• Develop marketing and communication strategies
 • Responsible for marketing content development
 • Lead marketing events to acquire new users

29-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ / จีน
 • ความสามารถในการแปลภาษาจีน - ไทย, ไทย - จีน
 • ความรู้ภาษาจีนอยู่ในระดับ HSK Level 3 ขึ้นไป

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female age 32 years old up with related exp.
 • Good command of English (TOEIC 700 up)
 • Good communication and interpersonal skills

27-Apr-17

 

Applied
 • จบป.ตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม เศรษฐศาสตร์ การเงิน
 • มีประสบการณ์การวิเคราะห์โครงการ ด้านการพัฒนาธุรกิจ
 • มีความเข้าใจในการทำงบประมาณ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

27-Apr-17

 

Applied
 • มองหาโอกาสและนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า
 • สามารถติดต่อประสานงานกับผู้บริหารขององค์กรต่างๆ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์เป็นอย่างดี

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีและปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป

26-Apr-17

 

Applied
 • เงินเดือน+คอมมิชชั่น: 20,000-70,000 บาท/ เดือน
 • ชอบพบปะผู้คน/ บรรยากาศใหม่ๆ/ งานที่ท้าท้าย
 • หนึ่งใน startup ที่โตเร็วที่สุด ลูกค้ากว่า 500 ราย

26-Apr-17

THB16k - 35k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 24-30 ปี สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์การควบคุมงานก่อสร้าง
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี

26-Apr-17

 

Applied
 • Assist in coordinating the overseas projects.
 • Communicate and coordinate with faculties.
 • Participate in the project meetings as required.

25-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Finance or Accounting
 • Experience in finance and accounting field.
 • Good communication in English.

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • If you are proactive and energetic person
 • We ask you to join our new business expansion
 • To work with innnovative company

24-Apr-17

THB45k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Preparing BDD/BDM's document and related documents
 • Good verbal in Thai, and English
 • Strong in presentation skill

24-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล