• รับผิดชอบการดูแลบริหารระบบความปลอดภัยในการทำงาน
  • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้าง ผ่านการอบรม 42 ชั่วโมง

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัย
  • ก่อสร้างอาคารสูง
  • ม.6 - ปริญญาตรี

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ควบคุมความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
  • มีใบประกอบวิชาชีพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
  • สามารถทำงานตามหน่วยงานก่อสร้างได้

22-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล