Safety Officer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor Degree in field related to Safety
 • 3 years relevant work experience
 • Good personality, interpersonal skills

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, Age 25-30
 • Bachelor’s Degree in Safety, Health & Environment
 • Bachelor's Degree in Public Health

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Safety Officer/จป.เทคนิค

BENJA POLYCOAT CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศ ชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

26-Jun-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย
 • ขึ้นทะเบียน จป.วิชาชีพได้
 • ดำเนินการปรับปรุงความปลอดภัยในโรงงาน

26-Jun-17

 

Applied

Safety Officer/จป.วิชาชีพ

Mahajak Industry Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยฯ / การบริหารจัดการ
 • ประสบการณ์ในงานจป. อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล