• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี การเงิน อย่างน้อย 1 ปี
 • โปรแกรมบัญชี Express

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการจัดการ (สนใจงานบัญชี)
 • มีประสบการณ์ในงานบัญชี 1-2 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Chief Financial Officer (CFO)

Page Group Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Exciting New Challenge
 • C-Level opportunity
 • Prominent organisation within it's industry

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับวางบิล Loaf Media พิมพ์เช็ค จ่ายเช็ค
 • รายงานการเงินและประสานงานเอกสารธนาคาร
 • เช็ค Statement และตามใบเสร็จ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Fast growing e-commerce company
 • International environment: 65 nationalities
 • Premier office location: Central World

25-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Chief Financial Officer (CFO)

Fame Placement Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • 20 years of experience
 • BA in Accounting or Finance or MBA an advantage
 • Responsible for directing the company’s financial

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • ปวส.- ปริญญาตรี สาขา การเงิน
 • มีประสบการณ์ 0-1 ปี

25-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำใบกำกับภาษี
 • ปวช. - ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการเงิน
 • บันทึกการชำระหนี้

25-Feb-17

 

Applied
 • Female age 22-30
 • Detail Orientation
 • Creative and Logical Thinking

24-Feb-17

 

Applied
 • คีย์ข้อมูล เปิดบิลขาย วางบิล
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ ด้านโปรแกรม CD-Organizer

24-Feb-17

 

Applied
 • 2 years work experience in Financial and Accountin
 • Female Age 23-35 years old.
 • Good command in English

24-Feb-17

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ทำงานตามขั้นตอนระบบ บัญชี การเงิน
 • ดูแลรับผิดชอบระบบการเอกสารและเบิกจ่าย
 • จัดทำสมุดรับจ่าย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ,จัดทำ ภ.พ. 30

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 30ปีขึ้นไป / เพศ ชาย-หญิง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีโรงแรม 5 ปีขึ้นไป

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการจ่ายเช็ค วางบิล อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้งาน MS-Office ได้เป็นอย่างดี

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสอบ Statement รายวัน
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

24-Feb-17

 

Applied
 • Lead and execution of all financial
 • Master of Accounting or Finance
 • At least 10 years of relevant experience

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project coordination across Asia-Pacific region.
 • Advise executives in efficient management.
 • Opportunity to work in international environment.

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวช. ขึ้นไป
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมทางด้านบัญชี

24-Feb-17

 

Applied
 • จบวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านสื่อดิจิตัล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี
 • เพศชายหรือหญิง
 • อายุไม่เกิน 30 ปี

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม A-softBiz
 • พร้อมเรียนรู้และพัฒนาตนเองเสมอ

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย / วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชี 2-3 ปี
 • ประสบการณ์ด้านงานการเงิน 3 ปีขึ้นไป

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age over 22 years old
 • Thai nationality only
 • Degree in Finance, Accounting

23-Feb-17

 

Applied
 • Aged over 40 years old
 • degree or higher in Finance & Accounting
 • 20 years of experience in Finance & Accounting

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านเอกสารในแผนกบัญชีและการเงิน
 • รับวางบิล ทำเช็คจ่าย
 • เปิดใบกำกับภาษี

23-Feb-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์3ปี
 • Cashflow

23-Feb-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปวส. ขึ้นไป มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • จัดเตรียมเอกสารใบรับวางบิลและใบเสร็จรับเงิน

22-Feb-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. ขึ้นไป มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • จัดเตรียมเอกสารเพื่อจัดทำใบสำคัญจ่าย

22-Feb-17

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี และการเงิน
 • ประสบการณ์การทำงาน1- 2 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Master’s degree in Finance / Accounting or other
 • 15years experience in a senior regional management
 • Excellent in English communication skills

22-Feb-17

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่บัญชี และการเงินประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี หรือป.ว.ส.ด้านบัญชี
 • รับสมัครด่วน

22-Feb-17

 

Applied
 • Minimum of 2 years of experience
 • Bachelor’s degree in Finance or Accounting
 • Collecting data to do the annual budget

22-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of English communication
 • Pleasant personality, service mind, interpersonal
 • No need to graduate from Financial/ Accounting

21-Feb-17

 

Applied
 • Being high responsilibities
 • Strong sense of integriy,
 • Good interpersonal and communication english.

21-Feb-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience in Administrative or Secretary Role
 • Excellent Verbal & Written English Communication
 • Work Independently & Able to Work Under Pressure

21-Feb-17

 

Applied

Chief Financial Officer

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Newly created CFO position
 • Responsible for all finance-related functions
 • Fast growing international health treatment group

21-Feb-17

 

Applied
 • 5 years of experience in an accounting and finance
 • Degree or higher in Accounting or Finance
 • Thai nationality, aged 35 - 45 years old

21-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Manage working capital to align with target .
 • Prepare the company for IPO in 2- 3 years
 • Implement and maintain SOPs related to efficiency

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • experience in business project finance
 • Excellent level of English proficiency
 • Strong analytical skills

20-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สัญชาติไทย อายุระหว่าง 25– 35 ปี
 • ปริญญาตรี ด้านบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี/การเงิน อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป

09-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล