• ป.ตรี วศบ. เคมี วิศกรรมสาสตร์
 • ควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิต (บรรจุ)
 • ควบคุมกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Industrial, Mechanical
 • 3 – 5 years in supervisor level in manufacturing
 • Knowledge of Lean Manufacturing and Six Sigma

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานอุตสาหกรรมสิ่่งทอ 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้และความเข้าใจในการวางแผนและควบคุมการผลิต
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or higher in Engineering
 • Manufacturing factory
 • 5 years of experience in Manufacturing factory

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Able to work in shift
 • Strong leadership skill and problem solving
 • Good command of English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Age 32 – 37 years old.
 • Bacherlor Degree in Engineering
 • Basic level of English and computer literacy.

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจเช็คแต่ละใบสั่งผลิต
 • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์
 • 5 years up experience in a production

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To manage the Filling and Packing Operation
 • Analysis and action trouble in process
 • Control man-hour in production

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 years in manufacturing
 • Allocate right resources
 • Good command in English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Industrial Engineering, Food Engineer
 • 3-8 years’ experience in food industry
 • Good initiative and communication skills

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Food Science, Food Technology, Agro
 • 2-5 years’ experience in Food Industry
 • Develops, executes operation plan and controls

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Sciences or related
 • Able to work as shift
 • Able to work 6 days per week

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Co-operation planning, Material control
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • Follow up customer service, Production planning

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Diploma or Bachelor Degree in Mechanical
 • Experience in supervisor field 3 years up
 • Good in written and spoken English

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

PRODUCTION SUPERVISOR – FOOD PRODUCTION

SmartSearch Recruitment

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Design the production processes
 • Coordinate very closely with the GM
 • Be responsible for the facilities P&L

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, Age 25-35 years old
 • Bachelor or Master Degree in Food Science
 • 3 years experience in production function

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelors Degree or higher in Engineering
 • To handle and control daily production planning.
 • Have knowledge in SPC and Quality Tools.

27-Mar-17

 

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรี ทางด้านอุตสาหกรรมการผลิต
 • มีความรู้ด้าน ISO/GMP หรือมาตรฐานอื่นๆ

27-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Food Technology, Food Science
 • 2-5 years experience in Food processing Industrial
 • Knowledge in GMP, HACCP, ISO 9001

27-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย 30 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

27-Mar-17

 

Applied
 • 3 years in logistics & production control
 • Deal with shipping
 • Good command of English

27-Mar-17

 

Applied
 • ปวช.และ ปวส.สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุม ดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน
 • ดำเนินกิจกรรมระบบคุณภาพ 5ส. ความปลอดภัย

27-Mar-17

 

Applied
 • ปวช.และ ปวส.สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมในตำแหน่งหัวหน้าทีม
 • ควบคุม ดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน

27-Mar-17

 

Applied
 • Male, age 25-35 years
 • Experience in production planning, manpower
 • Read and reproductions of furniture.

27-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการควบคุมการผลิต 5 ปีขึ้นไป

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Engineer
 • Injection Skill
 • Management Skill, Supervisory Skill

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในสายงายไม่ต่ำกว่า 3-5 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง

27-Mar-17

 

Applied
 • Knowledge in stamping, molding, or assembly
 • At least 5 years experience in a manufacturing
 • Management skill required

27-Mar-17

THB55k - 90k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร, วิทยาศาสตร์อาหาร
 • ความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบ GMP, HACCP, ISO
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

27-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีในโรงงานผลิตอาหาร
 • จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือ วิศวกรรมอาหาร

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • JIG, Spot and Arc welding
 • Automobile Company
 • Assembly press part or body assembly

27-Mar-17

 

Applied

Production Supervisor (filling / packing)

Manpower

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Filling & packing - Food / Beverage / FMCG
 • Production Supervisor experience
 • Fair command of English

27-Mar-17

 

Applied
 • สามารถควบคุมการทำงาน คนงาน ประมาณ 40 คน
 • มีประสบการณ์ ด้านงานเชื่อม CO 2
 • สามารถจัดแผนการผลิตภายในให้เป็นระบบรับผิดชอบ

27-Mar-17

 

Applied
 • อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • ทำงานที่ โรงงาน ราชบุรี
 • ปริญญาตรี วิศวะทุกสาขา หรือ วิทยาศาสตร์ ทุกสาขา

27-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-40 ปี
 • การศึกษาขั้น ต่ำ ปวส
 • มีประสบการณ์ ด้านงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ ประตูไม้

27-Mar-17

 

Applied
 • Degree in Mechanical,Electrical or related fields
 • Min 3 yrs of experience withPreventive maintenance
 • Able to use AutoCAD, Corel Draw, AI

27-Mar-17

 

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ดูแลวางแผนงานด้านการผลิต หรือการควบคุมคุณภาพ
 • มีความเข้าใจในระบบคุณภาพโรงงานอาหาร

27-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุมการทดสอบการผลิตสินค้าใหม่
 • ป.ตรี วิทยาศาสตร์เคมี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

27-Mar-17

 

Applied
 • At least 3 year's experience supervisor level
 • Strongly skill in manpower management.
 • Ability to work on several working shift.

26-Mar-17

 

Applied
 • Previous management experience required
 • Excellent opportunity for career growth
 • English and Thai required, Italian advantage

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Production Supervisor
 • Electrical Engineering
 • Industrial Engineering

24-Mar-17

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 3-5 years' in production and process line control
 • Reduce in process quality/quality loss cost
 • Work location: Bangbor Samutprakarn

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Have experience in process line control.
 • Can work at Bangbor Samutprakarn area.
 • Can spoken and written Japanese will be advantage.

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Industrial Management
 • 2 years experiences production management
 • Good problem solving and People Management

24-Mar-17

 

Applied
 • 1. Senior Production Engineer (80K-100K)
 • 2.. Material Planner (Supervisor), 60K approx
 • 3. Material Planner (Sfaff), 40K approx

24-Mar-17

 

Applied
 • Male / Female Ages 22 - 40 years
 • Bachelor's Degree in Food Science, Food Technology
 • Have experience in Food Factory 2 year up

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ, ขยัน และตรงต่อเวลา

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3-5 years experience in planning
 • Bachelor’s Degree
 • Excellent English and computer proficiency.

24-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป วิทยาศาสตร์อาหาร
 • ควบคุมดูแลพนักงานในไลน์การผลิต

24-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล