QA Officer

Kerry Ingredients ( Thailand ) Limited.

เมืองสมุทรปราการ

 • Degree in Food Science or any related field.
 • Good in Quality assurance
 • Communication skills in English

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุมบันทึกคุณภาพ
 • ขึ้นทะเบียนเอกสารตามใบร้องขอจากหน่วยงาน
 • มีความรู้ด้านระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2009

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • ปฏิบัติงานควบคุม และประกันคุณภาพ
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

QA/QC Officer

Tricel Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • เพศชาย / หญิง 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวช./ปวส ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านประกันคุณภาพ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Purchasing
 • General Affair
 • Customer Relation

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานด้านประกันคุณภาพ/ ควบคุมคุณภาพ
 • อายุ 21 - 35 ปี ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี (ป.ตรี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

27-Apr-17

 

Applied
 • ทำเอกสารแผนก QA
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับเด็กจบใหม่(ด้านการพิมพ์)

27-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการณ์ควบคุมคุณภาพ/การบรรจุภัณฑ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ทำงาน 5 วัน/ประกันกลุ่ม/Provident Fund/Bonus/OT

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต
 • ปวส.ด้านช่างอุตสาหกรรม
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดและคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

27-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร
 • ใบอนุญาตอื่นๆ ตามที่ กลต.กำหนด
 • มีใบอนุญาต Single License

27-Apr-17

 

Applied

QA Officer ( Pathumthani )

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Min.2 years exp. QA &QC
 • ISO, GMP,และมาตรฐานอื่นๆในสาย QA/QC
 • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com

26-Apr-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการไฟฟ้า
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและชิ้นงาน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

25-Apr-17

 

Applied
 • QA QC
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงาน 3ปีขึ้นไป

25-Apr-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการผลิต
 • มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • อายุ 21-30 ปี

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any field
 • Male or Female, 25 – 35 years old
 • Good Command of English

24-Apr-17

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Manage and operate QAQC department
 • Correspond to customers for quality related issues
 • Manage quality control on site

24-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท MIS, Statistics
 • การวิเคราะห์กระบวนการและการประกันคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

22-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล