• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินการธนาคาร
 • ประสบการณ์ตรงอย่างน้อย 3-5 ปี
 • ดูแลการจัดหาแหล่งเงินทุน

27-May-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือการเงิน
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
 • ตรวจสอบเช็คจ่ายเจ้าหนี้,

27-May-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • 5-7 years experience in finance section
 • 28-35 years of age

26-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Senior Finance Officer

Vinarco Services (Thailand) Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Japanese Company
 • Stable Company
 • Good Benefit

26-May-17

 

Applied
 • Male/Female
 • 3-5 year experienced in Finance/Account
 • Good command in English

25-May-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or Higher in accounting/ Finance
 • Master and CPA is a plus
 • Provide information for board and audit committee

23-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจก่อสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์
 • มีความรู้ประสบการณ์บัญชีและการเงิน
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

23-May-17

 

Applied
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปี ในงาน Corporate Finance
 • จบการศึกษาทางด้านการเงิน หรือ เศรษฐศาสตร์
 • ใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

22-May-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล