• ธุรกิจร้านอาหาร
 • มีความรู้ด้านอาหารและเครื่องดื่ม
 • ต้นทุน จัดซื้อ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี อายุระหว่าง 24 - 30 ปี
 • มีประสบการณ์ คลังสินค้า-บัญชีต้นทุนอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป ด้านบัญชี
 • คำนวณต้นทุนสินค้า
 • สามารถใช้โปรแกรม EXPRESS

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Cost Controller

JAC International

กรุงเทพมหานคร

 • Knowledge in SAP is considered as an advantage
 • Hands-on with strong in analytical
 • Ability to work independently

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Allocation of Food Cost by Outlets
 • Prepare food/beverage recipe and menu costing
 • Prepare monthly Cost Control report

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Achieved through partnership with business leaders
 • To assist the operations controller to the plants
 • Identifying conversion cost reduction opportunity

27-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา การบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน 2ปี

27-May-17

 

Applied
 • 5+ experience in cost controlling
 • International experience across Asia
 • Good presentation skills, P&L, forecast, taxing

26-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การเงิน เศรษฐศาสตร์ วิศวอุตสาหการ
 • ใช้โปรแกรม Microsoft / ERP
 • อายุระหว่าง 26-35 ปี

26-May-17

 

Applied
 • จัดทำรายงานต้นทุนและนำเสนอรายงานต้นทุน
 • วิเคราะห์และตรวจสอบการจัดสรรต้นทุนประเภทต่างๆ
 • สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี (Excel)

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลเรื่องระบบต้นทุน สินค้าของบริษัททั้งหมด
 • ดูแลเรื่อง สต๊อกสินค้าที่มีการผลิตในบริษัททั้งหมด
 • ดูแลข้อมูลการผลิต เพื่อจัดทำ Data Center

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Managing and monitoring all manufacturing costs
 • Collecting and analyzing standard costs
 • Setting up processes & determining transfer prices

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Cost Accountant
 • ERP System
 • Cost Controller

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีทักษะในการประสานงาน และทักษะการสื่อสารดี
 • มีทักษะประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีหรือต้นทุน

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality Male / Female 26 – 40 years old
 • Bachelor or Master degree in Accounting
 • 3 years experience in Manufacturing company

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล