• เพศชาย
 • ไม่จำกัดอายุ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

29-Apr-17

 

Applied
 • Male/ Female age over 37 years old
 • High School Education/Technical equivalence.
 • 8 years experience in being Chef of Hotel or Resta

27-Apr-17

 

Applied
 • Preparation of innovative and creative cuisine
 • Recognizes superior quality products
 • Ensure proper grooming and hygiene standards

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years of experience in a similar capacity
 • Strong background in Team Management
 • Good computer skills

26-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 30-40 ปี (Thai nationality only)
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านอาหารไทย 6-8 ปี

26-Apr-17

 

Applied
 • degree or bachelor degree in Pastry Arts
 • 5 years experience in the pastry, bakery
 • Knowledge of French pastry items and pastry making

25-Apr-17

 

Applied
 • ต้องมีประสบการณ์เป็นหัวหน้าหรือผู้ช่วยหัวหน้า
 • ทัศนคติบวก สามารถรับฟังคำติชมได้
 • มีนิสัยสุขุมมีสมาธิในเวลางานยุ่ง พูดจาสุภาพ

25-Apr-17

 

Applied
 • Chef in Hua Hin
 • Western Chef
 • Pastry Chef

25-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 30 ถึง 40 ปี
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

24-Apr-17

 

Applied
 • Executive Chef
 • 10 years experience in Kitchen Management
 • Positive Team Leader

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years’ experience in the position
 • College diploma in Hotel Management
 • Strong kitchen managements

13-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล