• ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • บัญชี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • If you are proactive and energetic person
 • We ask you to join our new business expansion
 • To work with innnovative company

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Holding CPD license
 • Responsible for personal tax, OT and payroll
 • PND 3, 53, 51, 50, 54 and PP 30

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accountant
 • Financial
 • AP

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 55k /เดือน

Applied
 • บัญชีปิดงบ
 • บัญชีลูกหนี้ อสังหาริมทรัพย์
 • บัญชีและภาษี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor’s Degree in accounting or relatefield
 • 3-5 years’ experience in AR / AP / GL
 • Basic accounting knowledge and Oracle experience

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age 25-35 years old
 • 3-5 years experiences in accounting for tax and
 • Salary 20,000++

23-Jun-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • At least 5 years experience in Accounting
 • Experience in month-end closing

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุม-ดูแล-ตรวจสอบระบบบัญชีทั้งระบบ
 • เพศหญิง วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ทำงาน1-3 ปี ขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี 5 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี AP หรือ AR อย่างน้อย 1 ปี

23-Jun-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี 3-5 ปี ขึ้นไป
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีนได้ในระดับดี
 • มีทักษะการวิเคราะห์ ติดต่อประสานงาน และคอมพิวเตอร์

23-Jun-17

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์บัญชีทั่วไป/เจ้าหนี้บัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • ประสบการณ์ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Jun-17

 

Applied
 • จัดทำงบการเงิน
 • หญิง อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์ในงาน 3- 5 ปี

22-Jun-17

 

Applied
 • Accounting, Finance, 3+ years experienced
 • Knowledge in IFRS, TFRS and Tax Laws
 • Good English skills, CPA will be advantage

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปิดงบบัญชีได้

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์งบการเงิน
 • ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีต่าง ๆ
 • มีความรู้ด้านมาตรฐานบัญชี

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree's in Accounting
 • 5 years working experience
 • Prepare and closing monthly financial report

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior Accounting Officer
 • AP/AR
 • Based in Hatyai, Songkla (PSUICC)

22-Jun-17

 

Applied
 • Female, Thai nationality, Age between 23 – 32
 • Degree or Higher in Accounting or related
 • 0-3 years’ experience in financial statement

21-Jun-17

 

Applied

Senior Accounting Officer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • Bachelor degree in Accounting.
 • Knowledge of tax management.
 • Good command of written and spoken English.

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบรายการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชีในระดับหัวหน้างาน 5-10 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี

21-Jun-17

 

Applied
 • ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดทำบัญชีตรงตามมาตราฐาน
 • จัดทำรายงานการแสดงผลงบการเงิน จัดทำ Budget
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการลงบัญชีต่างๆ

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีใบอนุญาติเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต และผลการผลิตของบริษัท
 • ปิดงบการเงินของบริษัทได้

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Senior Accounting
 • Interpersonal
 • Experience in Accounting

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความเข้าใจเรื่อง ภาษีอากร ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ปิดงบได้ สามารถรับผิดชอบงานบัญชีทั้งระบบ

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female
 • Bachelor’s degree or Master's degree in Accounting
 • or related field

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • to be part of leading regional trading company
 • Attractive remuneration package
 • to work with long history company

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • 3 years experiences in accounting
 • Good communication skills, both English

19-Jun-17

 

Applied
 • จัดทำรายการทางบัญชี , จัดทำบัญชีทั่วไป
 • บัญชีด้านรายรับ-รายจ่าย,บัญชีต้นทุน,
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี 3-5 ปี ขึ้นไป

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-2 yrs of exp in accounting/ new grad is welcome
 • Female, age not over 30 years old
 • Ability to communicate in English

16-Jun-17

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล