• ประสบการณ์ด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป
 • บัญชี สามารถใช้โปรแกรม express ได้
 • คีย์ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลบัญชี

25-Mar-17

THB30k - 35k /เดือน

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาบัญชี
 • คิดเชิงบวก/คิดวิเคราะห์/คิดต่อยอดได้
 • ประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี อย่างน้อย 5 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนอย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น SAP, AX,Oracle

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • เป็นผู้ทำบัญชี CPD ***
 • มีความละเอียดรอบคอบ

24-Mar-17

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรีการบัญชี
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีทักษะในการบริหารงาน

24-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ควบคุมการดูแลการบันทึกบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 • จัดทำ ตรวจทาน ใบกำกับภาษี งบพิสูจน์ยอดบัญชี

24-Mar-17

 

Applied
 • รับผิดชอบ ดูแล งานบัญชีในภาพรวมของบริษัท
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 5 ปี

24-Mar-17

 

Applied

Head of Finance & Accounting (EVP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • FINANCE
 • ACCOUNTING
 • TREASURY

24-Mar-17

 

Applied
 • มีความรู้และเข้าใจระบบงานบัญชีและมีทัศนคติที่ดี
 • ควบคุม ดูแล การบัญทึกบัญชี ทั้งด้านรับ-จ่าย
 • ตรวจสอบการยื่นภาษี ภ.พ. 30, ภ.ง.ด.3,53,30

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านบัญชี และภาษี
 • มีประสบการณ์การงานบัญชีและภาษี 3 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • Knowledge in Taxation and all of accounting,
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาบริหารธุรกิจการบัญชี
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปีในด้านการบัญชี

24-Mar-17

 

Applied

AVP - Head of Accounting

en world Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • Manager all accounting transactions
 • Handle all taxation and internal control
 • Prepare consolidated financial statement

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accountancy.
 • Experience in accounting field .
 • Good command of English.

23-Mar-17

 

Applied
 • รับผิดชอบระบบการเงินของบริษัท
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน
 • มีทักษะการวิเคราะห์งาน

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีโรงงานอย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม ERP

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย
 • วุฒิ ปริญญาตรีสาขาบัญชี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์บัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี

23-Mar-17

 

Applied
 • Knowledge Standard & Actuard cost in manufacturin
 • control inventory, control actual cost, BOI report
 • Good command in English,speaking, writing, reading

23-Mar-17

 

Applied
 • ปิดงบ ทำสถิติ ประมาณการ ประเมิณผล เป็นต้น
 • จัดการดูแลทำเอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำบัญชีอย่างน้อย 4 ปี

23-Mar-17

 

Applied
 • Experience with Audit company
 • English business level
 • Holding CPD license

23-Mar-17

 

Applied

Head of Accounting (VP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • ACCOUNTING
 • LEASING
 • TAX

22-Mar-17

 

Applied
 • At least 10 years of experience
 • Responsible for the overall country F&A
 • Must hold CPA

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • accounting
 • shared services
 • CPA

22-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting.
 • Handle various accounting tax matters.
 • Good command of spoken and written English.

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 0-1 ปีขึ้นไป ด้านงานประสานงานธุรการ-บัญชี
 • พิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Head of Accounting (Nakhon Pathom)

Food Star Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • อายุ 35-45 ปี
 • ประสบการณ์สายงานบัญชี(โรงงาน)ไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • สามารถทำงานในจังหวัดนครปฐมได้

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or higher degree in Accounting
 • Minimum 7years of experience in accounting
 • Knowledge & understanding of TFRS

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 2-5 ปี
 • ตรวจสอบบันทึกบัญชีประจำวัน

21-Mar-17

 

Applied
 • Over 15 years in F&A, manufacturing environment
 • Strong English and SAP
 • Can work in Laksi

21-Mar-17

มากกว่า THB120k /เดือน

Applied
 • ปริญาตรี สาขา การบัญชี
 • สามารถทำงานในวันหยุดได้
 • สามารถปิดงบการเงิน และอธิบายงบการเงินได้

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible overall country Finance & Accounting
 • Work role of Finance, Have background in Audit
 • Strong knowledge in Tax and Auditing, Good English

21-Mar-17

 

Applied
 • รับผิดชอบในการจัดทำ บันทึกรายการบัญชี
 • ดูแลระบบงานบัญชีของบริษัท ฯ ทั้งหมด
 • ระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

21-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลงานบัญชีทั้งระบบ และมีความรู้ด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป
 • เดินทางต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

20-Mar-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำบัญชี 1-2 ปี
 • หญิง อายุตั้งแต่ 30 – 45 ปี
 • มีความรู้ด้านบัญชีภาษีอากร

17-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล