• เพศชาย
 • อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป
 • สามารถเขียนและแปลภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • UAT AS400, Life Asia system
 • Product, Pricing, Actuarial
 • Actuary, Product Implementation

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปวส.

24-Feb-17

 

Applied
 • product design to capture market
 • Project the marketing and product trend.
 • Define product competitiveness

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, age between 24 - 32 years old
 • Degree in Biomedical background or e-learning
 • Willing to learn and take on more challenging

24-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ด้านวิทยาศาสตร์ สัตวศาสตร์
 • ทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in marketing or related field
 • Experience in market survey and automotive field
 • Computer literacy (excel, power point and SPSS)

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 25 – 32 years old
 • experience in product strategy in car industry
 • Bachelor or Masters’ degree in Science-Statistical

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Business, Finance
 • 2-3 years of experience in Finance Industry
 • Experience in Leasing / Used car

23-Feb-17

 

Applied
 • Male or Female age over 22 years old
 • degree of higher in related field
 • Good communicator Team Player

22-Feb-17

 

Applied
 • Lead and manage merchandising team
 • Monitoring and evaluate, sales performance
 • At least 3-5 years-experience in Merchandising

22-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี/โท สาขา Computer engineering, Computer
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีความสามารถด้านการสื่อสาร การนำเสนอข้อมูล

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาโท สาขา Food Science / Food Technology
 • มีประสบการณ์และทักษะด้าน Sensory Skills
 • มีความรู้ ประสบการณ์ในงานควบคุมคุณภาพ QC

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Set pricing to meet revenue and profitability goal
 • Define the product strategy and roadmap
 • Managing tradeshows, product launch,

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s Degree in Marketing, Information Technolo
 • 1 years of working experience in Product Developme
 • High energetic, proactive with good interpersonal

15-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 25-30 years of age in any gender
 • Bachelor’s Degree or higher in IT, Telecommunicati
 • 2 years of experience in Telecommunications

02-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล