• ลงข้อมูลทางบัญชีทั้งหมด
 • ตรวจสอบเอกสารทางบัญชีก่อนนำมาลงข้อมูล
 • จัดเก็บเอกสารให้ถูกต้องตามหมวดหมู่

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลระบบบัญชีทั้งหมด ภานในร้าน
 • ต้องมีประสบการณ์ทางด้านการทำบัญชี
 • มีความรู้ด้านบัญชี อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานในส่วนของบัญชีบริษัท ฯ
 • ปวส – ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน
 • สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำงาน 8.00-17.30 (จันทร์ - เสาร์)
 • ตรวจสอบเอกสาร รับ-จ่าย เงินสดย่อย
 • ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาสาขาวิชาบัญชี
 • สถานที่ทำงาน จังหวัดชลบุรี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor’s degree in accounting or finance
 • 7 years of relevant cost accounting and industry
 • Strong command (theoretical and practical)

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ทำรายการ Adjust ในระบบบัญชี
 • ทำสรุปประเภทค่าใช้จ่ายในส่วน Overhead งานโครงการ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ออกใบกำกับภาษี ติดตามหนี้
 • ยื่น ภาษี ภงด 3 53 ภพ 30
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำยื่นภาษี,จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. , ป.ตรี
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 2-3 ปี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุระหว่าง 22 ถึง 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2-3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ลงบัญชี งานภาษีอากร และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • age not over 35 years old
 • 3 years’experience in Finance and Accounting

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • ใช้โปรแกรม Express และ Microsoft Office ได้
 • ทำบัญชีต้นทุน สำคัญรับ – จ่ายได้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน30 ปี
 • วุฒิ ปวส./ปริญญาตรี ด้านบัญชี-การเงิน
 • มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี-การเงิน Stock

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in Accounting and Administration
 • 1 year of experience in Account Payable
 • Good command of spoken and written English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • จบปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้เป็นอย่างดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ืทำงานเป็นทีม
 • การทำงานผูกพัน พี่ - น้อง
 • นำเสนอความคิดเห็นเพื่อหาทางออกร่วมกัน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี , การเงิน
 • บันทึกบัญชี ด้านรับ/จ่าย
 • จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Express
 • จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Benefit Package 5,000 THB, Bonus 2-3 mths., etc.
 • Trading & Service Electronics Sensor Business
 • At least 3 yrs. exp. in Accounting tasks

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • reconcile cash
 • Knowledge of TAX & VAT
 • Recording journal voucher

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 1-3 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บัญชี การเงิน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai National, Female, age 25-30
 • Bachelordegree in Accounting or related
 • Atleast 1-3years experience in accounting

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ต้องมีประสบการณ์ด้านบัญชีมา
 • พร้อมสัมภาษณ์และเริ่มงาน
 • อยากได้คนที่อยากรวมงานกับบริษัทชั้นนำของประเทศไทย

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีวุฒิหรือประสบการณ์ในการทำบัญชี
 • เงินเดือนเริ่มต้น 9,500-12,000 บาท

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Workday Mon-Fri 09.00-18.00
 • Benefits Provident fund, Bonus
 • Health insurance and accident insurance

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bonus 3-4 mnths, Medical/ Dental Support, PVD Fund
 • Well- Known Electric Parts for Automotive Company
 • Good English communication skill

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting Executives in Asset Management Company
 • เพศหญิงอายุ 21-30
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ออก Invoice และใบลดหนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ทำจ่ายชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Officer/พนักงานบัญชี

Kacha Family Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • เพศ ชาย,หญิง อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรี บัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-35 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus, Transportation, Provident Fund,
 • Business Consulting & Education Service
 • 2 - 3yrs exp of Account or Audit

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลบัญชีด้านรับ (ลูกหนี้)
 • รับชำระจากลูกหนี้การค้า
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดการงานด้านคลังสินค้า
 • ตรวจเช็ค-ตรวจนับสินค้า
 • ทำรายงานสินค้าคงเหลือ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ใช้ โปรแกรม MS-Office ได้เป็นอย่างดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ18-40ปี
 • ระดับการศึกษาปวสขึ้นไป สาขาการบัญชี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ 1-8 ปีในงานบัญชีทั่วไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ด้านบัญชีรับชำระหนี้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • มีความชำนาญในโปรแกรม MS Excel

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Officer (Samutprakan) [Job ID:38142]

Reeracoen Recruitment Co.,Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Male, Thai Nationality, 23-27 years old
 • Bachelor degree in Accounting
 • 1-2 years working experience as accountant

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Officer / พนักงานบัญชี

IQ Moderntrade Co.,Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ปวส การบัญชี หรือปริญญาตรีด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • ตั้งหนี้ คีย์บิลซื้อ จัดเก็บใบรับสินค้า ใบซื้อสินค

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี / การเงิน
 • Having experience in real estate business

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Account Receivable Accountant
 • Account Payable Accountant
 • Bachelor degree of accounting

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำงานประมาณการ ติดตามรวบรวมประมาณการทางการเงิน
 • จัดทำรายงานเปรียบเทียบงบประมาณและผลดำเนินงาน
 • วิเคราะห์ข้อมูล รายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส-ปริญญาตรี คณะบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • คีย์ข้อมูลบัญชี รายรับ-รายจ่าย

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, Express
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่า

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส หรือ ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล