• ปริญาตรี สาขา บัญชีและการเงิน
 • มีประการณ์ด้านงานบัญชีต้นทุน
 • จัดทำบัญราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี บัญชี
 • มีประสบการณ์การทำต้นทุนการผลิตจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24- 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไปในสายงานการประมาณราคา

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Cost Accountant
 • Product Cost
 • Cost Controller

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Supporting Strategic Planning and Decision Making
 • Leading Accounting Teams
 • Developing and Maintaining Finance and Accounting

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Supporting Strategic Planning and Decision Making
 • Leading Accounting Teams
 • Developing and Maintaining Finance and Accounting

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Active
 • Work under pressure
 • English communication

16-Jan-17

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Cost variance analysis
 • Experience in cost accounting
 • Maintain stock code and recipe and in system

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำบัญชีต้นทุน 1 ปีขึ้นไป

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

16-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Accounting or Finance.
 • Knowledge of financial reporting.
 • Preparing the budget and rolling forecast.

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ทางด้านบัญชีต้นทุน
 • มีความรู้เรื่องมาตรฐานทางบัญชี
 • TFRS for PAE

16-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Control/Analyze budget for overhead, selling
 • Review and approve budget requisition/ PR
 • Prepare daily scorecard for production overhead

16-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี

14-Jan-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำบัญชีต้นทุน พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านบัญชี

14-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรีบัญชีบัณฑิตหรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์การทำบัญชีต้นทุนไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีประสบการณ์จัดทำรายละเอียดงบต้นทุนขาย

13-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับใบแก้ไขสูตรและค่าแรงการผลิต
 • บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับค่าแรง
 • คำนวณราคาขายด้วยระบบคอมพิวตอร์

13-Jan-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส.
 • ชาย / หญิง ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

13-Jan-17

 

Applied
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชีได้
 • เพศหญิง อายุ 23 – 35 ปี
 • ปวส - ป.ตรี สาขาการบัญชี

13-Jan-17

 

Applied
 • อายุ 24-30 ปี
 • ปริญญาตรีบัญชี หรือสูงกว่า GPA 2.5ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Jan-17

 

Applied
 • 4-5 years’ experience in costing or financials
 • Degree or higher in Financial or Accounting
 • Strong computer literacy in Microsoft Office

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, age 21-30 years.
 • Bachelor’s degree in Accounting or Financial field
 • Have ability to use Microsoft Office well.

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Cost Controller (6-month-contract)

CUEL Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Knowledge in cost analysis
 • Fluent in English
 • Computer skills in using MS applications

12-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรับผิดชอบ
 • อดทน
 • ซื่อสัตย์

10-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล