• สรุปยอดค่าใช้จ่ายต่างๆในแผนกประจำเดือน
  • ดูแลและจัดเก็บบันทึกเอกสารต่างๆของแผนก
  • มีทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

18-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล