• มีความละเอียด รอบคอบ
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต
 • มีความขยัน อดทน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ในสายงานHR ,

27-May-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์งานด้านบุคคล (สวัสดิการ) อย่างน้อย 1ปี

26-May-17

 

Applied
 • งานด้านเงินเดือน
 • ตรวจสอบและบันทึกเวลาการทำงาน (Time attendance)
 • บันทึกข้อมูลที่ใช้สำหรับคำนวณเงินเดือน

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female age above 30 years
 • degree in Human Resources or related fields
 • 5 years experience in HR functions

26-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

HR Executive

--

บางนา

 • Good command of English
 • HR Operations
 • Compensation & Benefits

26-May-17

 

Applied
 • ดูแลงานสถิติ ขาด ลา มาสายของพนักงาน
 • รับผิดชอบและบริหารงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 • รายงานต่างๆ ด้านงานสรรหาและคัดเลือก

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3+ years of professional experience in HR
 • Knowledge of labor laws, and ER
 • Good English communication

26-May-17

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารบุคคล อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะในด้านการติดต่อประสานงาน การเจรจาต่อรอง
 • ใช้โปรแกรม Word, Excel, Powerpoint ได้เป็นอย่างดี

26-May-17

 

Applied
 • Payroll
 • Training
 • Good command of English conversation

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR Payroll
 • Multi-national working environment
 • Manage the benefits program

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have experience in recruitment
 • Strong in English Communication and writing
 • Must be detail-oriented

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ในการทำ payroll , time attendance

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior HR Officer
 • Hr adn Admin Officer
 • HUMAN RESOURCE

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • planning
 • communication
 • influencing

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สัญชาติไทย สามารถสื่อสารภาษาพม่าได้
 • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ และทำงานลักษณะแบบเป็นกะ

25-May-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. หรือปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
 • บุคลิกภาพดี มีทัศนคติที่ดี มีความขยัน

25-May-17

 

Applied
 • Degree or higher in Industrial Psychology
 • Good command of written and spoken English
 • 5 years of relevant working experience in HR

25-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 – 35
 • สรรหาว่าจ้างบุคลากร สัมภาษณ์งานเบื้องต้น
 • ฝึกอบรมพนักงาน

25-May-17

 

Applied
 • Minimum 5 years of human resources-related exper
 • Ever-growing company in a strong industry
 • Highly positive and dynamic working culture

25-May-17

THB35k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

HR Executive

PMT THE HOUR GLASS

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor Degree in Human Resource Management.
 • 3 – 5 years experience in recruitment and Training
 • Having skill in Employee relationship management.

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส.-ป.ตรี สาขา การบริหารจัดการ ,การบริหารงานบุคคล
 • มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงาน ,มีความรู้ความเข้าใจ
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง

25-May-17

 

Applied
 • degree with a specialisation in HR Management
 • Minimum 5 years experience in a HR function
 • A good knowledge of labor law

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-2 years for HRM would be an advantage
 • age between 27 – 35 years.
 • Excellent knowledge in labor law and tax

25-May-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงงานด้านสรรหาอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ประเมินคน
 • สามารถเสนอช่องใหม่ๆในเครื่องมือสำหรับงานสรรหา

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน ตรวจสอบความถูกต้อง
 • จัดทำเงินเดือนตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน
 • จัดทำรายการและข้อมูลต่างๆทางด้านประกันสังคม

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบ คัดเลือก สรรหา ว่าจ้าง ฝึกอบรม วางแผน
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการทรัพยากร
 • เพศชาย/หญิงอายุ 23-30 ปี

25-May-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ ระบบโปรแกรมเงินเดือน B-plus และ DCC

25-May-17

 

Applied
 • Assist in monitoring/tracking employee relations
 • Assist and support management and the leadership
 • Respond to questions, requests, and concerns

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานสรรหาว่าจ้างพนักงาน
 • งานประสานงานฝึกอบรมพนักงาน(ภายนอก)
 • จัดอบรมพนักงาน-ปฐมนิเทศพนักงาน

24-May-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารงานบุคคล เช่นประเมินผลพนักงาน
 • ดำเนินการจัดทำข้อมูลสถิติการมาทำงาน
 • ดูแล ตรวจสอบงานในส่วนของ แม่บ้าน รปภ

24-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคล 1 ปีขึ้นไป
 • พัฒนาบุคลากรในองค์กร

24-May-17

 

Applied
 • หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคลอย่างน้อย 1-3 ปี

24-May-17

 

Applied
 • Opportunities to work in Japanese company
 • Contribute to the client's company growth
 • Recruitment strategies, insights, advices

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน
 • จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
 • ประสานงานกับทุกหน่วยงานในการจัดกิจกรรม

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree. Thai Nationality is required
 • At least 3-5 years of work experience in HR
 • Able to work under pressure.

24-May-17

 

Applied
 • Degree in Human Resources, Business Administration
 • 1 year of HR work experiences
 • Thai nationality

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สรรหา คัดเลือก คีย์เงินเดือน คีย์เบี้ยขยัน
 • คีย์เบี้ยขยัน ทำสถิติการขาด ลา สาย
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-May-17

 

Applied
 • Searching and Screening the job applications
 • recruitment
 • HRIS

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality, Male or Female
 • Bachelor’s Degree Experience 1-3 years
 • Good interpersonal and communication skills

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำค่าจ้างเงินเดือน (Payroll) พนักงาน, ภาษี ภงด.
 • งานสรรหาว่าจ้าง ลงประกาศรับใน Job ต่างๆ
 • จัดประชุมผู้จัดการร้าน & เชฟ แต่ละสาขา

23-May-17

THB16k - 30k /เดือน

Applied

Human Resource Executive

Raffles International College

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Human Resource
 • Education
 • School / College

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Executive

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • HR Generalist
 • Work with regional HR in SG
 • Strong command of English

23-May-17

 

Applied
 • 3-5 years experienced in Payroll
 • Excellent written and spoken in Thai & English
 • Excellent accuracy

23-May-17

 

Applied
 • เพศ : หญิง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา ทรัพยากรบุคคล
 • ประสบการณ์(ปี) : 1-2 ปี

23-May-17

 

Applied
 • At least 1 year experience
 • Service-minded and “can do” attitude
 • Come along with "out of edge" idea

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารบุคคล อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะในด้านการติดต่อประสานงาน การเจรจาต่อรอง
 • ใช้โปรแกรม Word, Excel, Powerpoint ได้เป็นอย่างดี

23-May-17

 

Applied
 • สรรหาคัดเลือกพนักงานของบริษัท
 • ปริญญาตรี มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • ดำเนินการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว เงินเดือน

22-May-17

 

Applied
 • สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย

22-May-17

 

Applied
 • HR
 • Human Resources
 • Human Resources Management

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล