• ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบภายใน
 • การวางระบบบัญชี 3 ปีขึ้นไป

27-May-17

 

Applied

Senior Internal Audit Manager

Argyll Scott Asia

กรุงเทพมหานคร

 • Great Company
 • Great Location
 • Great Package

26-May-17

 

Applied
 • To identify key process/system, risks
 • To gathers and analyzes information
 • To write the audit findings and recommendations

26-May-17

 

Applied

Senior Internal Auditor

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Senior Internal Auditor
 • Report to Audit Manager
 • Retail Business

25-May-17

 

Applied
 • Senior, Auditor, Business Partner, SEC, Financial
 • Audit, Multinational, High Salary, CPA
 • advisory, Team, Project, Auditing

25-May-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง , สัญชาติไทย , อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

25-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Capable to handle multiple tasks and assignments
 • Hands-on experience in SAP i.e. implementation
 • PMO skill, willing to adapt for team success

25-May-17

 

Applied
 • Work on a number of projects in the auditing area
 • A CPA or part qualified CPA
 • Minimum of 3 years audit experience

25-May-17

 

Applied
 • IT Audit and Risk management
 • IT Governance
 • IT security management

24-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree with at least 3 years of
 • experience in Accounting or Internal Audit
 • Male/ Female age not over 35 years old

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุระหว่าง 28 – 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชีการเงิน
 • ประสบการณ์ทำงานตรวจสอบภายในอย่างน้อย 3 – 5 ปี

24-May-17

 

Applied
 • Multi national company
 • Travel opportunity
 • Team work

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • B.A. in MIS, Comp.Sci.
 • Experience in IT or IT auditing ,Auditor
 • Improving control environment of IT system

24-May-17

 

Applied
 • BA./Master in Finance,Accounting,AIS,IT,Management
 • Experience 3 year in Bank ,Securites,Asset Mgnt.
 • Similar field such as credit, compliance, Control

24-May-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี, หรือสาขาที่เกี่ยวข
 • สามารถใช้โปรแกรม MS.Office โดยเฉพาะ MS.Excel

24-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Minimum Bachelor of Accountancy
 • Minimum 3 years experience in Audit Field
 • Good command in English

24-May-17

 

Applied
 • 6 - 8 years in Internal Audit
 • Enterprise risk management
 • Corporate governance

23-May-17

 

Applied
 • IT Auditor
 • Audit
 • IT

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Manager-Internal Audit (IT Audit)

dtac

กรุงเทพมหานคร

 • 3-5 years of IT auditing experience
 • Master Degree in Telecom /IT/MIS /Computer Science
 • Knowledge in IT network & platforms, IT governance

22-May-17

 

Applied
 • กำหนดการทำงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
 • วิเคราะห์ความเสี่ยงจากการควบคุมภายใน
 • ร่วมเข้าตรวจสอบการควบคุมภายในด้านต่างๆ

22-May-17

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านงานตรวจสอบ
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิชาบัญชี / ตรวจสอบ / CG
 • เงินเดือนตามประสบการณ์และคุณสมบัติของผู้สมัคร

20-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล