• ชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีบัญชี/การเงิน
 • ทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์
 • เดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree or higher in Finance
 • At least 1-2 years of experiences in Internal Audi
 • Computer literate with Microsoft Office programs

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Internal Audit Senior officer

Siam Gems Group

กรุงเทพมหานคร

 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์งานด้านการตรวจสอบภายใน

23 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญาตรี บัญชีบัณฑิต
 • Salary 20K or above
 • 5.5 days working

23-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ควบคุมการดำเนินงานด้านบัญชี
 • ตรวจสอบและกระทบยอดเพื่อจัดทำงบการเงิน
 • ปิดบัญชีประจำเดือน

23-Jan-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

23-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • มีรถจักรยานยนต์สำหรับใช้งานในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
 • เจรจาชดใช้และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

23-Jan-17

 

Applied
 • จัดสร้างระบบการควบคุมคุณภาพสินค้า
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกกระบวนการผลิต
 • ประสบการณ์ในงานประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 - 2 ปี

23-Jan-17

 

Applied
 • 1-2 years working experience in Internal Audit
 • Able to work at a sugar factory.
 • Salary 20+K or above, 5 days working

23-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • อายุระหว่าง 20-25 ปี
 • ทำงานที่จ.ฉะเชิงเทรา หรือที่จ.ปราจีนบุรีได้

22-Jan-17

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • ปริญาตรี บัญชีบัณฑิต
 • Salary 20K or above
 • 5.5 days working

22-Jan-17

 

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • อายุระหว่าง 20-25 ปี
 • ทำงานที่จ.ฉะเชิงเทรา หรือที่จ.ปราจีนบุรีได้

22-Jan-17

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • ปริญาตรี บัญชีบัณฑิต
 • Salary 20K or above
 • 5.5 days working

22-Jan-17

 

Applied

Internal Audit Senior Officer

Kingfisher Holdings Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelor Degree in Accounting, Statistics
 • 3 years of experiences in Audit
 • Good command of written and spoken in English

21-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย,จบการศึกษาระดับ ปวช,ปวส,ป.ตรีไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานเหล็ก,งานก่อสร้างจะพิจารณา
 • สามารถพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Jan-17

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ดำเนินงานงานตรวจสอบตามกลุ่มงาน
 • สรุปผลและทำแผนงานแก้ไข
 • ป.ตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์อย่างน้อย 2ปี

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Accountancy and BA
 • At least 2 years working experience
 • Able to travel, good communication skill in Eng

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รวบรวมข้อมูล เอกสารจากการเข้าตรวจสอบหน่วยงาน
 • เข้าใจลักษณะการดำเนินธุรกิจ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เก่งการประสานงาน

20-Jan-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-25 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (สาขาบัญชี)
 • ประสบการณ์ 0 - 2 ปี

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน ในสถาบันการเงิน
 • ประสบการณ์ด้าน IT Audit จะได้รับการพิจารณา

19-Jan-17

 

Applied
 • เตรียมข้อมูลหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ
 • ดำเนินการตรวจสอบตาม Audit Program
 • จัดทำสรุปผล ข้อเสนอแนะ และ รายงานการตรวจสอบ

19-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขา บัญชี / MIS / IT
 • มีประสบการณ์ 1-5 ปี ด้าน IT Audit, Security, Infra
 • มีคุณวุฒิวิชาชีพ ได้แก่ CISA หรือ CPIAT

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบขั้นตอนการปฏบัติงานสาขา
 • มีประสบการณ์งานตรวจสอบอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถเดินทางตรวจสอบสาขา ทั่วประเทศ

19-Jan-17

 

Applied
 • Internal Audit
 • Internal Audit Senior Officer
 • Knowledge of Internal audit, account and internal

18-Jan-17

 

Applied
 • ตรวจสอบการทำงานของพนักงานสาขาต่างๆ
 • เพศชายเท่านั้น
 • ปริญญาตรี บัญชี /การเงิน /การจัดการ

18-Jan-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์ ด้านการตรวจสอบภายใน หรือ งานสอบบัญชี
 • มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ บัญชี

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
 • ประสบการณ์ในงาน / หรือห้องปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม

18-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี/โท บริหารธุรกิจ,การบัญชี หรือสาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์ทำงานในด้านการตรวจสอบภายใน 3-5 ปีขึ้นไป
 • ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

10-Jan-17

 

Applied

Internal Audit Support Officer

MINT

กรุงเทพมหานคร

 • Administration
 • Internal Audit
 • Multinational Company

10-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล