• งานสรรรหา ว่าจ้าง
 • ทำแฟ้มพนักงานเข้าใหม่
 • รายงานพนักงานลาออก

11 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานฝึกอรม
 • ควบคุมดูแลงานบุคคล
 • ประสบการณ์ด้านงานสรรหาและฝึกอบรมมาอย่างน้อย 2 ปี

11 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถทนแรงกดดันในการทำงานได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

11 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบ ชอบทำงานเอกสาร

11 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. หรือปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
 • บุคลิกภาพดี มีทัศนคติที่ดี มีความขยัน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 3 - 5 ปีขึ้นไป
 • จัดทำประวัติการอบรม และ จัดทำจดหมายเข้า ออก

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานบุคคล-สรรหา
 • ปวส. ถึง ปริญญาตรี ด้านทรัพยากรมนุษย์
 • จัดทำฐานข้อมูลเงินเดือน ,การทำเอกสารต่างด้าว

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในงานทรัพยากรบุคคล
 • งานทรัพยากรบุคคล งานฝึกอบรม
 • มีความรู้กฎหมายแรงงาน ประกันสังคม แรงงานสัมพันธ์

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Training
 • Visa Work Permit
 • Payroll

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Administer Monthly Payroll of PC staff
 • Outstanding knowledge of Excel
 • Support employee benefits & office administration

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 4-5 mnths, Accident & Life Ins, Medical Supp
 • High Quality Industrial Products Manufacturing
 • At least 5 year exp. in HR in Japanese Company

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานสรรหาว่าจ้าง
 • งานฝึกอบรม
 • งานค่าจ้าง

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for recruitment and hiring process
 • Handle for HR operations and HRIS
 • Ensure compliance with statutory requirements

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR & Admin Officer (23-25K)

Fischer & Partners Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 3-5 years' experience in HR Payroll and Admin
 • basic knowledge of Labor Law,Personal Tax
 • supported HR duty

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. หรือ เทียบเท่า ขึ้นไป
 • สรรหา และคัดเลือกพนักงานตามคุณสมบัติที่กำหนด
 • จัดทำแผนฝึกอบรม บันทึกผลการฝึกอบรม

23-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง - ชาย อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • สามารถจัดทำเอกสารติดต่อส่วนงานราชการ

23-Jul-17

 

Applied
 • สรรหาบุคคลตามที่บริษัทต้องการ
 • ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์มาแล้วขั้นต่ำ 1 ปี

23-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office

23-Jul-17

 

Applied

Hr. Staff & Administration Officer.

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • recruitment & HR process
 • Improve environment
 • result &detail-oriented

23-Jul-17

THB20k - 25k /เดือน

Applied

HR Staff & Administration Officer

JAC AYUTTHAYA

จังหวัดอื่นๆ

 • recruitment & HR process
 • Improve environment
 • result &detail-oriented

23-Jul-17

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในงานด้านทรัพยากรบุคคล
 • มีความรู้ ทักษะด้านกฎหมายแรงงาน, ประกันสังคม
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

23-Jul-17

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • งานด้านฝึกอบรม
 • งานด้านแรงงานสัมพันธ์
 • งานด้านสรรหาว่าจ้าง

23-Jul-17

 

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างน้อย 1 ปี

22-Jul-17

 

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปวส.- วุฒิปริญญาตรี
 • ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้
 • มีประสบกาณ์ทำงานด้านบุคคลอย่างน้อย 1 ปี

22-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR
 • Recruitment
 • Training

22-Jul-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male / Female Age between 25- 33 yrs
 • Bachelor degree in HRM or related
 • Having experience in HRM at least 3 years.

22-Jul-17

 

Applied
 • 2 years of experience in HR
 • Degree in related fields (Human Resources)
 • Female, aged 24 - 27 years old

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ็HR & Admin officer, ช/ญ ป.ตรี, ประสบการณ์ 2 ปี
 • Visa, Workpermit, โปรแกรม HR(Prosoft, B-Plus
 • ภาษาอังกฤษระดับดี, รับแรงกดดันได้ดี, ออก ตจว. ได้

21-Jul-17

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • วางแผนและบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรมนุษย์
 • มีความรับผิดชอบสูง

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหาร
 • มีประสบการณ์ทำงานการฝ่ายบุคคล 2-3 ปี

21-Jul-17

 

Applied
 • Good English Communication
 • At least 2 years experience in HR Department
 • Referable HR Graduation

21-Jul-17

 

Applied
 • Planning, implementing and monitoring employee
 • Determining and recommending employee relations
 • Dealing with external and internal parties

21-Jul-17

 

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 21 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีประสบการณ์ recruitment(สรรหา) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สรรหาว่าจ้างบุคลากร
 • ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
 • ประสานงานการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก

21-Jul-17

 

Applied
 • สรุปขาด ลา มาสาย ประจำเดือน คิดค่าแรงเงินเดือน
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบริหารงานบุคคล
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 2 ปีขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • สรรหาพนักงาน ให้สอดคล้องต่อความต้องการ
 • เพศ หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปวส.และปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล

21-Jul-17

 

Applied
 • สำรวจความต้องการพนักงานของหน่วยงานต่างๆ
 • สรรหาพนักงาน ให้สอดคล้องต่อความต้องการ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล

21-Jul-17

 

Applied
 • สรรหา ว่าจ้าง สัมภาษณ์งาน ประสานงานแผนกที่เกี่ยวข้
 • ข้อมูลประวัติ พนักงาน
 • ประสบการณ์ในสายงานบุคคลอย่างน้อย 3 ปี

21-Jul-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 30 ถึง 50 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

21-Jul-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงาน Payroll ขั้นต่ำ 1 ปี
 • ใส่ใจในรายละเอียด
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่ดี

21-Jul-17

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาว่าจ้าง สัมภาษณ์งาน อบรมพนักงานใหม่
 • ประสานงานด้านบุคคลและธุรการ
 • ติดต่อสือสารงานราชการภายนอก

21-Jul-17

 

Applied
 • สรรหาบุคลากร ค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทน
 • ด้านสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์
 • วุฒิ ปวช-ถึงปริญญาตรี

21-Jul-17

 

Applied
 • Excellent Thai and English skills
 • Good knowledge in Thai Labor Law
 • 3+ years of work experience in Human Resources

21-Jul-17

 

Applied
 • Experience in L size company, Construction is plus
 • Exp in reorganization, restructuring&set up system
 • Entrepreneurship, strong personality, good in ER

21-Jul-17

มากกว่า THB120k /เดือน

Applied
 • HR Staff
 • HR Officer
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

21-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล