• รับผิดชอบ ดูแล งานบัญชีในภาพรวมของบริษัท
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 5 ปี

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Accountancy.
 • Experience in accounting field .
 • Good command of English.

28-Apr-17

 

Applied
 • Knowledge in Taxation and all of accounting,
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาบริหารธุรกิจการบัญชี
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปีในด้านการบัญชี

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย /หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ด้านการทำบัญชีการเงิน

28-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีความรู้ด้านการทำบัญชีต้นทุน
 • ควบคุมวิธีการลงบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี

28-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง / ชาย
 • วุฒิ ปริญญาตรีสาขาบัญชี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์บัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี

28-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 2-5 ปี
 • ตรวจสอบบันทึกบัญชีประจำวัน

28-Apr-17

 

Applied
 • Responsible for managing Accounting and Finance
 • Strong leadership and analytical skills
 • Professional in Accounting standards

28-Apr-17

 

Applied
 • Ensure TAX and VAT Closing on time and accurate
 • Control and follow up account reconciliation
 • Monitor and track working capital to achieve taget

27-Apr-17

 

Applied
 • รับผิดชอบระบบการเงินของบริษัท
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน
 • มีทักษะการวิเคราะห์งาน

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาบัญชี
 • คิดเชิงบวก/คิดวิเคราะห์/คิดต่อยอดได้
 • ประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี อย่างน้อย 5 ปี

27-Apr-17

 

Applied
 • Experience in Cost Accounting in Manufacturing
 • Bachelor’s Degree or higher in Accounting
 • Strong cost system background and analytical skill

27-Apr-17

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • 10 years of experience
 • Has to be a good team player and positive minded
 • Decision on classification of CAPEX / OPEX

27-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ออก หัก ณ ที่จ่าย ภงด.3, 53
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี เท่านั้น
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีลูกหนี้ หรือ เจ้าหนี้

26-Apr-17

 

Applied

Head of Finance & Accounting (EVP)

Robert Walters Thailand

กรุงเทพมหานคร

 • FINANCE
 • ACCOUNTING
 • TREASURY

26-Apr-17

 

Applied
 • ปิดงบ ทำสถิติ ประมาณการ ประเมิณผล เป็นต้น
 • จัดการดูแลทำเอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำบัญชีอย่างน้อย 4 ปี

26-Apr-17

 

Applied
 • ปิดงบ ทำสถิติ ประมาณการ ประเมิณผล
 • มีประสบการณ์ทำบัญชีอย่างน้อย 4 ปี
 • มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการแผนกบัญชี มากกว่า 2 ปี

26-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านบัญชี และภาษี
 • ป.ตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การงานบัญชีและภาษี 5 ปีขึ้นไป

25-Apr-17

 

Applied

Head of Accounting (Nakhon Pathom)

Food Star Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • อายุ 35-45 ปี
 • ประสบการณ์สายงานบัญชี(โรงงาน)ไม่น้อยกว่า 7 ปี
 • สามารถทำงานในจังหวัดนครปฐมได้

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in accounting, finance etc.
 • 2 yrs+ in financial analysis or cash flow. (FMCG)
 • Good in Budgeting and forecast process

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 0-1 ปีขึ้นไป ด้านงานประสานงานธุรการ-บัญชี
 • พิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Achieves accounting operational objectives
 • Meets accounting financial objectives by forecast
 • Confirms financial status by monitoring revenue

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or higher degree in Accounting
 • Minimum 7years of experience in accounting
 • Knowledge & understanding of TFRS

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Thai national, age preferable over 35 years old
 • 5 years experience in preparation of accounts

24-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • เป็นผู้ทำบัญชี CPD ***
 • มีความละเอียดรอบคอบ

24-Apr-17

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรีการบัญชี
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีทักษะในการบริหารงาน

24-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting.
 • Handle various accounting tax matters.
 • Good command of spoken and written English.

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้และเข้าใจระบบงานบัญชีและมีทัศนคติที่ดี
 • ควบคุม ดูแล การบัญทึกบัญชี ทั้งด้านรับ-จ่าย
 • ตรวจสอบการยื่นภาษี ภ.พ. 30, ภ.ง.ด.3,53,30

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล