• หญิง ชาย อายุ 27 - 35 ปี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี เดินทางต่างจังหวัดได้

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน หรือตรวจสอบภายนอก
 • สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degrees or Higher in Accounting
 • At least 5 years experience in Internal Audit
 • Strong analytical skill

27-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor Degree any field
 • 2-3 years Experience in Internal Auditing
 • Have solid experience in Auditing Tools , Concepts

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Internal Audit ตรวจสอบภายในองค์กร
 • มีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

27-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล