• 2~3 years of working experience in Laboratory
 • Garment manufacturing
 • To collaborate with relevant functions.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Food science
 • Bachelor degree in Health & Safety
 • Good command of English

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับ ปวส.ขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในตำแหน่ง 0-1 ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท MIS, Statistics
 • การวิเคราะห์กระบวนการและการประกันคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

22-Jun-17

 

Applied
 • degree in Science, Chemistry or related
 • 3-5 years of experience in regulatory affairs
 • Analytical, attention to detail, problem-solving

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท MIS, Statistics
 • การวิเคราะห์กระบวนการและการประกันคุณภาพ
 • ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ

21-Jun-17

 

Applied
 • degree in Science, Chemistry or related
 • 3-5 years of experience in regulatory affairs
 • Analytical, attention to detail, problem-solving

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Min.2 years exp. QA &QC
 • ISO, GMP,และมาตรฐานอื่นๆในสาย QA/QC
 • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com

20-Jun-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนนำไปใช้ในการผลิต
 • ตรวจผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
 • ตรวจสอบแต่ละขั้นตอนต้องมีบันทึกผลการตรวจสอบนั้นๆ

19-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกต

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล