• ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ด้านวิทยาศาสตร์ สัตวศาสตร์
  • ทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Bachelor’s degree in Food Sciences
  • 1-3years of experience in food product development
  • Support Sales team in any related work task

21-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล