• ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • วางแผน วิเคราะห์ ประมวลผลธุรกิจขององค์กร

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Finance or Accounting
 • Experience in finance and accounting field.
 • Good communication in English.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • If you are proactive and energetic person
 • We ask you to join our new business expansion
 • To work with innnovative company

14 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Preparing BDD/BDM's document and related documents
 • Good verbal in Thai, and English
 • Strong in presentation skill

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develop marketing and communication strategies
 • Responsible for marketing content development
 • Lead marketing events to acquire new users

22-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • recruitment
 • HR business partner
 • interpersonal

21-Apr-17

 

Applied
 • 5 years exp in management policies implementation
 • Have knowledges in KPIs
 • Fluent written and conversation skills in English

21-Apr-17

 

Applied
 • Gather and analyze financial information
 • Make monthly report of Sale & GP, Cost detail
 • Providing Department expenses report by analysis

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานขาย/การตลาด 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานที่อินโดนีเซียและพูดภาษาญี่ปุ่นได้
 • เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ และนักวางแผนที่ดีเยี่ยม

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge in Thai Telecommunication & Energy Laws
 • Building relationships with the regulators
 • 2-5 years experiences in regulatory affairs

21-Apr-17

 

Applied
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / จีน
 • ความสามารถในการแปลภาษาจีน - ไทย, ไทย - จีน
 • ความรู้ภาษาจีนอยู่ในระดับ HSK Level 3 ขึ้นไป

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female age 32 years old up with related exp.
 • Good command of English (TOEIC 700 up)
 • Good communication and interpersonal skills

20-Apr-17

 

Applied
 • จบป.ตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม เศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • มีประสบการณ์การวิเคราะห์โครงการ ด้านการพัฒนาธุรกิจ
 • มีความเข้าใจในการทำงบประมาณ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

20-Apr-17

 

Applied
 • มองหาโอกาสและนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า
 • สามารถติดต่อประสานงานกับผู้บริหารขององค์กรต่างๆ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์เป็นอย่างดี

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 15 years’ exp in high rise building is a plus
 • 2,000 million baht up is a plus
 • Report direct to CEO / President

20-Apr-17

 

Applied
 • degree in Business Administration, Marketing
 • xperience in funding or marketing in a financial
 • Single License (IP license) is an advantage

20-Apr-17

 

Applied
 • Master degree in Accounting , Finance or Audit
 • 1- 5 years of experience in quantitative analysis
 • Project management & system development skills

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Maintain and acquire new prospect customer
 • establish relationship with customer to close sale
 • Responsible for achievement of sales target

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • แนะนำการวางแผนทางการเงินและวางแผนเกษียณอายุ
 • แนะนำให้บริษัทชั้นนำจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • แนะนำสมาชิกกองทุนเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตน

20-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • 2-5 years in Marketing, Customer Service, planning
 • 2-5 years in supply chain

20-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำโครงการส่งเสริมการตลาด
 • ศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาช่องทางการขายใหม่ๆ
 • ปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า ในสาขาการตลาด

19-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Business Admin
 • Thai Male or Female, Age 25-35 years old
 • Good in English skills

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

19-Apr-17

 

Applied
 • เงินเดือน+คอมมิชชั่น: 20,000-70,000 บาท/ เดือน
 • ชอบพบปะผู้คน/ บรรยากาศใหม่ๆ/ งานที่ท้าท้าย
 • หนึ่งใน startup ที่โตเร็วที่สุด ลูกค้ากว่า 500 ราย

19-Apr-17

THB16k - 35k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • ปริญญาตรี – โท สาขาคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ บัญชี
 • Business Analyst 1 - 3 ปี
 • มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านการธนาคาร

19-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 24-30 ปี สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้าง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี

19-Apr-17

 

Applied
 • 15 years’ exp in high rise building is a plus
 • 2,000 million baht up is a plus
 • Report direct to CEO / President

19-Apr-17

 

Applied
 • Assist in coordinating the overseas projects.
 • Communicate and coordinate with faculties.
 • Participate in the project meetings as required.

18-Apr-17

 

Applied
 • Good command of English
 • Proficiency with Microsoft Excel
 • Degree in BA, Economics, Statistic

18-Apr-17

 

Applied
 • Costing
 • Business Control
 • Financial & Accounting

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Support KPrivate Banking Sales Team
 • Possess Single License (SIC)
 • Banking or branch administration experience

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master degree in Marketing
 • 2 years Experience in export sales,Marketing
 • Good command of both spoken & written English.

11-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bacheler or Master degree in Engineering, MBA
 • Strong analysis skill
 • Good command in English

03-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน
 • อายุไม่เกิน 32 ปี
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล