• ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, การตลาด
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการตลาด

21-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทักษะในการสื่อสารสื่อสารที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • จัดเตรียมแผนงานด้านการขายและกิจกรรมทางการตลาด

20-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of both written and speaking English.
 • Able to travel up countries or abroad.
 • Able to focus the market and achieve target set up

17-Jul-17

 

Applied
 • College Graduate
 • 5 Years of Experience
 • Salary negotiable

03-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล