• บริหารความเสี่ยง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง
 • ละเอียดรอบคอบ

22-Feb-17

 

Applied
 • Economics
 • Risk Management
 • Good analytical and interpersonal skill

22-Feb-17

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปีในงานด้าน บริหารความเสี่ยง
 • มีประสบการณ์งานบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
 • เป็นผู้ประสานงานในการประชุมเรื่องความเสี่ยง

22-Feb-17

 

Applied
 • Degree in Business Administration, Finance
 • Experience in risk assessments
 • understand of credit risk management on mortgage

21-Feb-17

 

Applied
 • Male or Female age not over 40 years old
 • degree in Risk Management, Economics, MBA
 • experience in Risk Management & Risk Analyst

18-Feb-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาการจัดการ สาขาเศษรฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ทำงาน 2-5 ปี
 • มีความรู้ด้านงานบริหารความเสี่ยงโดยตรง

17-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล