• ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีความรู้และทักษะด้านคอมพิวเตอร์
 • สะดวกในการเดินทาง

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 2 years’ experience in cost, Budget
 • Good command of English
 • Good computer skill

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บัญชชีต้นทุน
 • AP
 • รังสิต

24-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป ด้านบัญชี
 • คำนวณต้นทุนสินค้า
 • สามารถใช้โปรแกรม EXPRESS

23-Jun-17

 

Applied
 • Cost Accountant
 • ERP System
 • Cost Controller

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor/Master degree in Accounting
 • 5-7 -years experience in a finance position
 • Experience from within the automotive industry

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลบริหารงานด้านบัญชีทั้งระบบ
 • ควบคุมจัดทำบัญชี และตรวจสอบบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี

22-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • จัดทำบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานบัญชีโรงงาน

22-Jun-17

 

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานบัญชีและภาษีอากรดี
 • จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

21-Jun-17

 

Applied
 • Male or female, aged 25-37 years old.
 • At least 2 years related experience
 • Strong Excel modeling skills

20-Jun-17

 

Applied
 • Control/Analyze budget for overhead, selling
 • Review and approve budget requisition/ PR
 • Prepare daily scorecard for production overhead

20-Jun-17

 

Applied
 • Allocation of Food Cost by Outlets
 • Prepare food/beverage recipe and menu costing
 • Prepare monthly Cost Control report

19-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล