• จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายของบริษัท
  • จัดทำเอกสารงานของฝ่าย
  • มีความรับผิดชอบต่องาน ละเอียดรอบคอบ มีวินัย

23-Jun-17

 

Applied
  • Female, age 28-40 years old.
  • Bachelor’s Degree or higher in related field
  • Prior experience in Jewelry business will be an

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศหญิง อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สัญชาติไทย
  • วุฒิปวส. (อนุปริญญา) - ปริญญาตรี
  • รักงานเอกสารและงานบริการ

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล