• เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • สามารถประจำโครงการในกรุงเทพฯได้ทุกเขต

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • ดูแลบริหารระบบความปลอดภัยในการทำงาน
  • เพศ ชายอายุ 28 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 45 ปี
  • ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ 180 ช.ม./จป.เทคนิค

13-Jan-17

 

Applied
  • ทำงานที่เกี่ยวข้องกับ จป. ในบริษัท ทั้งหมด
  • เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 25 - 30
  • ปริญญาตรีสาขาวิชาชีพความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

11-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล