• Visa’s, work permits and APAC-cards for FSE
 • Work experience e.g. administration in technical
 • Arrangement of trips (flights and hotel)

12 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Project Admin
 • Office Admin
 • corporate admin

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านงานด้านธุรการ อย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความรู้ความสามารถในงานธุรการเป็นอย่างดี

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 20 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ประสบการณ์ด้านการตลาดและงานธุรการ
 • สาขาวิชาการตลาด หรือประชาสัมพันธ์
 • มีความเข้าใจในโลกโซเชียลเป็นอย่างดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good degree in Finance and Accounting
 • Work in a Multi-national Company
 • Good benefits and development opportunities

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • help planning event and run day-to-day operation
 • make sure everything run smoothly and accordingly
 • give hospitality&service they need to run business

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female Age 22-30 year old
 • Bachelor degree
 • English language is good

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการนำการนำเข้า และส่งออกสินค้า
 • มีทักษะในการพูดและอ่านเขียนภาษาอังกฤษ
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้ดี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Familiar with basic accounting
 • 1-3 year experience in administrative field
 • Interested in Cosmetics, beauty or fashion fields

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี
 • สามารถโต้ตอบสื่อสารภาษาอังกฤษ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านอีเว้นท์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการจัดการงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 3-5 yrs exp in HR Field with skills in Admin / GA
 • Training/ Recruiting/ HR Related Documents
 • Good command of English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • รับสินค้า คีย์รับสินค้า นับสต๊อคสินค้า
 • ประสานงานที่เกี่ยวกับคลังสินค้า
 • เพศหญิง ขยัน ตั้งใจ มีมนุษย์สัมพันธ์

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • General Coordinate
 • Bachelor degree in any field if field in science
 • Classroom setting , equipment for teaching

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีโอกาสก้าวหน้าตามสายงาน
 • รายได้ดี การปรับเงินเดือนและโบนัสดี
 • ต้องการบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานบริษัท

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 20ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี การท่องเที่ยว
 • ติดต่อประสานงานทัวร์กับ Agency
 • จัดโปรแกรมทัวร์

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ถึง 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การท่องเที่ยว
 • มีความรู้เรื่องทัวร์

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีความตั้งใจและมีใจบริการ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน

Applied
 • Experience in procurement and purchasing
 • Experience in administrative and coordinnating
 • Good command in computer and Microsofe office

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Sale coordinator
 • ประสานงานขาย
 • sale

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • หญิง อายุ 18 - 35 ปี การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในงาน 1-2ปี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
 • จัดทำเอกสารด้านบัญชีที่เกี่ยวข้อง
 • มีพื้นฐานความรู้ทางด้านงานบัญชี เเละ ภาษี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good in English are prefer
 • Good in Cooperation
 • Experience in 1-2 Year

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทักษะด้านการพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-30 ปี วุฒิการศึกษา ปริญาตรี
 • -สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • -โปรแกรมพื้นฐาน Word,Exel,ได้ดีมาก มีความระเอียด

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศหญิง วุฒการศึกษา ปวช -ปวส.
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • เป็นผู้มีความรับผิดชอบและอดทนต่องานที่ทำ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานด้านเอกสารและติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ
 • เพศหญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานเอกสาร ธุรการทั่วไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • เพศ ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือเอกสาร
 • ปวส. หรือ เทียบเท่า ขึ้นไป
 • ปฏิบัติงานติดตามเอกสารจากลูกค้าและพนักงาน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Admin. Officer / ธุรการบัญชี

THAI STAR POLYFILM CO., LTD.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • ออกใบกำกับภาษี,ออกเอกสารการวางบิล/รับเช็ค
 • ปวช, ปวส, ปริญญาตรี (ทางด้านการบัญชี)
 • หญิง / ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป /แต่ไม่เกิน 30 ปี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age between 22 - 28
 • 1 - 3 years in related field
 • Good command of English

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Good Service Mind
 • English Communication
 • Administrative Support

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญาตรี
 • รับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ
 • สามารถใช้ Computer และ โปรแกรม Microsoft Office

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูและเอกสารการนำเข้าจากต่างประเทศ
 • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างประเทศ
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop ได้ดี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Computer Science
 • Able to analyze the customer data
 • Maintain My Sony Website

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Any Degree
 • 5 years experience in Administrative/Secretarial
 • Good Command of English Skill

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส.-ป.ตรี สาขา การบริหารจัดการ ,การบริหารงานบุคคล
 • มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงาน ,มีความรู้ความเข้าใจ
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Admin Executive

Auzana Ink Sdn Bhd

กรุงเทพมหานคร

 • Diploma or above with LCCI Elementary Level
 • Min. 1 Year solid experience in Accounting
 • Proficiency in MS Ofice and Email Correspondence

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุุฒิ ปวช.-ปริญญาตรี (สาขาบัญชี)
 • เพศหญิง อายุ 25ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ ด้านบัญชี 2ปี ขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานด้านเอกสารต่างๆ เช่น รับเรื่องร้องเรียน
 • ระดับการศึกษา : ปวส.หรือ ป.ตรี สาขาบัญชี ,การเงิน
 • ประสบการณ์ : 3 ปีขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • ดูแลงานขายอสังหาริมทรัพย์

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Admin Officer

SUPER S LEASING LTD., PART.

เชียงใหม่

 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
 • ทำเอกสารออฟิคทั่วไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Admin Officer

P.K. BUSINESS LAW CO., LTD.

บางกอกน้อย

 • จัดเตรียมเอกสารต่างๆ
 • รับโทรศัพท์/ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
 • ติดต่อหน่วยงานราชการ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 3 years experiences in support function
 • Strong communication Skills in English
 • Oversea Purshaing skill is advantage to Function

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Undergradruate / Graduate freshers
 • Leading CRO
 • 18 month contract and contract completion bonus

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล