• เพศหญฺิง
 • สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานทั่วไปได้
 • ติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษพอได้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting staff
 • Accounting farm
 • International job

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • age not over 35 years old
 • 3 years’experience in Finance and Accounting

24-Jun-17

 

Applied
 • จบ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

24-Jun-17

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • ใช้โปรแกรม Express และ Microsoft Office ได้
 • ทำบัญชีต้นทุน สำคัญรับ – จ่ายได้

24-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศหญิง, ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี, ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • เงินเดือนระหว่าง 18,000 - 30,000 บาทต่อเดือน

24-Jun-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ชาย , หญิง 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-5 ปีขึ้นไป

24-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลงานด้านบัญชีทั้งระบบ
 • งานด้านบัญชี GL
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Jun-17

 

Applied
 • บันทึกรายรับ-รายจ่ายเงินสดในมือประจำวัน
 • รายงานสรุปเงินสดย่อยประจำวัน
 • ปริญญาตรีขึ้นไป

24-Jun-17

 

Applied
 • Budget
 • analysis
 • รังสิต

24-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บัญชชีต้นทุน
 • AP
 • รังสิต

24-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To operate the company’s accounting program
 • Review & correct the accounting documents
 • To compute & prepare plant worker’s wages

23-Jun-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Express
 • มีทักษะในกระบวนการจัดทำบัญชีในด้านต่างๆ

23-Jun-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • finance experience 2-3 years
 • Good in English conversation and speaking
 • Thai Nationality

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร บันทึกบัญชี

23-Jun-17

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • Age 25-35 years old
 • 3-5 years experiences in accounting for tax and
 • Salary 20,000++

23-Jun-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เจ้าหน้าที่บัญชี
 • Accounting
 • บัญชี

23-Jun-17

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 5 years experience in Accounting
 • Experience in month-end closing

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Finance or Accounting
 • Taxation knowledge (VAT,WH Tax)
 • General Administration : Review SOP

23-Jun-17

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ลงข้อมูลทางบัญชีทั้งหมด
 • ตรวจสอบเอกสารทางบัญชีก่อนนำมาลงข้อมูล
 • จัดเก็บเอกสารให้ถูกต้องตามหมวดหมู่

23-Jun-17

 

Applied
 • accouting
 • พนักงานบัญชี
 • officer

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • to work in a big company that has many group
 • to gain experience in JP leading textile Industry
 • to utilize your skills and grow with the company

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลงานทางด้านบัญชี และ การเงิน รวมถึง วางแผน
 • ควบคุมการดำเนินงานทางด้านบัญชี และ การเงิน
 • ลงบัญชีสมุดรายวันทั่วไป และสมุดรายวันจ่าย

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลระบบบัญชีทั้งหมด ภานในร้าน
 • ต้องมีประสบการณ์ทางด้านการทำบัญชี
 • มีความรู้ด้านบัญชี อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • ทำงาน 8.00-17.30 (จันทร์ - เสาร์)
 • ตรวจสอบเอกสาร รับ-จ่าย เงินสดย่อย
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์การขาย 2-3 ปี ในตลาดสินค้าเกี่ยวกับ Food
 • มุมมองในช่องทางการตลาดใหม่ๆ ขยายช่องทางการตลาด
 • วางแผนการขายและการตลาดของสินค้า

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
 • ประสบการณ์งานบัญชีจากธุรกิจประกันภัย
 • การบัญชี

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ปริญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำบัญชีมากกว่า 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Jun-17

 

Applied
 • Accounting Executives in Asset Management Company
 • เพศหญิงอายุ 21-30
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย, หญิง / ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • จัดทำบัญชีรับ-จ่าย
 • ตรวจสอบและกระทบยอดใบกำกับภาษีซื้อ

23-Jun-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจเช่าซื้อ/ลีสซิ่ง
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำรายงานทางการเงิน/งานตรวจสอบ
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft Office

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20-30 ปี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • มีความขยัน อดทนสูง สู้งาน มีความตั้งใจในการทำงาน

23-Jun-17

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s degree or above in Accounting
 • At least 2-year experience in Accounting
 • Have knowledge in accounting standard and taxation

23-Jun-17

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 26 - 33
 • เคยทำการบันทึกบัญชี ทั่วไปได้

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 26 - 33
 • ประสบการณ์(ปี) : 4 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • Experience in Account and finance (Manufactory)
 • Good communicate in English and computer literacy
 • Proactive thinking,Strong analytical,Solving skill

23-Jun-17

 

Applied
 • ควบคุม-ดูแล-ตรวจสอบระบบบัญชีทั้งระบบ
 • เพศหญิง วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ทำงาน1-3 ปี ขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ทำงาน1-3 ปี ขึ้นไป
 • มีความระเอียดรอบคอบ และมีการพัฒนาระบบงาน

23-Jun-17

 

Applied
 • ลงบัญชีรับ-จ่าย, ออกบิลใบเสร็จ
 • ปวช. หรือสูงกว่า (บัญชี-การเงิน)
 • ทำงานล่วงเวลาได้

23-Jun-17

 

Applied
 • Age 21 - 35 years
 • Experience 1 year up
 • Can speak English Can working under pressure

23-Jun-17

 

Applied
 • จ่ายเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • ตรวจสอบบัญชีเงินฝาก
 • จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และ Detail of Debis Purchas

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับประกาศนียบัตร/ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ ด้านงานทรัพย์สิน อย่างน้อย 1-2 ปี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิงอายุ 24 - 35 ปี วุฒิ ปวส ขึ้นไป (ทางบัญชี)
 • มีบุคคลผู้ค้ำประกัน (เมื่อเริ่มงาน)
 • ประสบการณ์ งานบัญชี 1 ปี ขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี 5 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป ด้านบัญชี
 • รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ทุกเดือน
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีทั่วไป/ต้นทุน 0-3 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป ด้านบัญชี
 • คำนวณต้นทุนสินค้า
 • สามารถใช้โปรแกรม EXPRESS

23-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • การเงินเเละบัญชี
 • อายุไม่เกิน 35 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • Account receivable
 • fresh graduate
 • SAP System

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in financial or accounting related
 • Working experience in AR and AP
 • Experience : 1~3 years

23-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล