• ปริญญาตรี
 • โบนัส
 • หยุดเสาร์,อาทิตย์

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-29 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 29 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาการบัญชี หรือสาขาการเงิน
 • สามารถเซ็นต์งบการเงินได้

19-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี

19-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23-35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวส -ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ปิดงบการเงินได้

19-Jan-17

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor’s Degree in Accounting or Finance
 • 5+ years working experience
 • Mainly responsible for any relevant works

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 28-40 ปี ปริญญาตรีการเงินและบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี – การเงิน 1 ปี ขึ้นไป
 • ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น ทักษะการเจรจาประสานงาน

19-Jan-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • บันทึกบัญชีด้านรับ - จ่าย
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี - การเงิน ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • จัดเก็บเอกสารตามระบบบัญชี

19-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้อย่างน้อย 1 ปี
 • เปิด Invoice /ใบเสร็จรับเงิน /ใบกำกับภาษี
 • จัดทำเอกสารบัญชีภาษีอากร ยื่นแบบ ภพ.30 , ภงด.1 , 3

19-Jan-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3
 • วางแผนการผลิตและควบคุมการผลิตได้

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ บริหารจัดการบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้
 • สามารถทำรายการรับ-จ่าย, กระทบบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้

18-Jan-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานบัญชี-การเงินทั้งระบบ
 • บัญชี-การเงินรับ-จ่าย ออกบิลขาย บิลซื้อและบิล
 • ปวช.การบัญชี หรือการเงิน ขึ้นไป

18-Jan-17

 

Applied
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • ละเอียด รอบคอบ ถี่ถ้วน
 • มีความรู้ในมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษีอากร เป็

18-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • มีความระเอียด รอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10-15 yrs working experiece in FC/Finance/Account
 • Experience from FMCG -consumer goods is prefer
 • Chief Financial Officer / Head of F & A Manager

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience from hire purchase is perfect
 • have knowledge about the SUN system
 • have knowledge about the AS400

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ขึ้นไป

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ในมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษีอากร

17-Jan-17

 

Applied
 • ปิดงบภายในสำนักงาน ประจำเดือน
 • ปวส. - ป.ตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาพิเศษ

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • ปวช. หรือ ปวส. หรือปริญาตรี สาขาการบัญชี
 • รวบรวม ตรวจสอบเอกสาร รายรับ – รายจ่าย

17-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาบัญชี มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้น
 • บุคลิภาพดี มีความอดทน ซื่อสัตย์ ใช้คอมพิวเตอร์ได้

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. / ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีความรู้เบื้องต้นด้านภาษี (Taxation)
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

17-Jan-17

 

Applied
 • ติดตามเอกสารการเบิก-จ่าย Payment
 • ปวส.หรือปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีโครงการก่อสร้าง

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express Accounting ได้

16-Jan-17

 

Applied
 • จัดทำแบบ ภงด 1 3 53 ภพ.30 ในแต่ละเดือน
 • เพศหญิง อายุ 23 -28 ปี
 • ปวส.ขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือการเงิน

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 ปี ไม่เกิน 35 ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล