• Enjoy working in operations
  • Good in Excel and Outlook
  • Strong written and Spoken in English

20-Jul-17

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไปสาขา การเงิน
  • ประสบการณ์ทำงาน 1 - 5 ปี
  • ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ

17-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล