• ดูแลและประสานงาน ที่เกี่ยวกับฝ่ายการตลาด
 • มีทักษะการสื่อสารและรักงานบริการ
 • ประสานงานด้านสื่อมวลชน อาทิเช่น สื่อสิ่งพิมพ์

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลและประสานงาน ที่เกี่ยวกับฝ่ายการตลาด
 • มีทักษะการสื่อสารและรักงานบริการ
 • ประสานงานด้านสื่อมวลชน อาทิเช่น สื่อสิ่งพิมพ์

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 - 2 ปี
 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับโทรศัพท์ , รับหน้าลูกค้า
 • ต้อนรับแขก , ลูกค้า จัดทำเอกสาร
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช.ขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแล ต้อนรับ ลูกค้า ที่เข้ามาใช้บริการ
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาจีน และ อังกฤษอยู่ในระดับดี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • 2-5 years experience in luxury retailing
 • Experiences in Agency or Retailing is preferred
 • Strong passion in luxury retailing.

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย จบการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี
 • สามารถเดินไปทำงานที่ต่างจังหวัด 2-3 สัปดาห์ติดต่อ
 • กล้าพูดต่อหน้าผู้คนจำนวนมาก

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 25-50 ปี
 • วุฒิการศึกษา อนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • มีรถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sales and Marketing Executive
 • Bonus Base on your performance
 • Face to Face Marketing

24-Apr-17

THB16k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี ปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์
 • มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ เป็นนักกิจกรรม
 • บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ อดทน

24-Apr-17

 

Applied
 • ประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จัก
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป บุคลิกภาพดี
 • ประสบการณ์ตรง 5 ปีขึ้นไปเกี่ยวกับสื่อโฆษณา

24-Apr-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี, น้ำเสียงไพเราะ น่าฟัง

24-Apr-17

 

Applied
 • มีบุคลิก และมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลความเรียบร้อยในห้องพักลูกค้า
 • เพศ หญิง อายุ 21 - 28 ปี
 • ต้อนรับลูกค้าเมื่อนำรถมาเข้าศูนย์ซ่อม

24-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.6 - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ประชาสัมพันธ์งานป้ายทุกชนิด

24-Apr-17

 

Applied
 • ต้อนรับและดูแลอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ
 • ประเมินความพึ่งพอใจผู้ป่วยนอก
 • แนะนำโปรโมชั่นต่างๆภายในโรงพยาบาล

23-Apr-17

 

Applied
 • คอยต้อนรับลูุกค้าที่เข้ามาติดต่อภายในบริษัท
 • เพศ : หญิง
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

21-Apr-17

 

Applied
 • Receptionist
 • Good command of English
 • Pleasant personality and service minded

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • ทำงานที่เดอะคลีนิก 25 สาขาทั่วประเทศ
 • สามารถเลือกสาขาที่สะดวกมาทำงานได้

21-Apr-17

 

Applied
 • รับผิดชอบเงินสดย่อยของสาขา
 • สรุปยอดขาย และ โอนเงินเข้าสำนักงานใหญ่
 • สามารถเลือกสาขาที่สะดวกมาทำงานได้

21-Apr-17

 

Applied
 • Experience in PR & Marketing *PR agent preferable
 • Creating and maintaining CRS activities
 • PR Programs, Marketing promotion

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 0-2 experience
 • Good in English
 • service mind

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in management, hotel management.
 • Good in English communication skill.
 • 0-1 year experience in position related of service

21-Apr-17

 

Applied
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • ประสานงานในการต้อนรับลูกค้า
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษได้ดี

20-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง (มีบุคลิกภาพดี และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี)
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป / ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะความรู้ในการใช้ทั้งภาษาไทย - อังกฤษ

20-Apr-17

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • ธุรกิจโฆษณา,ธุรกิจการตลาด,ธุรกิจประชาสัมพันธ์
 • เพศชาย,หญิง อายุ 27- 35 ปี , ปริญญาตรีขึ้นไป
 • งานการตลาด งาน PR > งานอีเว้นท์,อายุงาน 2 ปีขึ้นไป

19-Apr-17

THB16k - 35k /เดือน

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 18-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์และอดทน

19-Apr-17

 

Applied
 • การประชาสัมพันธ์
 • สื่อสารองค์กร
 • Social Media

19-Apr-17

 

Applied
 • ปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์ โดยใช้รูปแบบ และเทคนิคต่าง
 • รายงานผลการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

19-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ขึ้นไป
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีใจรักงานด้านบริการ
 • ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ได้

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวช / ปวส / ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์

03-Apr-17

THB16k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล