• ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • จัดทำใบเปรียบเทียบราคาตามที่ได้รับข้อมูล
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality, Bachelor degree in any related
 • Minimum 2 years of experience in purchasing
 • Good command of English

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมดูแลเอกสารดูเรื่องสัญญาจัดซื้อ-จัดจ้าง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อและจัดจ้าง งานโครงสร้าง
 • มีทักษะและความสามารถในการเจรจาต่อรอง

25-Mar-17

 

Applied
 • Contact and visit supplier
 • Control delivery and stock
 • Follow up overseas & domestic customer

25-Mar-17

 

Applied
 • คัดเลือก/สรรหาผู้ผลิต และเปรียบเทียบราคาวัตถุดิบ
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ ไมน้อยกว่า 2 ปี
 • จัดทำรายงานการจัดซื้อ

24-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Purchasing/Procurement
 • SAP
 • Samutprakarn

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience 0-4 years in Oversea Purchasing/Import
 • Good command of spoken and written English.
 • Bachelor’s degree in Business Administration

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับ Supplier ระหว่างประเทศ
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อต่างประเทศ 1 ปีขี้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ

24-Mar-17

 

Applied
 • มีทักษะในการวางแผนการจัดซื้อ
 • เปิด PR,PO สั่งซื้อสินค้า จัดทำเอกสารด้านจัดซื้อ
 • ประสานงานและเจรจาต่อรองกับผู้ขายในด้านราคา

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 21 - 35
 • ปริญญาตรี วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ ด้านการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง 1 - 2 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหาร,โลจิสติกส์ หรือสาขาอื่
 • มีประสบการณ์ในด้านงานจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานกับ Supplier

24-Mar-17

 

Applied
 • Fluent in Thai and English
 • Negotiation skills
 • Service-minded

24-Mar-17

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 1-2 years purchasing experience is an advantage
 • Confident telephone manner
 • Strong command in English

24-Mar-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านจัดซื้อ 1 ปีขึ้นไป
 • เพศหญิงอายุ 23-30 ปี วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • จัดทำเอกสาร PO,PR

24-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลสั่งซื้อสินค้าของบริษัท
 • ประสบการณ์งานจัดซื้อเหล็ก 1-3 ปี
 • เพศ : ชาย , หญิง 18 - 35 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการขาย
 • เพศหญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง, อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการตลาด จัดซื้อ
 • มีทักษะในการพูด อ่าน เขียน ติดต่อ Supplier

24-Mar-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อ
 • เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขการขาย
 • ประเมินผลผู้ขาย

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 23-32 ปี
 • มีทักษะการต่อรองราคา

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดซื้อสินค้า เจรจาต่อรอง ควบคุมสินค้าเข้า ออก
 • ประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • เพศหญิง 26-35 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ Material เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี อายุ 21-33 ปี
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบสูง ขยันตั้งใจและซื่อสัตย์

24-Mar-17

 

Applied
 • อายุ 23-40 ปี วุฒิขั้นต่ำ ปวช-ปริญญาตรี
 • มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • สามารถุปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้

24-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลจัดการคำสั่งซื้อและประสานงาน
 • รับผิดชอบสำหรับการผลิตการ จัดซื้อ
 • มีใบขับขี่ ประเภท ท.2 ขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลและประสานงานทางด้านการจัดซื้อทั้งหมด
 • ปวส/ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • จบการศีกษาระดับปวส.-ป.ตรี
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร

24-Mar-17

 

Applied
 • Sourcing overseas suppliers and negotiating prices
 • Handle and follow-up PO, sales contact
 • Control supplier and products information

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดหา จัดซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับการซ่อมบำรุง
 • หา Supplier ใหม่ๆ ไว้เทียบกับ Supplier ที่มีอยู่
 • ติดต่อหา ราคา เทียบราคาจาก Supplier

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ เพศหญิง
 • มีประสบการณ์ด้าน จัดซื้อ
 • มีความซื่อสัตย์ , รับผิดชอบ

24-Mar-17

 

Applied
 • จัดซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์ ในการผลิต
 • มีประสบการณ์ ด้านจัดซื้อ 1 ปี ขึ้นไป
 • สั่งซื้อและสั่งทำสัญญา

24-Mar-17

 

Applied
 • จัดทำ และประสานงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา
 • ดำเนินการพิจารณาใบขอซื้อ และคัดเลือก
 • ติดต่อประสานงาน เจรจาต่อรองกับ Suppliers ด้านราคา

24-Mar-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ทางด้านการจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป
 • จัดหาซัพพลายเออร์(ทั้งในและต่างประเทศ)
 • เจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์

24-Mar-17

 

Applied
 • จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง สินค้าและบริการต่างๆ
 • ติดต่อประสานงาน เจรจาต่อรองกับ Suppliers ด้านราคา
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อตั้งแต่ 3 - 5 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ตรวจสอบ เปรียบเทียบใบเสนอราคาแต่ละร้าน
 • ขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)

23-Mar-17

 

Applied
 • จัดหาสินค้าตามความต้องการจาก PR
 • เปรียบเทียบ และต่อรองราคาสินค้ากับ Supplier
 • เปิด PO สินค้าต่างๆ

23-Mar-17

 

Applied
 • วางแผนความต้องการวัตถุดิบ
 • ออกใบสั่งซื้อ( Purchase Oder:P/O ) เพื่อสั่งซื้อ
 • สมารถใช้โปรแกรม MS. Office / Express ได้

23-Mar-17

 

Applied
 • Experience in purchasing.
 • Good English proficiency
 • Good skills in supplier negotiation.

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการขายโครงการ
 • สามารถออกไปพบลูกค้าได้

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดหาแหล่งซื้อ และเปรียบเทียบต้นทุน
 • เพศ ชาย/ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มียานพาหนะ สามารถขับรถได้ สามารถออกไปพบลูกค้าได้

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส ถึง ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้น

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • จัดซื้องานก่อสร้าง

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Mar-17

 

Applied
 • จัดซื้อจัดจ้างต่อรองราคา ติดต่อร้านค้า
 • ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

23-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิการจัดการ / อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ด้านการจัดการต่างประเทศ 2 ปี ขึ้นไป
 • ฟัง พูด เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

23-Mar-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไปด้านจัดซื้อ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • จัดซื้อ, จัดหาและเจรจาต่อรอง Supplier

23-Mar-17

THB13k - 25k /เดือน

Applied
 • จัดทำใบสั่งซื้อสินค้า(Po)ตามใบสั่งซื้อ
 • ติดต่อ vendor/supplier เพื่อต่อรองราคา
 • จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ

23-Mar-17

 

Applied
 • At least 2-4 years experience in purchasing
 • Good command of English
 • Proficient in computer programs.

22-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Electrical or Instrument
 • 7-10 years’ experience in purchase spare parts
 • Working place at Rayong office.

22-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's degree with GPA > 2.50
 • Have experience at least 3 years in Purchasing
 • Able to drive car with Driving License

22-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ป.ตรี สาขาบัญชี-การเงิน
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล