• Create the billing plan, issue invoice and receipt
 • Coordinate with the related departments on billing
 • Reconcile the billing with the usage report

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบเช็คจ่ายเจ้าหนี้,

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 3-5 ปี
 • ดูแลการจัดหาแหล่งเงินทุน

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำ Cash Flow Projection
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน 3-5 ปี
 • ความประสบการณ์การทำงานในบริษัทตลาดหลักทรัพย์

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วางบิล-รับเช็ค ทำเช็คจ่าย เงินสดย่อย
 • เพศหญิง วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป ประสบการณ์ทำงาน1-3 ปี ขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • Male/Female
 • 3-5 year experienced in Finance/Account
 • Good command in English

22-Jun-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการเงิน ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี

20-Jun-17

 

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in accounting or relatefield
 • 3-5 years’ experience in AR / AP / GL
 • Basic accounting knowledge and Oracle experience

19-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or a related field
 • Having experience in an audit firm
 • 3 years plus of experience in accounting

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล