• เพศชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 26 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจและสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ,

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา Logistics หรือ Supply Chain
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 3-5 ปี
 • มีทักษะการประสานงาน การเจรจาต่อรองการประเมินผู้ขาย

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering or related field
 • Minimum 1 Year experience in Purchasing, Procureme
 • This position is employed as a contract staff

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • sourcing skill, negotiation skill
 • Well organized, systematic thinking
 • work hard, dedication to its assignments

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Purchasing Officer
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ จัดหา
 • ระบบ SAP

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 28 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส.หรือปริญญาตรี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-2 years purchasing experience is an advantage
 • Confident telephone manner
 • Strong command in English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย - หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านงานจัดซื้อ
 • ประสบการณ์ด้นจัดซื้ออย่างน้อย 2 ปี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปวส.
 • จัดซื้อเครื่องจักรต่างๆ อะไหล่,อุปกรณ์

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำ และประสานงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา
 • ดำเนินการพิจารณาใบขอซื้อ และคัดเลือก
 • ติดต่อประสานงาน เจรจาต่อรองกับ Suppliers ด้านราคา

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง, อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการตลาด จัดซื้อ
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ติดต่อ Supplier

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อก่อสร้างอย่างน้อย 2-3 ปี
 • วุฒิปวส.- ปริญญาตรี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Planning and managing daily packaging
 • 5 years experiences in purchasing
 • Able to work in Saraburi plant

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • จัดซื้องานก่อสร้าง

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดซื้อสินค้า เจรจาต่อรอง ควบคุมสินค้าเข้า ออก
 • ประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • เพศหญิง 26-35 ปี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบราคาของวัสดุก่อสร้าง
 • จัดทำเอกสารจัดซื้อเพื่อขออนุมัติใช้ในโครงการ
 • วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ
 • ป.ตรี ทุกสาขาวิชา
 • คะแนนสอบ Toeic 650 คะแนนขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 2-3 years experience coordinate with supplier
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • Responsible for all activities in Purchasing Proce

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลและประสานงานทางด้านการจัดซื้อทั้งหมด
 • ปวส/ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง สินค้าและบริการต่างๆ
 • ติดต่อประสานงาน เจรจาต่อรองกับ Suppliers ด้านราคา
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อตั้งแต่ 3 - 5 ปี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ
 • เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการขาย
 • ประเมินผลผู้ขาย

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-3 years experience in purchasing process
 • Bachelor’s degree in relate field
 • Good communicate in English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ชาย,หญิง อายุ30ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ทำเอกสารสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลงานด้านจัดซื้อ เช็คราคา เปรียบเทียบราคาสินค้า
 • มีประสบการณ์ในด้านงานจัดซื้อ 1 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไปทุกสาขา

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • หาข้อมูลทางการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย
 • แนะนำและให้ข้อมูลลูกค้าได้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับ SUPPILER
 • สรรหา SUPPILER รายใหม่
 • ตรวจสอบความถูกต้องของ SPEC ที่ระบุในใบจัดซื้อ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Purchasing Officer / จัดซื้อ

IQ Moderntrade Co.,Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ปวส. หรือปริญญาตรีด้านการตลาด
 • ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อ
 • ประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดซื้อสินค้า
 • เพศชาย / หญิง วุฒิป.ตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี Microsoft excel,

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, การบัญชี, การตลาด
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ด้านจัดซื้อวัตถุดิบ
 • มีความเข้าใจในระบบ ERP, MRP, SAP

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, การบัญชี, การตลาด
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ด้านจัดซื้อวัตถุดิบ
 • มีความเข้าใจในระบบ ERP, MRP, SAP

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิงอายุระหว่าง 25-40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ
 • มีประสบการณ์การจัดซื้อ 1-5 ปีขี้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดชื้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ

30-Apr-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลเอกสารดูเรื่องสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อและจัดจ้าง งานโครงสร้าง
 • มีทักษะและความสามารถในการเจรจาต่อรอง

30-Apr-17

 

Applied
 • ปวส - ปริญาตรี
 • ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดีMicrosoft Office

29-Apr-17

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับ Supplier ระหว่างประเทศ
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อต่างประเทศ 1 ปีขี้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ

29-Apr-17

 

Applied
 • Good communication in English
 • Experience CPC & Purchasing
 • Working Monday-Friday

29-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จัดซื้อในงานโรงแรม อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความสามารถในการต่อรองราคา

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานด้านจัดซื้อทั้งในและต่างประเทศ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีความคล่องตัว
 • จัดทำแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ/สินค้า หรือบริการ

28-Apr-17

 

Applied
 • Male, Thai Nationality, 25-38 years old
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • 1-3 years working experience in purchasing

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณา
 • มีความละเอียดรอบคอบ

28-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ
 • จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์
 • ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อ

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง/เพศชาย อายุ 23-32 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ ,การประสานงานระหว่างประเทศ
 • มีผลสอบ HSK ระดับ 5 ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานจัดซื้อ
 • จัดหา Suppliers รายใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ
 • ปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้างของบริษัท ฯ ทั้งระบบ

28-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหาร,โลจิสติกส์ หรือสาขาอื่
 • มีประสบการณ์ในด้านงานจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานกับ Supplier

28-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ทางด้านการจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป
 • จัดหาซัพพลายเออร์(ทั้งในและต่างประเทศ)
 • เจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์

28-Apr-17

 

Applied
 • 3-5 years in purchasing / procurement
 • Bachelor’s degree in Industrial / Mechanical
 • Experience in purchasing commodities

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดซื้อ จัดหา วัสดุ-อุปรณ์ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ-จัดหา อย่างน้อย 2 ปี
 • จัดทำ PO, รับของ, เช็คสินค้าให้ถูกต้องตาม PO

28-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 1 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิงอายุ 23-30 ปี วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • จัดทำเอกสาร PO,PR

28-Apr-17

 

Applied
 • หา Supplier ใหม่ๆ ให้กับบริษัทฯ
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 1 ปีขึ้นไป
 • เจรจาต่อรองด้านราคา

28-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล