• auditor
 • internal audit
 • accounting

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย สัญชาติไทย อายุ 25-35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านตรวจสอบ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Accounting,Finance,BBA or related field
 • 5 - 10 years’ experience in auditing
 • Prefer Pass Internal Audit training course

25-Apr-17

 

Applied
 • internal audit in banking
 • Good English and computer
 • Good analytical, communication, problem solving

24-Apr-17

 

Applied
 • BA./Master in Finance,Accounting,AIS,IT,Management
 • Experience 3 year in Bank ,Securites,Asset Mgnt.
 • Similar field such as credit, compliance, Control

24-Apr-17

 

Applied
 • - มีความรู้ในงาน Internal Audit สำหรับบริษัทมหาชน
 • - สามารถวางแผนงาน และปฎิบัติงานตามแผน Audit ได้
 • - มีความสามารถในการตรวจสอบระบบการทำงานได้ดี

21-Apr-17

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี/โท บริหารธุรกิจ,การบัญชี หรือสาขาอื่นๆ
 • ประสบการณ์ทำงานในด้านการตรวจสอบภายใน 3-5 ปีขึ้นไป
 • ความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

11-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล