• บัญชชีต้นทุน
 • AP
 • รังสิต

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี อายุระหว่าง 24 - 30 ปี
 • มีประสบการณ์ คลังสินค้า-บัญชีต้นทุนอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Office ได้ดี

29-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความอดทนสูง ละเอียด รอบคอบ
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Food Allowance, Service Charge, Group Insurance
 • 5 Working day
 • Bachelor degree

28-Apr-17

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย /หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ด้านการทำบัญชีต้นทุน

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้สามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female, age not over 45 years old
 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • establish Food Costing for each department

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Control/Analyze budget for overhead, selling
 • Review and approve budget requisition/ PR
 • Prepare daily scorecard for production overhead

26-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การเงิน เศรษฐศาสตร์ วิศวอุตสาหการ
 • ใช้โปรแกรม Microsoft / ERP
 • อายุระหว่าง 26-35 ปี

25-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลด้านบัญชีต้นทุนการผลิต
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบัญชีต้นทุน การปิดงบ
 • มีความรู้ด้านลักษณะงานบัญชีต้นทุน

25-Apr-17

 

Applied
 • Males or female, aged not over 35 years old
 • Bachelor’s Degree in Accounting, or related fields
 • Proven analytical and accounting skills

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิชา การบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน 2ปี

24-Apr-17

 

Applied
 • A background or knowledge in Accounting
 • Has experience in the hotel and restaurant
 • A positive, self-motivated individual

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล