• ปริญญาตรี เฉพาะสาขา Food science หรือสาขาใกล้เคียง
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี คล่องภาษาอังกฤษ
 • ผ่านงาน Food Ingredients/ RD จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female
 • Bachelor’s degree in any related field
 • At least 2 years of experience in product training

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Business, Finance
 • 2-3 years of experience in Finance Industry
 • Experience in Leasing / Used car

23-Jun-17

 

Applied
 • Female/Male age between 22-35 years old
 • University graduate in Any filed
 • Good relationship and team player

23-Jun-17

 

Applied
 • Marketing, event, exhibition
 • Retails (Electronics products)
 • Creative, event, organize,good coordinating skill

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have experience more than 3 years.
 • Good Command of English.
 • Strong skill in Marketing.

22-Jun-17

 

Applied
 • ages not more than 30 years
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์
 • Driver skill is a plus

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Research and Development วิจัยและพัฒนา
 • ตรวจสอบและออกแบบงานทาง
 • เก็บตัวอย่าง ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์

22-Jun-17

 

Applied
 • 10 years working expereince from Timber industry
 • Yangon ,Myanmar Base
 • 150,000 - 170,000 THB

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และโปรโมชั่น
 • วิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ผ่านช่องทางต่างๆ
 • การสนับสนุน ติดตาม ควบคุม และรายงานผลของผลิตภัณฑ์

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 3mths, Transportation, Provident Fund
 • Processed Material (Steel, Iron, Metal) Trading
 • 5 yrs, exp, in QA / QC / PC / any Engineer

20-Jun-17

 

Applied
 • Good communication, negotiation and presentation
 • Good analytical skill, creative thinking
 • Good command of English

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านรับเรื่องร้องเรียน
 • มีทักษะในการสื่อสาร ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ

19-Jun-17

 

Applied
 • Master’s Degree in Marketing, Information Technolo
 • 1 years of working experience in Product Developme
 • High energetic, proactive with good interpersonal

27-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล