• ชาย/หญิง อายุ 28 – 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ, การขายและการตลาด
 • ประสบการในงานด้านประสานและการขาย

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Female age 30-40 years old
 • Bachelor / Master Degree
 • Can communicate in Japanese at a good level

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Female age 27 - 35
 • Good command of English
 • Can communicate in Japanese at a good level

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณอย่างน้อย 2-3 ปี ด้าน Online Business
 • ศึกษา ค้นคว้าแนวทางการสร้างรายได้ใหม่ให้กับธุรกิจ
 • จัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจออนไลน์

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, Thai Nationality, 28-40 years old
 • Bachelor degree in Human resource management
 • Have knowledge of accounting is preferable

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย-หญิง อายุ 30-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรีขี้นไป วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีความรูด้านงานรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Market Risk
 • Treasury Products
 • Risk Management

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced from manufacturing business
 • Degree or higher in Accounting, Finance,Economics
 • Good in English Communication

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Age 27-40 / Good command of English
 • 5-10 years experience in Employee Relations
 • Experienced with Union Labor would be favorable

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • labor law
 • administration
 • HRM

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้ากลุ่มไก่แปรรูป
 • ประสบการณ์ R&D ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ

18 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR & Admin Section Chief (Manufacturing, Samutprakarn)

en world Thailand

เมืองสมุทรปราการ

 • Min 5 yrs broad as HR Generalist in factory
 • Good command of English
 • 5 days working, attractive package

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หัวหน้าส่วนจัดซื้อและสต๊อก
 • มีความรู้ด้านการตลาดและด้านการจัดการทั่วไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

24-Apr-17

THB20k - 45k /เดือน

Applied
 • หัวหน้าส่วนบัญชีและการเงิน
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • สามารถปิดบัญชีได้

24-Apr-17

THB25k - 55k /เดือน

Applied
 • Good English both listening & speaking,nice voice.
 • Can work under pressre , have sale skill.
 • Having service mind , patient and can do as shift.

24-Apr-17

 

Applied
 • Internal Audit
 • IA
 • Manufacturing

24-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล
 • มีประสบการณ์ ด้านการบริหารงานบุคคล ไม่น้อยกว่า 2 ป
 • มีความรู้ทางด้าน Ms Office เป็นอย่างดี

24-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male 27-30 years
 • Bachelor Degree in Chemical Engineer
 • Knowledge: ISO, EN, JIS, ANSI standard

22-Apr-17

 

Applied
 • Engineering in any field
 • at least 3 years experience in product design
 • Proficiency in CAD/CAM 2D & 3D

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age between 30-40 years.
 • Bachelor’s degree in Occupational Health&Safety
 • 5-10 years of experience in Environmental&Safety

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลทีมงานภาคเหนือ ตอนบน
 • รักงานขายและงานบริการลูกค้า
 • พร้อมพัฒนาตนเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกฎหมายต่างๆ
 • จัดทำแนวการตรวจสอบตามแผนงานประจำปี
 • ติดตามดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับ

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบัญชี
 • มีความรู้เรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล ,
 • สามารถปิดงบการเงินอย่างน้อย 2 ปี

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • Experience in accounting- costing
 • Good command in English

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีมนุษย์สัมพันธิ์ดี

21-Apr-17

 

Applied
 • มีความคิดวิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบข้อมูลได้
 • วิเคราะห์และเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • นำเสนอและสรุปรายงาน รายวัน และรายเดือน

20-Apr-17

 

Applied
 • Performance Management
 • Training Road Map & IDP
 • บุคลิกภาพดี กล้าคิด กล้านำเสนอในสิ่งแปลกใหม่

20-Apr-17

 

Applied
 • หัวหน้าส่วนสรรหาว่าจ้าง
 • Recruitment Supervisor
 • บริหารงานสรรหา

20-Apr-17

 

Applied
 • หัวหน้าส่วนงานบริหารความเสี่ยง
 • บริหารความเสี่ยง
 • ประสบการณ์ 3-5 ปีขึ้นไป

19-Apr-17

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-32 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ทำงานบัญชี 3 ปีขึ้นไป

19-Apr-17

 

Applied
 • Supervise production control & machine operation
 • Ensure the improvement of OEE in production
 • Balance production process and minimize resource

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Supervise production control & mold maintenance
 • Ensure the improvement of OEE in production
 • Balance production process and minimize resource

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี (จป.วิชาชีพ)
 • ทำงานด้านความปลอดภัยในโรงงาน อย่างน้อย10ปี
 • มีใบรับรองจากหน่วยงานราชการ

19-Apr-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ปัญชีเจ้าหนี้ / ต้นทุน 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม SAP
 • ปฏิบัติงานที่นิคมฯ หนองแค สระบุรี

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานอุตสาหกรรมสิ่่งทอ 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้และความเข้าใจในการวางแผนและควบคุมการผลิต
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์

18-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีมนุษย์สัมพันธิ์ดี

18-Apr-17

 

Applied

Accounting Section Chief

AGC Flat Glass (Thailand) Public Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Cost
 • Suporvisor
 • Accountant

17-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor degree or higher in Safety Engineer
 • 5-10 years of experience in safety manufacturing
 • Good team player, self-motivated and enthusiastic

14-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล