• ปวส. / ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีความรู้เบื้องต้นด้านภาษี (Taxation)
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting Field
 • Prepare Output VAT Report
 • Good in MS Office/SAP

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำบัญชี ลงบันทึก ออกเอกสารงานบัญชีต่างๆ
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความขยัน และอดทน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Accounting Officer

Von Bundit Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Prepare journal entries
 • Complete general ledger operations
 • Reconcile and maintain balance sheet accounts

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศ หญิง วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • อายุ 22 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชีหรือทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี อายุ 25 - 30 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานด้านการทำบัญชี ด้านการทำภาษี ภงด3,53
 • ประสบการณ์: 3 - 5 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำบัญชี ด้านอสังหาริมทรัพย์

13-Jan-17

 

Applied
 • ปวช-ปวส.หรือ ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • ทำงานเกี่ยวกับงานด้านบัญชี

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age between 25 – 30 years old, Thai
 • At least Bachelor’s degree in Accounting
 • Have a good accounting and tax knowledge

13-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้

12-Jan-17

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวส -ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ปิดงบการเงินได้

12-Jan-17

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • 5+ years working experience
 • Mainly responsible for any relevant works

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Officer

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Responsible of accounts receivable , payable
 • Implement financial policies and procedures
 • completing the month end and year end closing

12-Jan-17

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Accounting Officer

Blue Ocean (TH) Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

12-Jan-17

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • มีประสพการณ์ด้านบัญชี 2 ปี
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี

12-Jan-17

THB10k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • At least 1 years’ experience in Account
 • Knowledge of Oracle program is advantage
 • Practical knowledge of Microsoft office

12-Jan-17

 

Applied
 • Good knowledge of taxation
 • 2-3 years’ experience in Revenue & Receivable
 • Good command of both read and written English

12-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม A-softBiz
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีด้านการบัญชี ,การจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดร ร่วมงานกับผู้อื่นได้ดี เป้นผ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาตอนหลังเลิกงานได้

12-Jan-17

 

Applied
 • เปิดบิลขาย Write แผ่น เตรียมคู่มือ
 • บันทึกรับชำระหนี้/ติดตามหนี้, ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
 • จัดทำคำนวนณคอมมิชชั่นให้กับทีมขาย

11-Jan-17

 

Applied
 • accounting analysis
 • credit
 • tax, payment

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

11-Jan-17

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ประกันสังคม
 • บันทึกบัญชี ปิดบัญชี

11-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age not over 27 years old
 • 1 yr+ exp in Accounting/Admin
 • Good English Communication

11-Jan-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ทำบัญชีรายรับ รายจ่ายประจำวัน
 • ลงโปรแกรมบัญชี Express ดูแลบัญชีค่าใช้จ่าย
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

11-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 1-2 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • สถานที่ปฏิบัติงานอาคารอัมรินทร์ (ชิดลม) กรุงเทพฯ

10-Jan-17

 

Applied
 • Verify the accuracy before paying to supplier
 • Ensure the payment are compliance with policy
 • at least 2-3 yrs experience in finance/accounting

03-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Maintain accounting records
 • Experience in ERP Accounting implementation
 • Accounting Standard knowledge

22-Dec-16

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล