• คีย์ข้อมูลต่างๆ ของบริษัท
 • รวมทั้งการตรวจนับสต็อกคงเหลือทางบัญชี
 • ระดับการศึกษาม.6 ขึ้นไป

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลรับผืดชอบงานระบบบัญชีอย่างใดอย่างหนึ่ง
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี หรือ วิชาชีพสายบัญชี
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30), ภงด.1,3,53,54, สปส 10

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • At least 1 year working experience in Accounting
 • Good computer skill (Ms. Office) and SAP knowledge

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Degree or higher in Accounting
 • 2-3 years experience AR/AP,Tax
 • Accounting, Finance

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปริญญาตรีสาขาการเงิน บัญชี หรือสาขาเกี่ยวข้อง
 • ใช้ภาษาจีนกับภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
 • สามารถประสานงานและติดต่องานกับผู้สอบบัญชีได้

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Account
 • Accountant
 • Accounting

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน Payment 1ปี
 • มีความรู้ในการใช้โปรแกรมบัญชี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บัญชีทรัพย์สิน
 • เจ้าหน้าที่บัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 1 ปีขึ้นไป

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting Knowledge
 • Accounting Audit experience
 • 3 years minimum experience

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting records
 • Monitor and document the accounts receivable
 • Cooperation with the relevant authorities

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปด้านบัญชี หรือ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 5 ปี ขึ้นไป
 • ง/ด 35-40K,Bonus,ขึ้นเงินเดือน,ประกันกลุ่ม,PVF ฯลฯ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • รับผิดชอบดูแลบัญชีรายการทรัพย์สินของบริษัท
 • ควบคุม ดูแล และตรวจสอบเกี่ยวกับการซื้อ, ขาย
 • สร้างหมายเลขทรัพย์สิน และจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Reviewing and maintaining accounting
 • At least 3 year experience in accounting function.
 • Be able to work well under pressure.

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. , ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง อายุ 23- 35 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ช่วยปิดงบการเงิน

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To handle overall accounting record
 • At least 1–5-years experience in accounting field
 • Experience in preparing withholding tax report

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • สามารถฟังเขียนพูดอ่านภาษาจีนได้
 • จบปริญญาตรี สาขาบัญชี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Account
 • Payable
 • Officer

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีหน้าที่รับ-จ่ายเงินสด/เช็คประจำวัน
 • ควบคุมดูแลรักษาวงเงินสดย่อยของบริษัท
 • เก็บรวบรวมข้อมูลพนักงาน

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำข้อมูลรายละเอียดของงานบัญชี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านการบัญชี
 • เริ่มงานได้ทันที

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ23-30ปี เพศชาย/หญิง
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความละเอียดรอบครอบ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Service minded & Presentable
 • Detail oriented & like working with people
 • Multi-tasking & Hardworking

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาระดับประกาศนียบัตร/ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ ด้านงานทรัพย์สิน อย่างน้อย 1-2 ปี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บันทึกรายการบัญชี ภงด 3,53
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิงอายุ 24 - 35 ปี วุฒิ ปวส ขึ้นไป (ทางบัญชี)
 • มีบุคคลผู้ค้ำประกัน (เมื่อเริ่มงาน)
 • ประสบการณ์ งานบัญชี 1 ปี ขึ้นไป

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานบัญชี ปิดงบ
 • ระดับการศึกษา : ปวส.หรือ ป.ตรี สาขาบัญชี ,การเงิน
 • ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • จบปวช.-ปริญญาตรี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง
 • ไม่จำกัดอายุ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน 1-2 ปี
 • ปวส.-ป.ตรี การเงิน บัญชี หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการ์ณด้านบัญชี ใช้โปรแกรมการทำเอกสาร
 • ใช้โปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย / หญิง
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in financial or accounting related
 • Working experience in AR and AP
 • Experience : 1~3 years

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำบัญชีภายในของบริษัท
 • ปวส - ป.ตรี ขับรถได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีเงินรางวัลจูงใจประจำเดือน
 • มีประกันชีวิตกลุ่ม
 • มีโบนัส/ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการ)

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • min.1-2 years experience as accountant
 • Bachelor's degree in Accounting
 • Good command of English

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ 28 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำระบบบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 - 3 ปี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลบริหารงานด้านบัญชีทั้งระบบ
 • ควบคุมจัดทำบัญชี และตรวจสอบบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • อัพเดท ยอดเงินคงเหลือประจำวัน, Jobคงค้าง
 • สรุป จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age 24-30
 • Knowledge PP.30, PND.3, PND.53, PND.54, PND.90, PN
 • Coordinate with Bank/ The Revenue Department

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบ ปวส.-ป.ตรี บัญชีการเงิน มีประสบการณ์ 2 ปี
 • ผ่านงาน รับ-จ่ายเงินสด, ทำเช็ค, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ พิมพ์ดีด เครื่องคิดเลขได้

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting
 • Good English communication skill
 • Experience in both account payable and receivable

20 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • ลงบัญชีได้ วางบิล
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • อายุ 25-35 ปี ป.ตรี สาขา การบัญชี/การเงิน
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีเจ้าหนี้อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชีทั่วไป
 • ทำเอกสารวางบิลรับเช็ค
 • มีความเป็นตัวของตัวเอง

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, at least 2 years experience
 • Bookkeeping in accounting program, GL
 • Prepare monthly withholding tax and VAT reports

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล