• เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24-30 ปี สัญชาติไทย
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
  • เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

20-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วางแผนการปฏิบัติงาน (Action Plan)
  • ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี
  • ตรวจสอบวิเคราะห์ให้ความเห็นในความถูกต้อง

19-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี/โท บริหารธุรกิจ,การบัญชี หรือสาขาอื่นๆ
  • ประสบการณ์ทำงานในด้านการตรวจสอบภายใน 3-5 ปีขึ้นไป
  • ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

10-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล