• ธุรกิจร้านอาหาร
  • มีความรู้ด้านอาหารและเครื่องดื่ม
  • ต้นทุน จัดซื้อ

23-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี สาขา การเงิน เศรษฐศาสตร์ วิศวอุตสาหการ
  • ใช้โปรแกรม Microsoft / ERP
  • อายุระหว่าง 26-35 ปี

19-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล