• Credit Risk Management in Finance and Banking
 • Experience in lending or credit risk
 • Initiative and good personality

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารความเสี่ยง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยง
 • ละเอียดรอบคอบ

24-Apr-17

 

Applied
 • Degree in Statistics, Mathematics, IT, Finance.
 • 2 years’ experience in Risk Management.
 • Good command of English is required.

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปด้านบริหารความเสี่ยงในธนาคาร
 • เคยทำงานในธุรกิจจัดการลงทุนหรือสถาบันการเงิน

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล