• ขับรถได้ มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับ Supplier ระหว่างประเทศ
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อต่างประเทศ 1 ปีขี้นไป
 • ปวส.-ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ป.ตรีัขึ้นไปทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 ปีขึ้นไป
 • หากมีความรู้ระบบ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จัดซื้อในงานโรงแรม อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความสามารถในการต่อรองราคา

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เงินเดือนเริ่มต้นที่ 20,000 บาท
 • Work on purchasing/procurement process.
 • Flight Simulator

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Bachelor Degree (New Grads is welcomed)
 • TOEIC 720/ IELTS 6.5 is a plus
 • Can travel up country or abroad

28-Apr-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 – 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อต่างประเทศ 3 ปีขึ้นไป

28-Apr-17

 

Applied
 • บริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง - จัดหาวัสดุ
 • วางแผนการจัดซื้อจัดหาผู้รับเหมา
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท ทุกสาขา

28-Apr-17

 

Applied
 • Good English spoken / written
 • Good understanding of purchase, booking
 • Excellent knowledge in Customer Service

28-Apr-17

THB16k - 30k /เดือน

Applied
 • (Negotiate / Sourcing / Pricing)
 • Male or Female, Thai Nationality.
 • Required TOEIC score at least 550 or JLPT Level 4

28-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณา
 • มีความละเอียดรอบคอบ

28-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานจัดซื้อ
 • จัดหา Suppliers รายใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ
 • ปฏิบัติงานจัดซื้อ จัดจ้างของบริษัท ฯ ทั้งระบบ

28-Apr-17

 

Applied
 • Translate the requirements into procurement
 • Carry out material available analyses to arrange
 • Plan of simple operational procurement processes

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ทางด้านการจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป
 • จัดหาซัพพลายเออร์(ทั้งในและต่างประเทศ)
 • เจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 23 - 35
 • เปรียบเทียบราคา การสั่งซื้อ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

28-Apr-17

 

Applied
 • ม.6 , ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีเทคนิคการเจรจาต่อรอง กล้าแสดงออก

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส ถึง ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้น

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Gather sourcing requirements from the BU
 • Meetings with vendors/suppliers for gap analysis
 • Ensure compliance with vendor/business partner

28-Apr-17

 

Applied
 • Major in Business or Information Technology
 • Analyze historical information
 • Develop plans for specific business initiatives

28-Apr-17

 

Applied
 • จัดซื้อจัดจ้างต่อรองราคา ติดต่อร้านค้า
 • ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5 ปีขึ้นไป

28-Apr-17

 

Applied

Procurement Senior Officer

Organics Asia Co., Ltd.

เมืองปทุมธานี

 • Excellent English
 • Good Management
 • Good Organization

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี /ป.โท สาขา เคมี หรือ สาขาท
 • มีประสบการณ์ ด้านจัดซื้อ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

28-Apr-17

 

Applied
 • Provides analytical support for procurement
 • Order following up including delivery
 • College or above with major in Business Administra

28-Apr-17

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • อายุ 25-30 ปี
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี

28-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้คล่อง
 • ทำงานเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

27-Apr-17

 

Applied
 • At least 1 year’ experience in Trading
 • Able to communicate effectively in English
 • Good at Excel

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 25-30 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบกาณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านจัดซื้อ

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • ประสบการทำงานจัดซื้อ 1-2 ปี

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-เพศหญิง อายุ 30-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • งานจัดซื้อ จัดจ้างทั้งระบบ คัดเลือกผู้ขาย การเจรจา

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

27-Apr-17

 

Applied
 • จัดหาสินค้าตามความต้องการจาก PR
 • เปรียบเทียบ และต่อรองราคาสินค้ากับ Supplier
 • เปิด PO สินค้าต่างๆ

27-Apr-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขี้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office
 • มีความรับผิดชอบ และความละเอียดรอบคอบ

27-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสาร Import เพื่อการนำเข้าสินค้า
 • จัดทำเอกสารเพื่อเบิกจ่ายค่าภาษีและค่าใช้จ่าย
 • จัดทำ Appplication เพื่อชำระสินค้าต่างประเทศ

27-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส์, การบริหารจัดการทั่วไป
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อมาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการ, บริหาร
 • มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อ
 • มีความสามารถในการวางแผน, ตรวจสอบ, เทียบราคาวัตถุดิ

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 -35 ปี
 • ปวส. - ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานจัดซื้อ 2 ปีขึ้นไป

26-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ตรวจสอบ เปรียบเทียบใบเสนอราคาแต่ละร้าน
 • ขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)

26-Apr-17

 

Applied
 • วส. หรือปริญญาตรี สาขาการตลาด บัญชี
 • วางแผน สั่งซื้อ ต่อรองสินค้า Raw Material
 • ตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของสินค้าให้ตรง

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • สามารถขับรถยนต์ได้
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

26-Apr-17

 

Applied
 • Female/Male age between 22-35 years old
 • University graduate in Any filed
 • Good relationship and team player

26-Apr-17

 

Applied
 • Thai nationality Male / Female, age 24 - 30 year
 • Bachelor Degree in any related field.
 • 0 - 5 years’ experience in Purchasing from manuf

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านสายงานจัดหาหรือธุรกิจกระดาษ
 • หากสามารถสื่อสารภาษาจีนพื้นฐานได้จะได้รับการพิจารณ
 • มีคะแนน TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป

26-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวช-ปวส
 • ไม่จำกัดเพศ
 • 25-40

26-Apr-17

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,สาขาการตลาด
 • ประสบการณ์ในการทำงาน2 -3 ปี ในตำแหน่งจัดซื้อ
 • สามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

26-Apr-17

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการจัดซื้ออย่างน้อย 2 ปี

26-Apr-17

 

Applied
 • 2-5 years experience
 • Purchase relevant IT and networking product
 • sourcing,cost reduction,negotiation

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สรรหา Supplier และต่อรองราคา
 • ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ดำเนินการสั่งซื้อ และติดตามการส่งมอบ

26-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล