• ต้องมีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ตั้งแต่ 550
 • จัดการเรียนการสอน ระดับ ปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิก

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สัญชาติจีน (Native Chinese)
 • มีประสบการณ์การสอนในโรงเรียน (ห้องเรียนใหญ่)
 • มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จบด้านการสอนหรือภาษาจีน

29-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาโทขึ้นไป
 • สามารถสอนเป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษ
 • เวลางานที่ยืดหยุ่น

28-Mar-17

THB320 - 564 /ชั่วโมง (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • สามารถทำงานวิจัยได้
 • อาจารย์สอนในระดับบัณฑิตศึกษา : วุฒิปริญญาเอก
 • อาจารย์สอนในระดับปริญญาตรี : วุฒิปริญญาโท

28-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาโท / เอก
 • ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
 • งานวิชาการ งานการศึกษา

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี โท เอก
 • เพศชาย เพศหญิง ประสบการณ์: มีประสบการณ์ด้านการสอน
 • วางแผน กำหนดหลักสูตร Course Outline

27-Mar-17

 

Applied
 • ทักษะภาษาอังกฤษดีมาก
 • เคยมีประสบการณ์ด้านการสอน
 • เคยประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจ

27-Mar-17

 

Applied
 • Doctorate (Preferred) or Master’s degree
 • Good leadership and supervisory skills
 • Assures IQA compliance in all functional areas

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Able to listen and speak English
 • Thai nationality
 • Open-mined person and love to interact with kids

24-Mar-17

 

Applied
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้
 • การฝึกอบรม งานเลี้ยง ปาร์ตี้ฯลฯ
 • มีเบี้ยเลี้ยงพิเศษหลังจากผ่านการทดลองงาน

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับสมัครอาจารย์สอน IELTS
 • รับสมัครอาจารย์สอน GED
 • English Teacher (Native Speaker)

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำหน้าที่สอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทางด้านสาขาปิโตรเคมี
 • มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

22-Mar-17

 

Applied
 • ทำหน้าที่สอนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทางด้านสาขาพลังงาน
 • มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้

22-Mar-17

 

Applied
 • สัญชาติจีน (Native Chinese)
 • มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป จบด้านการสอนหรือภาษาจีน
 • มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนในประเทศไทย

14-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล