• มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการเขียน
 • มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่อสารที่ดี
 • ความสามารถด้านภาษาอังกฤษได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุระหว่าง 24-28 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์งานด้านลูกค้าสัมพันธ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานด้านการตลาดออนไลน์

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 18-26 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20-30 ปี
 • ดูแลต้อนรับแขก (เตรียมห้องรับรอง/ห้องประชุม)
 • สามารถในการติดต่อประสานได้ดี

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์
 • ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้มาติดต่อ
 • วุฒิการศีกษาขั้นต่ำ ปวช. ทุกสาขา

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • communication arts, public relations, marketing
 • communication in English
 • Thinking Creatively, Service orientation

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส

20-Jan-17

 

Applied
 • 1 or 2 years in receptionist, guest relation
 • Good command in speaking English
 • Bachelor's degree

20-Jan-17

THB13k - 16k /เดือน

Applied
 • เพศหญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาด้านการตลาดการประชาสัมพันธ์
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป

19-Jan-17

 

Applied
 • มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีทักษะภาษาพม่าหรือกัมพูชาจะได้รับการพิจารณา

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับโทรศัพท์ภายใน/ภายนอก ดูแลรับจดหมาย
 • ประสานงาน ติดต่อข้อมูลข่าวสาร
 • ประสบการณ์(ปี) : 2

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิงเท่านั้น
 • บุคลิกภาพดี ผิวขาว สูงไม่ต่ำกว่า 160 cm.
 • สามารถทำงานหมุนเวียนวันหยุดได้

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ เป็นนักกิจกรรม
 • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ อดทน

18-Jan-17

 

Applied
 • ให้บริการต้อนรับลูกค้า ผู้มาติดต่อ
 • มีบุคคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ต้อนรับ /รับโทรศัพท์ เพื่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หนุ่มหล่อ สาวสวย บุคลิค อัธยาศัยดี
 • รักงานต้อนรับ และบริการ
 • สร้างภาพลักษณ์แก่ร้าน

18-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Fresh graduates are welcomed
 • Supporting broader sales

17-Jan-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • รักงานบริการ
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส
 • บุคลิกดี

17-Jan-17

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • การเก็บภาพงานต่างๆ รวมถึงกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
 • ติดต่อประชาสัมพันธ์กับสื่อและนักข่าว
 • วุฒิ ปวส. ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชล

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบเงินสดย่อยของสาขา
 • สรุปยอดขาย และ โอนเงินเข้าสำนักงานใหญ่
 • สามารถเลือกสาขาที่สะดวกมาทำงานได้

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • ทำงานที่เดอะคลีนิก 25 สาขาทั่วประเทศ
 • สามารถเลือกสาขาที่สะดวกมาทำงานได้

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • รับผิดชอบต่องาน

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี-โท คณะนิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์
 • สามารถเขียนข่าวและถ่ายรูปได้

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง (เท่านั้น) อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เอกประชาสัมพันธ์
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms- office เบื้องต้นได้คล่อง

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-35 ปี (ไม่เกิน 35 ปี)
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานด้านประชาสัมพันธ์

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง หรือ ชาย อายุ 26-35 ปี
 • ปริญญาสาขาโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ การตลาด
 • มีประสบการณ์ในสายงานมาอย่างน้อย 2 ปี

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 21-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความขยัน อดทนและใจเย็น

16-Jan-17

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • อายุไม่เกิน 26 ปี
 • บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล