• งานเอกสารและธุรการทั่วไป งานจัดซื้อ
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดซื้อ จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต
 • มีประสบการณ์ในการจัดซื้อตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • ทำสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ใช้คอมพิวเตอร์ได้ชำนาญ
 • อัพเดทข้อมูลสินค้าทาง website ได้
 • ทำเอกสารการจัดซื้อ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, aged 22-30 years old
 • Bachelor’s Degree in any field
 • At least 1 year of experience in purchasing

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป ไม่เกิน35ปี
 • จบการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)
 • มีการจัดการงานเอกสารที่ดีและละเอียดรอบคอบ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วุฒิการศึกษา ปวส./ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณด้านจัดซื้อ (IT)3 ปีขึ้นไป, sales IT
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ สำหรับ Telesales

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality, 27 years old or above
 • Bachelor degree
 • Restaurant experience skills

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความสามารถด้านภาษาจีน และภาษาอังกฤษ
 • สั่งซื้อสินค้าให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ
 • ติดต่อผู้ขายแต่ละราย เกี่ยวกับราคา คุณภาพและสินค้า

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 1 - 2 ปี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง อายุ 23 - 30
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • หา supplier ใหม่ๆ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • PURCHASING OFFICER
 • Purchasing
 • Hotel Job

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3+ years of Electronics Company as Purchasing
 • Able to work in shift.
 • Age not over 35 years old

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 18 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานด้านจัดซื้อทั้งในและต่างประเทศ
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และมีความคล่องตัว
 • จัดทำแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ/สินค้า หรือบริการ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1 year of experience in purchasing
 • Thai nationality, aged 22-30 years old
 • Good communication ability in English

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลงานด้านจัดซื้อ เช็คราคา เปรียบเทียบราคาสินค้า
 • มีประสบการณ์ในด้านงานจัดซื้อ 1 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไปทุกสาขา

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-2 years purchasing experience is an advantage
 • Confident telephone manner
 • Strong command in English

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in any field
 • 1-3 years in purchasing field
 • Good Command of English

25-Jun-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป

25-Jun-17

 

Applied
 • 2-3 years experience coordinate with supplier
 • Bachelor’s Degree in any related field
 • Responsible for all activities in Purchasing Proce

25-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านจัดซื้อต่างประเทศทั้งระบบ
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 - 3 ปี

24-Jun-17

 

Applied
 • Thai, Female or Male, 24 - 28 years old
 • Min. 1 year exp in Purchasing or Procurement
 • Good command in English (Japanese is advantage)

24-Jun-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสาร ได้ดี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปด้านจัดซื้อ ในธุรกิจอสังหาฯ

24-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลสั่งซื้อสินค้าของบริษัท
 • ติดตามสินค้า
 • รายงานรับสินค้าประจำวันและงานที่รับผิดชอบ

24-Jun-17

 

Applied
 • จัดซื้อสินค้า
 • เพศชาย / หญิง วุฒิป.ตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี Microsoft excel,

24-Jun-17

 

Applied
 • At least 1 year’ experience in Trading
 • Able to communicate effectively in English
 • Good at Excel

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปวส.- วุฒิปริญญาตรี
 • ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้
 • มีประสบกาณ์ทำงานด้านบุคคลอย่างน้อย 1 ปี

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิง อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานจัดซื้ออย่างน้อย 1-2 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • 3 year of experience in Purchasing or Accounting
 • Negotiable Salary plus Bonus
 • Good in English conversation and writing

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years working experience
 • Good in English conversation and writing
 • Salary 15,000 and above, Mon-Sat.

23-Jun-17

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสบการณ์ด้านฝ่ายจัดซื้อ ขั้นต่ำ 3 ปี
 • จบปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • ทำงานล่วงเวลาได้

23-Jun-17

 

Applied
 • จัดหาสินค้าให้บริษัท
 • ปวส ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในสายงาน 2-3 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • จัดซื้ออะไหล่
 • จัดทำรายงานสินค้าคงคลัง
 • วุฒิม.3 ขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส-ปริญญาตรี
 • สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้ดี

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึนไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • experience in purchasing in factory.
 • experience in Sourcing.
 • Good command of spoken and written in English.

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย-หญิงอายุระหว่าง 25-40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ
 • มีประสบการณ์การจัดซื้อ 1-5 ปีขี้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 25-40 ปี
 • วุฒิปวส. หรือ ปริญญาตรี

23-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหาร,โลจิสติกส์ หรือสาขาอื่
 • มีประสบการณ์ในด้านงานจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานกับ Supplier

23-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิขั้นตํ่าป.ตรี
 • ประสบการณ์ด้านจัดซื้อ1ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารจะพิจรณาเป็นพิเศษ

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

23-Jun-17

 

Applied
 • ป.ตรี - ป.โท
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ
 • ทำหน้าที่จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : หญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 1 ปีขึ้นไป
 • จัดทำเอกสาร PO,PR

23-Jun-17

 

Applied
 • ตรวจสอบราคาของวัสดุก่อสร้าง
 • จัดทำเอกสารจัดซื้อเพื่อขออนุมัติใช้ในโครงการ
 • วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

23-Jun-17

 

Applied
 • ดูแลสายงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
 • จัดทำ REPORT การซื้อ จัดทำ REPORT STOCK
 • ขอเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านจัดซื้อ อย่างน้อย 1

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering or Supply Chain
 • 3-year experience in Sourcing or Purchasing filed
 • Having knowledge of Engineering drawing

23-Jun-17

 

Applied
 • ขอซื้อ จัดซื้ออุปกรณ์ และวัตถุดิบในการผลิตอาหาร
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • ระดับ ปวส.ขี้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 23 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 24-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

22-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล