• มีความสามารถในการจัดทำเกี่ยวกับจัดซื้อ
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 25-30 ปี
 • จัดซื้อซื้ออะไหล่ช่าง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานจัดซื้อ
 • จัดหา Suppliers รายใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ
 • ปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้างของบริษัท ฯ ทั้งระบบ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Gather sourcing requirements from the BU
 • Meetings with vendors/suppliers for gap analysis
 • Ensure compliance with vendor/business partner

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum 3 years of experience in purchasing
 • Reviews purchase order,Negotiating
 • Excellent planning, organizing and follow-up skill

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Supply chain Management or Related field
 • 3 yrs’ work experience in Procurement
 • Procurement, SAP, FMCG

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • มีความรู้และทักษะในงานก่อสร้าง
 • สามารถอ่านแบบ และเข้าใจในแบบก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree up major related fields.
 • With good English ability;
 • 4-5 years working experience in procurement;

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • At least 2 years experience in Logistic import Exp
 • Strong knowledge of Freight Forwarder Background.
 • Good in English communication.

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำเอกสารสัญญา PR,PO
 • บริหารสัญญาและประเมินผลผู้รับเหมา
 • บริหาร จัดการคัดเลือก สรรหา ผู้รับเหมา

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Operation
 • Ratchaburi, Nakhon Si Thammarat & Ratchaburi
 • Good command of English shall be preferred

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
 • ความสามารถในการอ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้น

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สรรหา เปรียบเทียบ และดำเนินการจัดซื้อวัสดุ
 • วิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาตลาดของวัสดุก่อสร้าง
 • ดำเนินการด้านเอกสารในเรื่องการจัดซื้อ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบกับโครงสร้างราคา
 • ศึกษาและทบทวนขั้นตอนการทำงานในกระบวนการจัดซื้อ
 • ศึกษาระบบบริหารงานจัดซื้อและ Supply chain

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์การด้านจัดซื้อ,บริหารสัญญา 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง การประสานงาน
 • สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อต่างประเทศ 3 ปีขึ้นไป

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้้อต่างประเทศ
 • ประสบการณ์จัดซ์้อ 3 ปี
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Verify vender invoices and ensure invoices
 • purchasing especially in hotel industry
 • Preparing and issuing checks

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานเอกสารและธุรการทั่วไป งานจัดซื้อ
 • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ใช้คอมพิวเตอร์ได้ชำนาญ
 • อัพเดทข้อมูลสินค้าทาง website ได้
 • ทำเอกสารการจัดซื้อ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Indirect Procurement
 • Procurement in Technical, Sales & Marketing
 • Purchasing

26-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส./ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณด้านจัดซื้อ (IT)3 ปีขึ้นไป, sales IT
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ สำหรับ Telesales

26-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

26-Jun-17

 

Applied
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการจัดซื้ออย่างน้อย 2 ปี

26-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ 1 - 2 ปี

26-Jun-17

 

Applied
 • Select suppliers and issue RFQ
 • Analyse the supplier quotation & negotiate
 • Discuss with suppliers & propose to the company

26-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดซื้อและเปรียบเทียบราคาสินค้า วัตถุดิบ
 • เปิด PO การสั่งซื้อ
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

26-Jun-17

 

Applied
 • ดูแลงานด้านจัดซื้อ เช็คราคา เปรียบเทียบราคาสินค้า
 • มีประสบการณ์ในด้านงานจัดซื้อ 1 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไปทุกสาขา

26-Jun-17

 

Applied
 • 1-2 years purchasing experience is an advantage
 • Confident telephone manner
 • Strong command in English

26-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้เรื่องวัสดุก่อสร้างเป็นอย่างดี

25-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านจัดซื้อต่างประเทศทั้งระบบ
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 2 - 3 ปี

24-Jun-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • มีทักษะในการสื่อสาร ได้ดี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปด้านจัดซื้อ ในธุรกิจอสังหาฯ

24-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลสั่งซื้อสินค้าของบริษัท
 • ติดตามสินค้า
 • รายงานรับสินค้าประจำวันและงานที่รับผิดชอบ

24-Jun-17

 

Applied
 • จัดซื้อสินค้า
 • เพศชาย / หญิง วุฒิป.ตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี Microsoft excel,

24-Jun-17

 

Applied
 • จบการศึกษาขั้นต่ำปวส.- วุฒิปริญญาตรี
 • ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้
 • มีประสบกาณ์ทำงานด้านบุคคลอย่างน้อย 1 ปี

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in BBA.
 • Good command of English
 • Age: not over 25

23-Jun-17

 

Applied
 • ดูแลงานทางด้านจัดซื้อต่างๆ
 • เจรจาต่อรองราคา
 • หาคู่ค้ารายใหม่

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึนไป
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • experience in purchasing in factory.
 • experience in Sourcing.
 • Good command of spoken and written in English.

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Enquiry processing, Material Sourcing
 • Procurement and delivery management.
 • Good command of written & spoken English.

23-Jun-17

 

Applied
 • aged 25 - 30 year
 • Having 3 years of work experience in Procurement
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree

23-Jun-17

 

Applied
 • วุฒิขั้นตํ่าป.ตรี
 • ประสบการณ์ด้านจัดซื้อ1ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารจะพิจรณาเป็นพิเศษ

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ ในการซื้อวัตถุดิบอาหารทะเล

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

23-Jun-17

 

Applied
 • Female/Male age between 22-35 years old
 • University graduate in Any filed
 • Good relationship and team player

23-Jun-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1ปี ขึ้นไป
 • รักงานบริการ
 • มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี

23-Jun-17

 

Applied
 • ป.ตรี - ป.โท
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ
 • ทำหน้าที่จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบราคาของวัสดุก่อสร้าง
 • จัดทำเอกสารจัดซื้อเพื่อขออนุมัติใช้ในโครงการ
 • วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

23-Jun-17

 

Applied
 • ดูแลสายงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
 • จัดทำ REPORT การซื้อ จัดทำ REPORT STOCK
 • ขอเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านจัดซื้อ อย่างน้อย 1

23-Jun-17

 

Applied
 • ขอซื้อ จัดซื้ออุปกรณ์ และวัตถุดิบในการผลิตอาหาร
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • ระดับ ปวส.ขี้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

23-Jun-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 23 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี

23-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล