HR and Administration Section Chief (Plant)

en world Thailand

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • 10 years broad in Plant HR&Admin
 • Good command of English
 • HR Generalists

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Supervise the production control
 • Ensure the improvement of OEE in production
 • Balance production process line

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง,- อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์จัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อย 5-7 ปี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบัญชี
 • มีความรู้เรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล ,
 • สามารถปิดงบการเงินอย่างน้อย 2 ปี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5-7 years working experience in human resource
 • Strong in working with labour union
 • Male, Thai nationality, Age 28-40

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • หัวหน้าส่วนสรรหาว่าจ้าง
 • Recruitment Supervisor
 • บริหารงานสรรหา

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Programming language C# with ASP.Net, PHP, Java
 • มีประสบการณ์ Support data interface with SAP
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ และ แก้ปัญหา

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ( ไม่จำกัดสาขา )
 • มีประสบการณ์งานบุคคลและหรือธุรการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี

23-Mar-17

 

Applied
 • บัญชีเจ้าหนี้ หรือบัญชีทั่วไป
 • สามารถใช้ SAP ได้
 • มีความรู้ด้านภาษีอากร

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลทีมงานภาคเหนือ ตอนบน
 • รักงานขายและงานบริการลูกค้า
 • พร้อมพัฒนาตนเองและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณอย่างน้อย 2-3 ปี ด้าน Online Business
 • ศึกษา ค้นคว้าแนวทางการสร้างรายได้ใหม่ให้กับธุรกิจ
 • จัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจออนไลน์

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • จบ ปริญญาตรี สาขาอิเล็คทรอนิกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทนต่อแรงกดดันได้เป็นอย่างดี

23-Mar-17

 

Applied
 • ติดต่อลูกค้าเพื่อทราบความต้องการและนำเสนอบริการ
 • จัดเตรียมข้อมูลรายละเอียด เพื่อนำเสนอการขาย
 • จัดทำรายงานเพื่อเสนอผู้บริหาร

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมการผลิตชิ้นงานฉีด
 • ควบคุมการใช้วัตถุดิบในการผลิต
 • ควบคุมการลิตอย่างน้อย 1 ปี

23-Mar-17

 

Applied
 • Engineering in any field
 • at least 3 years experience in product design
 • Proficiency in CAD/CAM 2D & 3D

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ร่างกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และกฎหมายต่างๆ
 • จัดทำแนวการตรวจสอบตามแผนงานประจำปี
 • ติดตามดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อบังคับ

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male 27-30 years
 • Bachelor Degree in Chemical Engineer
 • Knowledge: ISO, EN, JIS, ANSI standard

22-Mar-17

 

Applied
 • Male/Female,26-35 years old
 • Bachelor/Master in Marketing,Finance or related.
 • Good English

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ 5 ปีขึ้นไป

22-Mar-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ปัญชีเจ้าหนี้ / ต้นทุน 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม SAP
 • ปฏิบัติงานที่นิคมฯ หนองแค สระบุรี

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำ Reconcile
 • จัดทำใบขออนุมัตโอนเงินสำรองทอนเริ่มแรกให้สาขา
 • มีประสบการณ์บัญชีอย่างน้อย 2-3 ปี

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานอุตสาหกรรมสิ่่งทอ 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้และความเข้าใจในการวางแผนและควบคุมการผลิต
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีมนุษย์สัมพันธิ์ดี

21-Mar-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35 ปี
 • ประสบการณ์(ปี) : 2 ปีขึ้นไป

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลจัดการระบบด้านขนส่ง
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • เพศชาย / หญิง

21-Mar-17

THB16k - 35k /เดือน

Applied
 • ควบคุม ดูแล บำรุงซ่อมเครื่องทำความเย็น
 • ปวส.ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Mar-17

 

Applied
 • วางแผนการซ่อมบำรุงเพื่อให้พร้อมต่อการใช้งาน
 • ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Accounting
 • Experience in accounting, costing/budgeting
 • Good command in English

21-Mar-17

 

Applied
 • ร่วมศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรวิชา ESL
 • มีความรู้ ทักษะ ทางภาษาอังกฤษอย่างดีเยี่ยม
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง

21-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Accounting Section Chief

AGC Flat Glass (Thailand) Public Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Cost
 • Suporvisor
 • Accountant

21-Mar-17

 

Applied
 • มีประสบการด้านการควบคุมคุณภาพ 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้และความเข้าใจในระบบการควบคุมคุณภาพดี
 • เงินเดือนสามารถเจรจาต่อรองได้

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Cost Accounting Section Chief (Automotive)

en world Thailand

เมืองสมุทรปราการ

 • Accounting Supervisor, Accounting Chief
 • AP, AR, General Accounting, Costing, Male only
 • Accounting in manufacturer, Good in English

20-Mar-17

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ชาย/หญิง อายุ 28 – 35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ, การขายและการตลาด
 • ประสบการในงานด้านประสานและการขาย

20-Mar-17

 

Applied
 • ปวส.ถึง ปริญาตรี สาขาไฟฟ้า
 • ควบคุมงานและซ่อมบำรุงรักษา
 • ประสบการณ์ในส่วนงานไฟฟ้า5 ปีขึ้นไป

20-Mar-17

 

Applied
 • มีความคิดวิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบข้อมูลได้
 • วิเคราะห์และเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • นำเสนอและสรุปรายงาน รายวัน และรายเดือน

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงาน 3 ปี Safety
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวตอร์ได้คล่องแคล่ว
 • ควบคุมการจัดระบบการเดินรถให้เป็นไปตามตารางเวลา
 • ประสานงานได้ดี มีความเป็นผู้นำ

18-Mar-17

THB10k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล