• ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านงานตรวจสอบ
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิชาบัญชี / ตรวจสอบ / CG
 • เงินเดือนตามประสบการณ์และคุณสมบัติของผู้สมัคร

29-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To audit each branch factories according to SOX
 • To perform Fraudulence Prevention check list
 • To perform Regional Manual audit cash management

28-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degrees or Higher in Accounting
 • At least 5 years experience in Internal Audit
 • Strong analytical skill

26-Apr-17

 

Applied
 • ผู้ตรวจสอบ
 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
 • ตรวจสอบภายในองค์กร

26-Apr-17

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • 3-4 years of experience in Internal Audit
 • Good command of English both spoken and written

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Internal Audit ตรวจสอบภายในองค์กร
 • มีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

24-Apr-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล