• ทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้า
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์ 1-5 ปีสามารถด้านการติดต่อสื่อสาร

46 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้า
 • ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

46 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • จัดเก็บอะไหล่จากรถทีี่มาส่งศูนย์บริการ
 • วุฒิ ปวช. ปวส
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี

53 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง อายุ 18 - 35 ปี การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในงาน 1-2ปี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

58 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • คีย์ข้อมูลลงระบบ
 • ม.6 - ปวส. ทุกสาขา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ติดต่อประสานงานระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา
 • ม.6 - ปวส. ทุกสาขา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 20- 28 ปี
 • ปวส.บัญชี - ปริญญาตรี หรือสาขาอื่นที่เกียวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office,E-mail,Internet

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ดูแลการสั่งซื้อจากต่างประเทศ
 • ตรวจเช็คเอกสารด้าน Shipping นำเข้าและส่งออก

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่
 • จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น ใบเสนอราคา และอื่นๆ
 • ติดต่อนำเสนอสินค้าเพื่อจำหน่ายและสร้างสัมพันธ์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลประวัติการซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง
 • จัดทำรายงานน้ำไฟประจำเดือน
 • ดูแลการเบิก-จ่ายโทรศัพท์มือถือให้พนักงานขาย

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Marketing or related fields
 • 1 year of working experience in marketing
 • Chonburi

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบใบสั่งซื้อที่ได้รับ จัดหา จัดเตรียม
 • ตรวจสอบเอกสารการขาย เช่น การเปิดบิลขายสินค้า
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อตรวจสอบใบสั่งซื้อ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำเอกสารต่าง ๆ การเงิน รายรับ-รายจ่าย
 • สรุปยอดขายประจำเดือน
 • ออกใบกำกับภาษีและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี การตลาด โฆษณา หรือที่เกี่ยวกับสื่อ
 • มีประสบการณ์ด้านสิ่งพิมพ์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • จัดทำเอกสาร รับเข้า - ส่งออก

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำสินค้าเข้า สินค้าออก ควบคุมสต๊อกสินค้า
 • ทำใบเสนอราคา คีย์ข้อมูล เอกสารต่างๆ
 • ปวช-ปริญญาตรี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, Thai Nationality, 25-35 years old
 • Bachelor degree in Accounting
 • 3-5 years working experience

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • ขยัน,อดทน และรับแรงกดดันได้ดี
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานข้อมูล
 • งานเอกสาร
 • งานประสานงานภายในและภายนอก

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เป็นเพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 25 ปี
 • สามารขับขี่รถยนต์ได้ (มีใบอนุญาติขับขี่)
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รักงานบริการ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Familiar with Microsoft Excel
 • Good English essential
 • Strong career development opportunity

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • 1 ปีขึ้นไปทางด้านการประสานงาน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส ขึ้นไป คณะบริหารธุรกิจ บัญชี
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จัดพิมพ์เอกสาร รับโทรศัพท์
 • หญิง อายุ(ปี) : 18 - 30
 • ปวช. - ปริญญาตรี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความสามารถติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย
 • มีอัธยาศัยในการรับรองลูกค้าหน้าร้าน
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการติดต่อประสานงาน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • no need experience, good command for english skill
 • able to work in company time schedule provided
 • Team work need for this postion and hard work

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปสาขา การเงิน
 • ประสบการณ์ทำงาน 1 - 5 ปี
 • ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ female, aged 22-30 years old.
 • Bachelor’s degree of Science program is preferred.
 • Some experience in a sales admin role

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Inventory Control, Stock take, Physical Take
 • Outbound, Delivery traffec, Transportation Arrange
 • Warehouse management, Store Management

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศ ช/ญ อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • มีวุฒิหรือประสบการณ์ในการทำบัญชี
 • เงินเดือนเริ่มต้น 9,500-12,000 บาท

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 28-38 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด การจัดการ
 • รับผิดชอบงานเอกสาร งานข้อมูลระบบ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ ของธุรการและของบริษัท
 • จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ของสำนักงาน
 • เปิดใบขอสั่งซื้อและวางบิลเอกสารให้ร้านค้า

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินส่งให้ลูกค้า
 • ปวช.ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินส่งให้ลูกค้า
 • ปวช.ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินส่งให้ลูกค้า
 • ปวช.ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญฺิง
 • สามารถติดต่อสื่อสาร ประสานงานทั่วไปได้
 • ติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษพอได้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • eCommerce
 • มีประกันสังคม
 • เลี้ยงอาหารกลางวัน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • งานสรรหาว่าจ้าง
 • งานฝึกอบรม
 • งานค่าจ้าง

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หญิง 18-35 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำเอกสารให้กับเซลล์
 • มีประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป
 • ชอบเรื่องการคำนวณ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย หญฺิง 25 - 35 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานคลังสินค้า

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการ
 • รับผิดชอบด้านงานธุรการ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส.
 • ต้อนรับบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า
 • รับชำระเงินสด-บัตรเครดิต,ทอนเงิน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

HR & Admin Officer (23-25K)

Fischer & Partners Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 3-5 years' experience in HR Payroll and Admin
 • basic knowledge of Labor Law,Personal Tax
 • supported HR duty

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Join innovative global industry leader
 • Dynamic talented multinational team
 • Excellent training and development opportunities

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
 • ทำงบภายใน รายงานบัญชี
 • ประสานงานทั่วไป

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล