HR

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ดูแลการจัดทำเงินเดือนของพนักงานในแต่ละเดือน

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านงานบริหารงานบุคคล
 • มีทักษะในด้านการติดต่อประสานงาน การเจรจาต่อรอง
 • แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พัฒนาวางแผนการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์และให้คำแนะนำการฝึกอบรม
 • ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ตั้งไว้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบ คัดเลือก สรรหา ว่าจ้าง ฝึกอบรม วางแผน
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการทรัพยากร
 • เพศชาย/หญิงอายุ 23-30 ปี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์,รัฐศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านเงินเดือน โดยครงมาทั้งระบบ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Education Bachelor’s degree
 • Control Company Car & Driver Schedule
 • Manage employee's information

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Associate with HR Manager to develop and implement
 • Preparation of recruitment literature & job advert
 • Associate with HR Manager HR Improvement Project

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ด้านการสรรหาและคัดเลือก
 • ทำเงินเดือนภาษีพนักงาน 5 สาขา
 • ด้านการฝึกอบรม

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 25ปี ขึ้นไป
 • ภาษาอังกฤษ การนำเสนอและตอบข้อซักถามกฎระเบียบบริษัท
 • มีความรู้ในระบบ HRIS

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 25-35 Years with pleasant and good Personality
 • Especially Human Resource Development.
 • Experience 3 Years in Human Resource functions

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • International Company
 • Professional HR and Training
 • Engineering and Construction

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิงอายุไม่เกิน35ปี
 • ป.ตรีขึ้นไป มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • ซื่อสัตย์ อดทนและตรงต่อเวลา

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • recruitment
 • HR business partner
 • interpersonal

27-Mar-17

 

Applied
 • ป.ตรี/ป.โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ด้านงานสรรหาคัดเลือก
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน

27-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจ,จิตวิทยา
 • การจัดทำสื่อ และสื่อสารภายในองค์กร
 • งานสรรหาบุคลากร ดำเนินการวางแผนสรรหากำลังพล

27-Mar-17

 

Applied
 • enthusiastic, eager to learn
 • high responsible, having logical mindset
 • prioritize work, fast learner

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำและ รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม
 • ดำเนินการจัดการฝึกอบรม
 • ติดตามผลกาประเมินกาฝึกอบรม

27-Mar-17

 

Applied
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการสรรหาบุคลากร
 • มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงาน

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 22 - 30
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง 22 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

27-Mar-17

 

Applied

HR & GA officer PT17030914

PA & CA Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Experience in HR and GA 2 years.
 • Responsible for recruitment process
 • Good command in English

27-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัท
 • ป.ตรี บริหารทรัพยากรบุคคล
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป บุคลิกหน้าตาดี

27-Mar-17

 

Applied
 • ทำเงินเดือน คิดโอที
 • ตรวจเช็ควันทำงานพนักงานที่โรงงาน
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการบุคคล

27-Mar-17

 

Applied
 • HR Officer
 • Hr adn Admin Officer
 • HUMAN RESOURCE

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 27-35 years old
 • Bachelor’s degree in HRM, HRD
 • Recruitment at least 3 years service

27-Mar-17

 

Applied
 • Contract 6 months/Renewable
 • Recruitment and HR background
 • ส่งประวัติที่ inthiraporn.k@manpower.th.com

27-Mar-17

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Good English, able to work in multi-task
 • at least 1 year experience as HR and GA officer
 • Female with age between 24-40 years.

27-Mar-17

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Senior HR Officer
 • At least 5 years working experience
 • Good command in English skills

27-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or Master's Degree.
 • Able to deal with people from multifunction.
 • Both written and spoken English proficiency.

27-Mar-17

 

Applied
 • Experiences in HROD, HRD, and Training
 • Knowledge of creative training techniques.
 • Create relevant training and development programs.

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HRM, HRD, OD
 • Strong English
 • Outstanding Service mind

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ER, Employee Communication for Listed Company
 • Fast Growing Manufacturer & Trading firms
 • Good at Photoshop, VDO presentation, Social Media

27-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี
 • ปวส-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการสรรหาบุคคลากร

27-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้คล่อง มีใบขับขี่
 • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี

27-Mar-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล