• วางบิล ติดตามหนี้ ติดต่อลูกค้า ประสานงาน
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี/ การเงิน
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน 3 ปีขึ้นไป

9 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • คีย์ข้อมูล เปิดบิลขาย วางบิล
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ ด้านโปรแกรม CD-Organizer

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Accounting, Finance and Business Administration
 • Good Knowledge of MS office, especially MS Excel
 • At least 3 years experience in the related field

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 23 – 25 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน , เศรษฐศาสตร์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรับเงิน
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี-การเงิน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • จัดเตรียมเอกสารใบรับวางบิลและใบเสร็จรับเงิน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. ขึ้นไป มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดทำใบสำคัญจ่าย

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวช. ขึ้นไป
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมทางด้านบัญชี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ หญิง
 • อายุ 20 - 30 ปี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Lead and execution of all financial
 • Master of Accounting or Finance
 • At least 10 years of relevant experience

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • กำหนดทิศทางนโยบายและกลยุทธ์
 • วางแผนและควบคุมการใช้เงิน
 • วิเคราะห์และนำเสนอแนวทางการพัฒนาองค์กร

25-Apr-17

 

Applied
 • Finance Officer
 • 3-5 year experience in finance or accounting
 • key data on finance program

25-Apr-17

 

Applied
 • Age 24-35 years old
 • Bachelor's degree in Finance.
 • 1 years experience in related field.

25-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงาน

25-Apr-17

 

Applied
 • ทําบันทึกการรับ,จ่ายเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน ใบหักภา
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ตั้งเช็คค่าใช้จ่าย

25-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบเงินเข้าบัญชีธนาคารและอื่น ๆ
 • การเงิน/การธนาคาร รับเช็ค รับเงินสดเข้าบัญชี
 • ป.ตรี สาขา การเงินการธนาคาร

25-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานทางด้านการเงิน
 • วิเคราะห์ลูกหนี้
 • Cash Flow

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Accounting and higher in Accounting
 • 10 years working experience in Finance and Account
 • experience with Public company on SET

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Chief Financial Officer (CFO)

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 20 years of experience
 • BA in Accounting or Finance or MBA an advantage
 • Responsible for directing the company’s financial

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน
 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย
 • จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐาน

24-Apr-17

 

Applied
 • Good command of English communication
 • Pleasant personality, service mind, interpersonal
 • No need to graduate from Financial/ Accounting

24-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher Accounting
 • Good command of English
 • CPA is preferred

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 Years working
 • Good in English conversatin and writing
 • Bachelor's degree in Economics

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female above 25-35 years old
 • Experiences in related field above 5 years
 • Fair Command of written and spoken English

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good communication skill in English.
 • Experience in construction preferred
 • SAP program preferred

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
 • วูฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาการบัญชี, การเงิน
 • มีความซื่อสัตย์, กระตือรือร้น, ใจเย็น, มีน้ำใจ

24-Apr-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านเอกสารในแผนกบัญชีและการเงิน
 • รับวางบิล ทำเช็คจ่าย
 • เปิดใบกำกับภาษี

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี-การเงิน
 • มีความละเอียด รอบคอบในด้านงานเอกสารและตัวเลข

24-Apr-17

 

Applied
 • การศึกษาจบปริญญาตรีบัญชี
 • ประสบการณ์ ผ่านงานด้านบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ รวมถึง โปรแกรมทางบัญชี

24-Apr-17

 

Applied
 • เป็นพนักงานประจำ ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้
 • สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลการโอนเงินต่างประเทศ เช่น L/C
 • จัดทำเช็คและเอกสารประกอบการจ่ายเงิน รับเงิน
 • ประสานงานกับธนาคาร หน่วยงานภายใน

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบ ป.ตรีสาขาการเงินการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

24-Apr-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จัดส่งเอกสารให้กับฝ่ายบัญชี
 • จัดทำการโอนเงินผ่านระบบ Auto Pay
 • ทำรายการับ-ส่งเงิน

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบเช็คจ่ายเจ้าหนี้,

24-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 3-5 ปี
 • ดูแลการจัดหาแหล่งเงินทุน

24-Apr-17

 

Applied
 • Drive and leadership
 • Strategic thought
 • Organizational conscience

23-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส. สาขาการเงิน /บัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • สามารถเข้างานกะได้

23-Apr-17

 

Applied
 • จัดทำและตรวจสอบใบสำคัญรับ
 • จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษีหัก ณ.ที่จ่าย
 • กระทบยอดบัญชีลูกหนี้รายเดือน

23-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female, Good command of English
 • Bachelor’s Degree or higher
 • 2-3 years in related field

22-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project coordination across Asia-Pacific region.
 • Advise executives in efficient management.
 • Opportunity to work in international environment.

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การเงิน บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบ,มีความซื่อสัตย์

21-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบ Statement รายวัน
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

21-Apr-17

 

Applied
 • โปรแกรม Office, โปรแกรมบัญชี,โปรแกรม Quickbook
 • จัดทำรายงานภงด.3,ภงด.53,ภพ.30นำส่งรายงานให้สรรพากร
 • มีความรู้ในด้านของบัญชีและกฏหมายภาษีอากร

21-Apr-17

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • สามารถ ทำบัญชี รับ-จ่ายเบื้องต้นได้
 • หากใช้โปรแกรม express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับบัญชี โดยตรง

21-Apr-17

 

Applied

CHIEF FINANCIAL OFFICER (CFO)

--

ปทุมวัน

 • Education: Major in Accounting or Finance
 • 5 years as Financial or Administrative Director
 • Advanced level of English

21-Apr-17

 

Applied
 • Financial Planning and Analysis
 • Dynamic and international environment
 • Located in the city center

21-Apr-17

 

Applied
 • บริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ
 • ควบคุมดูแลการจ่าย Supplier/Vendor
 • ประสานงานธนาคารเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล