• ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านธุรการอย่างน้อย 1-2 ปี
  • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้

22-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • 2 years’ experiences in Manufacturing company
  • Proficiency English skill and computer literacy
  • A competitive salary based on experience

19-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล