• รับเป็นพนักงาน Freelance
 • เป็นงานวิ่งเอกสารประเภทใบสมัครเครดิตของธนาคาร
 • มีรถจักรยานยนต์ของตนเอง

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3-ป.ตรี
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
 • มีรถจักรยานยนต์ของตนเอง

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับเป็นพนักงาน Freelance
 • เป็นงานวิ่งเอกสารประเภทใบสมัครเครดิตของธนาคาร
 • มีรถจักรยานยนต์ของตนเอง

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Skilled or interest in Big Data area
 • Exp in DataWarehouse, ETL and BI Tools
 • Teradata, Netezza, Exadata, Oracle, SAP-BW, HANA

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Thai nationality only
 • Bachelor or Master Degree in Accounting
 • 4 years working experience in implementations

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านการออกแบบเครื่องประดับ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม ILLUSTRATOR

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Part time project basic are welcomed
 • Salary negotiate upon capability
 • Able to travel while working

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • flexible working hours
 • development opportuninties
 • salary perks

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Working experience in Dynatrace APM Product
 • Experience Software Development/Install/Config
 • Good knowledge of Java (JVM), .Net or PHP

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Fresh graduates are welcomed
 • Supporting broader sales

12 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ชอบทำงานนอกสถานที่
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถเดินทางไปดูงานต่างประเทศได้

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Good Attitude and Outgoing Person
 • รายได้ 20,000 up

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • Working experience in Network and Security
 • University degree in Computer or IT-related field
 • Good Knowledge in IT Network and Security Fields

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี และมีบุคลิกภาพที่ดี
 • รักในการขาย ชอบพบปะผู้คน
 • มีความกระตือรือร้นและต้องการจะประสบความสำเร็จ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Social Media Influencers Manager

LYVE LTD

กรุงเทพมหานคร

 • social media
 • influencers
 • marketing

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ชอบทำงานการเงิน
 • มีแนวคิดการทำงานแบบเจ้าของกิจการ

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

SAP ABAP Consultant

ABeam Consulting (Thailand) Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Minimum 4 years’ experience in ABAP
 • at least 3 full lifecycles SAP implementations
 • Good communication in English

22-May-17

 

Applied
 • Internal Communications/ Corporate Communications
 • Create and implement strategic communication
 • Good in English writing and speaking

22-May-17

 

Applied
 • Good command in English
 • BA. in Science, Engineer or any relate filed
 • Have material science knowledge will be advantage

22-May-17

 

Applied
 • Data Warehouse, ETL, SSIS, Internet of Thing
 • Web Programming C#.NET/VB.NET, SQL Server, Crystal
 • Business Object of SAP will be advantage

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด
 • ปฏิบัติงานด้านการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • มียานพาหนะเป็นของตนเอง

22-May-17

 

Applied
 • 9 positions
 • Minimum 3 years
 • Java

22-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชอบทำงานนอกสถานที่มากกว่างานออฟฟิศ
 • รักความสนุกสนาน ท้าทาย
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

21-May-17

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Bachelor’s Degree/Master's Degree
 • at least 2 years experiences for SAP Consultant
 • knowledge of core SAP modules

21-May-17

 

Applied
 • HRM and HRIS
 • Understanding of Thai Labor Law
 • Proficient in all HR funtions

21-May-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in any field
 • Fresh graduates are welcomed
 • Event Marketing

20-May-17

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • รายได้ค่าตอบแทนดี
 • Sales and Marketing
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

20-May-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ยินดีรับพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • สัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

20-May-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

SALES ASSOCIATE - BANGKOK

Latitudes Magazine

กรุงเทพมหานคร

 • Great Opportunity
 • Flexible working hours
 • Attractive Income

19-May-17

THB25k - 30k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • Challenging job
 • Manage your own time
 • Attractive income

19-May-17

THB25k - 30k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • All gender are welcome.
 • Bachelor's Degree in any related field.
 • Fresh Graduate are welcome/Able to travel

19-May-17

 

Applied
 • สอนพิเศษ ประถมปลาย-ม.ต้น (วิทย์, คณิต, อังกฤษ)
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์การสอน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-May-17

THB25k - 35k /เดือน

Applied
 • Presentation Skills
 • Client Relationships
 • Emphasizing Excellence

19-May-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • มีโอกาสไปเรียนรู้ ดูงานที่ต่างประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

19-May-17

THB20k - 30k /เดือน (รวมค่าคอมมิชชั่น)

Applied
 • Sales Engineer
 • Salary 20,000 - 35,0000
 • HVAC

19-May-17

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการแปลอย่างน้อย 2 ปี
 • เป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหการ และระบบความคุมคุณภาพ
 • ทักษะด้านการใช้ภาษา สำหรับภาษาที่สองอยู่ในเกณฑ์ดี

19-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการแปลอย่างน้อย 2 ปี
 • เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขา IT
 • ทักษะด้านการใช้ภาษา สำหรับภาษาที่สองอยู่ในเกณฑ์ดี

19-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการแปลอย่างน้อย 2 ปี
 • เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิศวกรรมโยธา
 • ทักษะด้านการใช้ภาษา สำหรับภาษาที่สองอยู่ในเกณฑ์ดี

19-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการแปลอย่างน้อย 2 ปี
 • เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาโทรคมนาคม
 • ทักษะด้านการใช้ภาษา สำหรับภาษาที่สองอยู่ในเกณฑ์ดี

19-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการแปลอย่างน้อย 2 ปี
 • เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเอกสาร ISO
 • ทักษะด้านการใช้ภาษา สำหรับภาษาที่สองอยู่ในเกณฑ์ดี

19-May-17

 

Applied
 • มีฐานลูกค้า หรือสายสัมพันธ์กับลูกค้าภาคธุรกิจ
 • ทำงานบนพื้นฐานจรรยาบรรณที่ดี
 • ติดต่อกับลูกค้าที่เป็นหน่วยงานธุรกิจต่างๆ

19-May-17

 

Applied
 • จบการศึกษาด้านอักษรศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการแปลอย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะการใช้ภาษาไทย และอังกฤษในขั้นดีเยี่ยม

19-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการแปลอย่างน้อย 2 ปี
 • เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาเศรษฐศาสตร์
 • ทักษะด้านการใช้ภาษา สำหรับภาษาที่สองอยู่ในเกณฑ์ดี

19-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการแปล พม่าไทย อย่างน้อย 2 ปี
 • เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพของตน
 • ทักษะด้านการใช้ภาษา สำหรับภาษาที่สองอยู่ในเกณฑ์ดี

19-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการแปล พม่าไทย อย่างน้อย 2 ปี
 • ใช้ภาษาพม่า หรือ ไทย ภาษาใดภาษาหนึ่งเป็นภาษาแม่
 • ทักษะด้านการใช้ภาษา สำหรับภาษาที่สองอยู่ในเกณฑ์ดี

19-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการแปลอย่างน้อย 2 ปี
 • เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาระบบ Logistic
 • ทักษะด้านการใช้ภาษา สำหรับภาษาที่สองอยู่ในเกณฑ์ดี

19-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการแปลอย่างน้อย 2 ปี
 • เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
 • ทักษะด้านการใช้ภาษา สำหรับภาษาที่สองอยู่ในเกณฑ์ดี

19-May-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการแปลอย่างน้อย 2 ปี
 • เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการแพทย์
 • ทักษะด้านการใช้ภาษา สำหรับภาษาที่สองอยู่ในเกณฑ์ดี

19-May-17

 

Applied