• เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 29 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 4 - 5 ปีขึ้นไป
 • ดูงบเป็น / จัดทำบัญชีได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree in Accounting or related qualification
 • Male or Female, Age Between 28 -35 years.
 • 5-10 years experience

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบและวิเคราะห์งบการเงิน
 • ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีต่าง ๆ
 • มีความรู้ด้านมาตรฐานบัญชี

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, Thai nationality, Age between 23 – 32
 • Degree or Higher in Accounting or related
 • 0-3 years’ experience in financial statement

24-Mar-17

 

Applied
 • Female
 • Bachelor’s degree or Master's degree in Accounting
 • or related field

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ชาย หรือ หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี 5 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting experience at least 3 years
 • AP functionexperience is a plus
 • Service-mind, Proactive

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำรายการทางบัญชี , จัดทำบัญชีทั่วไป
 • บัญชีด้านรายรับ-รายจ่าย,บัญชีต้นทุน,
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี 3-5 ปี ขึ้นไป

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้น สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1-5 ปี ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมบัญชีได้
 • วางแผนและแก้ปัญหาทำงานเป็นทีมได้

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree in accounting.
 • Minimum 2 year experience
 • age below 30 years old.

23-Mar-17

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
 • มีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • หากใช้โปรแกรม autoflight ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

23-Mar-17

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
 • เพศหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

23-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • 2-7 years working experience in Accounting
 • Good computer skill (Ms. Office) and SAP

22-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี ขึ้นไปในงานด้านบัญชีเจ้าหนี้
 • สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master’s degree in Accounting
 • 3-5 yrs. experience in audit firm & consolidation
 • Have knowledge of TFRS and IPO experience

22-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ด้านบัญชีและการเงิน
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์

22-Mar-17

 

Applied
 • Thai Nationals, female or male
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Experience with dealing with external parties

22-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจ ภงด.1,3,53 และ ภ.พ.30 ยื่นสรรพากร
 • มีความรู้ด้านบัญชี-การเงิน
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีมาก่อนอย่างน้อย 5 ปี

21-Mar-17

 

Applied
 • generate and send out invoices
 • follow up on, collect and allocate payments
 • review AR aging to ensure compliance

21-Mar-17

 

Applied
 • Petty Cash Voucher,payment Voucher ,e-banking
 • ภาษีหัก ณ ภ.งด.3/ภ.ง.ด.53 ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
 • บันทึกเจ้าหนี้ บันทึกจ่ายชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เคยผ่านงานบัญชี GL,AR,AP,Asset,Cost,Tax 3-5 ปี
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร และมาตรฐานบัญชี
 • มีความรู้และผ่านการทำงานในธุรกิจ FMCG หรือ Trading

21-Mar-17

 

Applied
 • ผ่านงานGL,AR,AP,Asset,Cost,Tax บัญชีงบประมาณ3-5ปี
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร และมาตรฐานบัญชี
 • มีความรู้หรือผ่านงานในธุรกิจ FMCG หรือ Trading

21-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • 4years working experience in Accounting
 • Good computer skill (Ms. Office) and SAP

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

20-Mar-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied

Senior Accounting Officer

PCC International Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ดูแลด้านภาษี,ภงด
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ ด้านงานบัญชี อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

20-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor degree Major in Finance or Accounting
 • Experience: 6 year up
 • General Basic Skills: Good in English

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Graduated in Accounting
 • Experience in Accounting 5-10 years
 • Experience in NGO Accountant will be a plus

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี จบปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • รับผิดชอบงานบัญชีทั้งด้านรับและจ่าย ปิดบัญชีได้
 • เงินเดือนต่อรองได้

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิง/ชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

20-Mar-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Bachelor’s Degree in accounting or relatefield
 • 3-5 years’ experience in AR / AP / GL
 • Basic accounting knowledge and Oracle experience

20-Mar-17

 

Applied
 • Senior Accounting and Administrative Officer
 • Bachelor Degree Majoring in Accounting
 • At least 5 years of experiences

19-Mar-17

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai nationality, age not above 45 years old
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 3 years working experience in accounting

17-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล