• Love to work in friendly environment
 • Prefer to work in systematic method
 • Young talented who would like to expand their skil

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Female not over 30 years old
 • Diploma of High Vocational Education
 • 2 years experience in Receptionist/ Admin

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานภายนอก,จัดงานเอกสารการประชุม
 • จัดการเอกสารสำหรับงานวิศวกรรม
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Prepare Quotation, data input and document control
 • New graduates are welcome
 • Can communicate in English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เอกสาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ไม่มีประสบการณ์
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม ทันตกรรม

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Follow up with client’s quotation
 • Thai Nationality, Female age 25-35 year
 • Experience in Export Admin Executive function

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานเอกสาร ธุรการทั่วไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • เพศ ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HR
 • Degree preferably in Human Resources
 • Fresh Graduate are welcome to apply

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fresh graduate are also welcome.
 • Able to communicate in Mandarin will be advantage.
 • 5 working days and Performance bonus.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ล่ามภาษาจีน-ไทย
 • วุฒิปวส./ป.ตรี
 • มีประสบการณ์ด้านภาษาจีน พิจารณาเป็นพิเศษ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ธุรการ ประจำอาคารชุด จัดทำใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ
 • ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขา

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 3-5 ปี
 • เงินเดือน+ คอมมิชชั่น+โบนัส+ทริปเที่ยวต่างประเทศ
 • วันทำงาน5.5วัน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Administration or related fie
 • 0-2 year experience
 • Good command of spoken and written English is requ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-2 years working experience
 • Bachelor's Degree and computer literate
 • Good interpersonal skill and self-motivated

15 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Responsible for communications with customers
 • Excelllent English skills: written and spoken
 • 0-3 years experience: New graduates can apply

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อธิบายคอร์สเรียนให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง
 • นักศึกษาฝึกงานหรือต้องการหาอาชีเสริมพิเศษ
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พนักงานต้อนรับ ให้คำแนะนำกับนักเรียนในการลงทะเบียน
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี, การศึกษาระดับ ปวช.
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พนักงานธุรการ ให้คำแนะนำกับนักเรียนในการลงทะเบียน
 • เพศหญิง, การศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ ใช้งาน Microsoft

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนความต้องการวัตถุดิบ
 • ออกใบสั่งซื้อ( Purchase Oder:P/O ) เพื่อสั่งซื้อ
 • สมารถใช้โปรแกรม MS. Office / Express ได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ/อาย หญิง อายุ 21 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 - 2 ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ออกแบบและผลิตสื่อการตลาดสำหรับแบรนด์
 • ประสานงานกับลูกค้าเพื่อรับบรีฟรายละเอียด
 • ดูแลและควบคุมงบประมาณการทำงาน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญาตรี
 • รับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ
 • สามารถใช้ Computer และ โปรแกรม Microsoft Office

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพอได้บ้าง
 • ชอบการทำงานด้านเอกสาร

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • admin,project coordinators,
 • ประสานงาน,ธุรการ,เลขา
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่า

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master degree in Administra or related
 • 3-5 years experiences in Project Administration
 • Experiences in the power plant

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in any fields
 • 1 year of relevant experience
 • TOEIC score 650 or above

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-3 Years Experience
 • ปวส. ปริญญาตรีด้านการบัญชี การจัดการ บริหารธุรกิจ
 • เงินเดือน ประกันสังคม ประกันสุขภาพกลุ่ม

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • ท้าทาย
 • ค่าตอบแทนสูง
 • มีล่วงเวลา

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อประสานงานสายเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ติดต่อหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องด้านนำเข้า-ส่งออก
 • ออกใบแจ้งค่าใช้จ่ายเพื่อส่งต่อให้แผนกการเงิน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • โทรเช็คค่าเบี้ยประกันภัย ป.1 ให้สินเชื่อ
 • โทรติดต่อลูกค้าที่ใกล้ถึงกำหนดต่อภาษี พรบประกันภัย
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย หญิง 18-35 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานคลังสินค้า

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ทำสัญญาซื้อขาย ใบเสนอราคา ใบส่งสินค้า
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานสรรหาว่าจ้าง
 • งานค่าจ้าง
 • งานฝึกอบรม

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำเอกสารให้กับเซลล์
 • ดูแลลูกค้าตามที่เซลล์กำหนด
 • ปวส. - ปริญญาตรี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง 24-35 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ต้องมีบัตรประจำตัวผู้พิการ

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาจบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ และ program

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, Thai nationality, Age 25-30
 • Bachelor Degree in Accounting
 • 1-2 years working experience in Accounting field

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR
 • Admin
 • Account

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานนิติบุุคคลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการประสานงาน การเจรจา และมีมนุษยสัมพันธ์
 • สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ตามโครงการที่มอบหมายได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accountant & Admin Officer (2+yrs of experience)
 • Remuneration package e.g. Health Insurance
 • Full time. Salary Negotiable.

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิงหรือชาย อายุ 25-35 ปี
 • มีประสบการณ์การจัดทำระบบคุณภาพ ISO 16949:2009
 • ISO 9001:2208 อย่างน้อย 2-3 ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ: หญิง อายุ 20-35 ปี
 • ปวช.-ปริญญาตรี สาขาการขาย การตลาด
 • support sales งานห้าง

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree with a specialisation in HR
 • Minimum 5 years experience in a HR function
 • A good knowledge of labor law

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลรถยนต์บริษัท
 • สถิติ ขาด ลา มาสาย
 • ปวช. - ปริญญาตรี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดำเนินการ เกี่ยวกับการประสานงานหน่วยราชการทั้งหมด
 • สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ติดต่อราชการต่างๆ ตั้งแต่ 0-3 ปี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.
 • รวบรวมใบค่าใช้จ่าย
 • ลงยอดขายประจำวัน

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายใน-ภายนอก
 • รับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ
 • สรุปการประชุม

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานที่เกี่ยวกับพนักงานขาย
 • ติดตาม order ให้กับพนักงานขาย
 • มีความขยัน สู้งาน มีความอดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Administrative / Sales Executive

Kacha Family Co., Ltd.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวนการฝ่ายขาย
 • การรับและตอบโทรศัพท์ อีเมล์ มรามาจากลูกค้า
 • ควบคุมจำนวนห้องพักที่เปิดขายบนเว็บไซด์ ของคู่ค้า

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Support all administration function in the company
 • Document Filing
 • Receive the phone call

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล