• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการทำบัญชีและภาษีอากร อย่างน้อย 3 ปี
 • ประสบการณ์บัญชีของสำนักงานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ที่ปรึกษาและวางแผนทางด้านบัญชีและการเงิน
 • ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี
 • ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างดี สื่อสารได้
 • สามารถเดินทางไปประเทศ ปากีสถาน ได้เป็นครั้งคราว

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลระบบบัญชีทั้งระบบ ทั้งรับและจ่าย
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ตรงด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 5 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ตรวจงานด้านบัญชี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานด้านบัญชี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • เป็นผู้ทำบัญชี CPD ***
 • มีความละเอียดรอบคอบ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรีการบัญชี
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีทักษะในการบริหารงาน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ พอใช้
 • ใช้โปรแกรม Excel, Microsoft Word, Power point

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • accounting transaction
 • Reconcile petty cash fund for reimbursement
 • Review/ prepare monthly Input Tax reports

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชีหรือการเงิน
 • ควบคุมและตรวจสอบงานเกี่ยวกับภาษีอากร
 • ควบคุมและตรวจสอบงานด้านบัญชีต้นทุน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป มีระเบียบ มีความรับผิดชอบสูง
 • ดูแลระบบบัญชีงบการเงิน-งบดุล-งบกำไรขาดทุน -ภาษี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลเอกสารด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ในการทำบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • เพศ : หญิง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปิดงบสรรพากร ยื่นภาษี
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
 • ตรวจเอกสารบัญชีทั้งหมด

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 30-35 ปี
 • ดูแลงานด้านบัญชีและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหาร
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 3 ปี ขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Review monthly stock ending report
 • Prepare annual financial statements
 • Review and verify all vouchers

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 90k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Chief Accountant / สมุห์บัญชี

IQ Moderntrade Co.,Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • สามารถปิดงบภายในได้ สรุปกำไรขาดทุน
 • ปริญญาตรีสาชาบัญชีโดยตรง
 • มีความเข้าใจเรื่องภาษีอากรอย่างดี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Managing and overseeing the daily operations
 • Monitoring and analyzing accounting data & product
 • Verify documentation

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เเพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี 2 -3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง – ชาย มีสัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 10 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกดี ขยัน อดทน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree in Accounting required; CPA/MBA/CMA.
 • 7 - 9 years’ experience; mix of public accounting.
 • Extensive experience with TAS,IFRS and/or SAP G/L.

23-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบ ดูแล งานบัญชีในภาพรวมของบริษัท
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 5 ปี

22-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female, age 28-35 years old.
 • 5-10 years experience in Accounting manufacturing
 • AR. AP. FA Control and taxes, Collections

21-Apr-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 30 – 45 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี
 • สามารถใช้งานโปรแกรม Express ได้

21-Apr-17

 

Applied
 • วางแผนงานด้านภาษี ตรวจสอบการลงรายงานภาษีต่างๆ
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาบัญชี

21-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านบัญชี 2-5 ปี
 • ตรวจสอบบันทึกบัญชีประจำวัน

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in accounting finance /fields
 • 5 years in Accounting function
 • Age between 30-35 years

21-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in accounting finance /fields
 • 5 years in Accounting function
 • Age between 30-35 years

21-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี 5 ปี ขึ้นไป
 • เพศหญิง อายุ 30-40

21-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบัญชี
 • มีความรู้เรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล ,
 • สามารถปิดงบการเงินอย่างน้อย 2 ปี

21-Apr-17

 

Applied
 • ตรวจสอบบัญชี และงบบัญชีต่างๆ
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • สามารถพูดภาษาจีนได้ดี

21-Apr-17

THB45k - 90k /เดือน

Applied
 • Knowledge in Taxation and all of accounting,
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาบริหารธุรกิจการบัญชี
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปีในด้านการบัญชี

21-Apr-17

 

Applied
 • Male/Female, Age between 25 – 35 years old
 • Bachelor degree in Accounting
 • 5 years experience in accounting

20-Apr-17

 

Applied
 • Ability to analyze financial data
 • Holding CPD LICENCE is advantage
 • Skill in both verbal and written communication

20-Apr-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาบัญชี
 • คิดเชิงบวก/คิดวิเคราะห์/คิดต่อยอดได้
 • ประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี อย่างน้อย 5 ปี

20-Apr-17

 

Applied
 • Accounting Consolidations Supervisor
 • Consolidation, Auditor
 • Background in internal audit firm (Big 4)

20-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Accountancy
 • At least 5-8 years experience
 • good leadership

20-Apr-17

 

Applied
 • overseeing month and year end process
 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 1 – 3 years of experience for officer

20-Apr-17

 

Applied
 • 10 years’ experience in accounting and finance
 • Good command of written and spoken English
 • experience with SAP program will be advantage

20-Apr-17

 

Applied
 • Ability to analyze financial data
 • Holding CPD LICENCE is advantage
 • Skill in both verbal and written communication

20-Apr-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in accounting finance /fields
 • 5 years in Accounting function
 • Age between 30-35 years

20-Apr-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์การในหน้าที่ของสมุห์บัญชี
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี (CPD)

20-Apr-17

 

Applied
 • ดูแลงานบัญชีทั้งระบบ/วางแผนภาษี
 • ประสบการณ์ในระดับสมุห์บัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีด้านบัญชี

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female 28-35 years old
 • degree or Master degree in Finance & Accounting
 • Good command in English

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male,Female , age 25-35 years old
 • 10 years’ experience in Accounting
 • Holding CPD LICENCE

20-Apr-17

 

Applied
 • Finance and Accounting Development Sr. Sup. / Sup.
 • Good knowledge in accounting management and tax
 • Experience in ACCPAC will be an advantage.

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • opportunity to work with high standard
 • opportunity to challenge your ability and grow
 • An opportunity to achieve you future goal

20-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • เพศหญิง / ชาย 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Apr-17

 

Applied
 • AR, AP, Cost Accounting
 • 3-5 Years experience for Supervisor
 • Located in Pathumthani

19-Apr-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Female, aged over 30 years old
 • Bachelor’s degree in Accounting
 • 5 years of experience in accounting

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล