• เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม A-softBiz
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

7 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส-ปริญญาตรี คณะบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • คีย์ข้อมูลบัญชี รายรับ-รายจ่าย

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Female, age not over 35 years
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 1-2 years working experience in the field

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Costing
 • Business Control
 • Financial & Accounting

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.หรือ ปริญญาตรี สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีประสบการณ์การทะระบบ ERP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Senior accounting officer
 • Minimum 3 years’ experience in accounting.
 • knowledge in accounting system and tax filling

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีด้านบัญชี/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์

5 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Petty Cash Voucher,payment Voucher ,e-banking
 • ภาษีหัก ณ ภ.งด.3/ภ.ง.ด.53 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
 • บันทึกเจ้าหนี้ บันทึกจ่ายชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการบัญชี
 • ชาย – หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้ หรือ สินทรัพย์

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน
 • กระทบบัญชีทุกรายการที่อยู่ในความรับผิดชอบ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ดำเนินการ ลงบันทึกทางด้านบัญชีให้มีความครบถ้วน
 • ตรวจสอบยอดคงเหลือของบัญชีในระบบ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Finance, Economics,Accounting
 • To arrange and process the collection of rent
 • To issue Debit Notes, Tax Invoices, and Receipts

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting.
 • Take care account receivable functions
 • New graduate are welcome

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บันทึกบัญชี ออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำเอกสารใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี
 • ปริญญาตรีทางด้านการบัญชี
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจนับสต๊อกสินค้า ณ จุดขาย
 • จัดทำตัวเลขเปรียบเทียบผลต่างจากการตรวจนับสต๊อก
 • ปริญญาตรีทางด้านการบัญชี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ยื่นภาษี ภงด.1,3,53 ภพ.30
 • ตรวจสอบและกระทบยอดคงเหลือทุกบัญชีได้
 • ปริญญาตรีทางด้านการบัญชี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 27 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี - การเงิน 2 - 5 ปี
 • รายงานภาษีซื้อ-ขาย / บักทึกรายรับ-จ่าย

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านโรงแรม 1-2 ปี
 • อายุ 24 – 30 ปี
 • จบการศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ปวส.-ปริญญาตรี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บัญชีทรัพย์สิน
 • เจ้าหน้าที่บัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 1 year working experience
 • Bachelor’s degree in Accounting Field
 • Support account payable & receiveable function

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ : 25-35 ปี
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To prepare Balance sheet, Profit and loss
 • Month End, Year End closing, Cash flow
 • Financial statement

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / เพศหญิง ไม่จำกัดอายุ
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้่โปรแกรมบัญชี Express ได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้อิสระทางความคิดเต็มที่ ต้องการคนคิดนอกกรอบ
 • ทำงานแบบพี่น้อง สังสรรค์เฮฮา เหมือนบ้านหลังที่สอง
 • เครื่องดี่ม ฟรี + มีการกระจายหุ้นให้พนักงาน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดส่งเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี/การเงิน 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS OFFICE

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง วุฒิกาศึกษา ปวชขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ลงบันทึกบัญชี รับ-จ่าย ลงบัญชีทั่วไป
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาด้านบัญชี/การเงิน
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านบัญชี 3 ปีขึ้นไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกาศนียบัตร/ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ ด้านงานบัญชี อย่างน้อย 0-1 ปี
 • มีความกระตือรือร้น มนุษยสัมพันธ์ดี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลและควบคุมบัญชีบริษัท (ด้านรับและจ่าย).
 • ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายชำระค่าสินค้า
 • ตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภาษีซื้อ-ขาย)

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี เท่านั้น
 • สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคคลค้ำประกันการทำงาน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี , การเงิน,
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Excel
 • • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี My Account ได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้โปรแกรม Express ได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจ ภงด.1,3,53 และ ภ.พ.30 ยื่นสรรพากร
 • มีความรู้ด้านบัญชี-การเงิน
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีมาก่อนอย่างน้อย 5 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไปสาขาบัญชี
 • ไม่มีโรคประจำตัว สุขภาพร่างกายแข็งแรง

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work at Sathorn (Monday-Friday) 9AM-6PM
 • Accounting background
 • Base pay, bonus, medical ins., provident fund

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลงานบัญชี สามารถบันทึกบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำงานเกี่ยวกับเอกสารการบันทึกบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน
 • เพศหญิง อายุ 22 - 40 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • generate and send out invoices
 • follow up on, collect and allocate payments
 • review AR aging to ensure compliance

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible for Account Payable and Fixed Asset Ac
 • Experience with SAP will be an advantage
 • 1-2 years experience in Accounting

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบ และลงบัญชีต่างๆ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในด้านบัญชี อย่างน้อย 3 ปี
 • ทำบัญชีปิดงบได้ดี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชีอย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีความรู้ด้านมาตรฐานบัญชีเป็นอย่างดี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • บริษัทมหาชน สวัสดิการดีเยี่ยม ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • หยุดเสาร์-อาทิตย์
 • มีโบนัสประจำปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accounting
 • Experience 1-2 years in Accouting Filed
 • Have knowledge and skills in Oracle

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ใช้โปรแกรมสำเร็จ Express ได้เป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • จัดทำเอกสารเพื่อทำแบบยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับวางบิลและจัดทำเอกสารใบสำคัญจ่ายเพื่อนำมาทำเช็ค
 • จัดทำใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี,ใบวางบิลและรับเช็ค
 • จัดทำใบสำคัญรับจ่าย

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล