• Bachelor’s Degree or higher in Occupational Health
 • 3 years experience in Safety in multinational
 • Good command both of spoken and written in English

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • สามารถเดินทางมาทำงานด้วยตนเองได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree or Master Degree Safety Engineer
 • Good understanding and application of HSE standard
 • Experience in Safety field in chemical industry

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25-45 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้

17-Jan-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Safety/Environment
 • Having safety experiences in Construction works
 • Good command in English skills

17-Jan-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Occupational Health and Safety
 • Experience at least 1 year as Safety Officer
 • Able to communicate in English

16-Jan-17

 

Applied
 • Male or Female, 24 - 30 years old
 • Bachelor's degree in occupational Safety
 • Experienced 2 years up in Safety

14-Jan-17

 

Applied
 • Fluent communication in English & Thai
 • Technician level certification
 • Flexible to work anyplace

13-Jan-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

11-Jan-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 25-45 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้

11-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล