• ชายหรือหญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ด้านอาหาร
 • ควบคุมคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 1 ปี

11 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female, age between 25-30 years old.
 • Bachelor's Degree in Food Science
 • Good knowledge of Food ingredients.

11 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีด้านsupply chain management
 • 5 ปีในสายงาน supply chain management

13 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To audit each branch factories according to SOX
 • To perform Fraudulence Prevention check list
 • To perform Regional Manual audit cash management

15 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • ควบคุม ดูแล กระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • ควบคุมดูการผลิตแต่ละทีมงานผลิต ให้เป็นไปตามแผนงาน
 • ให้คำแนะนำ ตลอดจนฝึกสอนพนักงานให้มีทักษะ

29 นาทีที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • อายุ : 25-35 ปี เพศ : หญิง
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ประสบการณ์ : 0-2 ปี
 • มีประสบการณ์ในการบริหารร้านค้าปลีก

35 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • hrm
 • recruitment
 • compensation & benefit

36 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • HR
 • recruitment, compensation, training
 • admin

55 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Recruitment
 • Employee Relation
 • Modern HR

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Support customer cliam & in-process problem
 • co-ordinate in new model with R&D & customer
 • experience in support & manage line claim problem

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 experiences in Retail/ Duty free business
 • Excellent English
 • Good attitude

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years' in production and process line control
 • Reduce in process quality/quality loss cost
 • Work location: Bangbor Samutprakarn

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, age 28-38 years old. Thai nationality only.
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineer or relate
 • 5-10 year experience in Machine improvement

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Oilfield mechanical / hydraulic
 • 10 years’ experience, 5 years in an offshore Sup
 • Mechanical aptitude

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Spa Supervisor

Peace Tropical Spa

สุราษฎร์ธานี

 • Thai Nationality Only
 • 2 years experience working in spa
 • Female. Age 27 - 39

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการคุมทีมเร่งรัดหนี้สินอย่างต่ำ 2 ปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาในบริหารธุรกิจบัณฑิต หรือสูงกว่า
 • สามารถสื่อสารและสนทนาภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้าอย่างต่ำ 5 ปี

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age 27 and above
 • Own personal car and driving license
 • Business level English, IT sales & Marketing

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน

Applied
 • Male or Female , age between 28-35 years old
 • Graduated with bachelor degree in Marketing
 • At least 3 years of Sales or Marketing

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years experiences in Warehouse, Leader or Sup
 • Experience in "Inventory" is a must
 • Seeks and evaluates process improvement

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำแผนการตลาด , วางแผนการ Forecast สินค้า
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • handling Process Improvement, Production Planning
 • 2-5 years working experiences
 • Logistic&Warehouse improvements

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Plans and prepares production schedules
 • Analyze inventory by verifying from forecasts
 • Evaluate supplier (manufacturer)

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fast Growing eCommerce Company (Online Travel)
 • Great location: The Offices at Central World
 • International Workplace (65 nationalities)

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, age 25 years old up, BE. of Engineering.
 • Has experience in Maintenance over 3 years.
 • Has skill in Machine Maintenance, Facility/Utility

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์การทำงานด้านขายอย่างน้อย 3 ปี
 • ความรู้ระบบ ISO (ISO system)

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Education:Bachelor Degree
 • Age: Minimum 27 Years old
 • Minimum 3 Years in Visa & Work Permit Applications

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ
 • ประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ตัวเลข
 • มีความรู้ด้านในการบริหารงาน Contact Center

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor
 • 5 years
 • Master

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ดูแลวางแผนงานด้านการผลิต หรือการควบคุมคุณภาพ
 • มีความเข้าใจในระบบคุณภาพโรงงานอาหาร

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • กำหนดแผนการดำเนินงานด้านบริหารงานบุคคล
 • การสรรหา และคัดเลือกบุคลากร
 • บริหารค่าตอบแทน และสวัสดิการ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถใช้ CAD/CAM ได้
 • มีความรู้ในการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
 • มีประสบการณ์งาน CNC 3-5 ปีขึ้นไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • High volume, fine dining experience preferred
 • Creativity and an open mind are a must
 • Service oriented, professional and enthusiastic

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • production
 • process
 • production supervisor

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's degree in social science
 • At least 3 years work experience in Safety
 • Able to operate MS office.

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 3 ปี ขึ้นไป
 • ปฏิบัติงาน จ - ศ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

QC and STOCK and MAINTENANCE Supervisor

OROK's Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • 4 years in Stock-QC supervisor position
 • Knowledge in stock management, maintenance
 • Able to use new technology communication tools

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีทางด้านพยาบาลศาสตร์
 • มีประสบการณ์ทางด้านออร์โธปิดิกส์
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in any field.
 • Male or Female, 25 – 45 years old
 • 1 years’ experience in Production

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QA Supervisor

SATO AUTO-ID (THAILAND) CO., LTD.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • รับผิดชอบงานด้าน QA,QC
 • วิเคราะห์ปัญหาใน Line การผลิต
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรม

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 1-3 year experiences for Account Executive
 • 3-5 year experiences for Account Supervisor
 • Serve clients in terms of marketing an advertising

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 4 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • กำหนดมาตรฐานของเครื่องประดับ
 • ตรวจสอบความต้องการเครื่องประดับเป็นข้อมูลจำกัด
 • ตรวจสอบข้อพกพร่องของโลหะเงิน

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าและพนักงานเร่งรัดได้
 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบงานขาย เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
 • ออกตลาดนอกพื้นที่เพื่อนำเสนอโครงการขายกับลูกค้า

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or Master’s Degree
 • At least 5 years work experience
 • Good communication skills in English

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for assembly process on production
 • Supervise and control process with subordinates
 • Correspond and adjust for any issues and problems

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • น้ำมันหล่อลื่น Lubricant
 • Technical Service
 • เคมี ,ปิโตรเคมีมี

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • MIS for Automotive workshop operation
 • Will be responsible for Workshop customer relation
 • Assists in the preparation & control of workshop

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Carry out production control process
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineer
 • Good command of English

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล