• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปิดงบบัญชีได้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Senior Accounting Officer (AP)/หัวหน้าแผนกบัญชี

RK Property Buriram Co.,Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Minimum of 2 year’s experience as a Chief account
 • Support day-to-day execution of general ledger
 • Calculate Budgets plans

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • One of Thailand's leading property developers
 • Experienced in related filed
 • Growth Opportunity

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting officer, Good English skills is a plus
 • 1-3 exp. for junior and 4 years up for senior
 • AP/AR/TAX/VAT/balance sheet, reconcile, analyze

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ตรวจสอบรายการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชีในระดับหัวหน้างาน 5-10 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ชาย หรือ หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชี 5 ปีขึ้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in accounting or relatefield
 • 3-5 years’ experience in AR / AP / GL
 • Basic accounting knowledge and Oracle experience

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บัญชีปิดงบ
 • บัญชีลูกหนี้ อสังหาริมทรัพย์
 • บัญชีและภาษี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum 5 years working experience with at least 1
 • Be able to handle costing function
 • Good command of English presentation and Training

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

22-May-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Femle only age 28 years old up
 • Commercial graduated or Bachelor’s in Accounting
 • 3-5 years experience in Auditor company

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เจ้าหน้าที่บัญชี
 • Senior Account Executive-GL
 • เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิง/ชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

22-May-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • If you are proactive and energetic person
 • We ask you to join our new business expansion
 • To work with innnovative company

19-May-17

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 29 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 4 - 5 ปีขึ้นไป
 • ดูงบเป็น / จัดทำบัญชีได้

19-May-17

 

Applied
 • Opportunity to work for stable company
 • Opportunity to work under high standard company
 • New graduate is also OK

18-May-17

 

Applied
 • Female, Thai nationality, Age between 23 – 32
 • Degree or Higher in Accounting or related
 • 0-3 years’ experience in financial statement

18-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • จัดทำและตรวจสอบการยื่นภาษีต่าง ๆ
 • ตรวจสอบเอกสารด้านรับ-จ่าย

18-May-17

 

Applied
 • Female
 • Bachelor’s degree or Master's degree in Accounting
 • or related field

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Overseeing AP, AR, GL and operations
 • Prepare financial statements, management reports
 • planning of monthly and annual budgets

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Accounting Officer

PCC International Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ดูแลด้านภาษี,ภงด
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ ด้านงานบัญชี อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

18-May-17

 

Applied
 • Female – age not over 35
 • Bachelor’s degree – Accounting
 • At least 5 year experience in accounting is prefer

18-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จัดทำบัญชี

12-May-17

 

Applied
 • จัดทำรายการทางบัญชี , จัดทำบัญชีทั่วไป
 • บัญชีด้านรายรับ-รายจ่าย,บัญชีต้นทุน,
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี 3-5 ปี ขึ้นไป

11-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล