• เพศหญิง – ชาย มีสัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์ในสายงาน 10 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกดี ขยัน อดทน

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years Accounting experience
 • Independant with good attention to detail
 • Able to communicate well in English

11 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male,Female , age 25-35 years old
 • 10 years’ experience in Accounting
 • Holding CPD LICENCE

25-Mar-17

 

Applied
 • ที่ปรึกษาและวางแผนทางด้านบัญชีและการเงิน
 • ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

25-Mar-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ในสาขาบัญชี
 • คิดเชิงบวก/คิดวิเคราะห์/คิดต่อยอดได้
 • ประสบการณ์ทางด้านงานบัญชี อย่างน้อย 5 ปี

24-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

Accounting Supervisor : 1 Position (Work at Bangna km.23)

Berli Jucker Foods Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Female / Male, Age 30-35 year old
 • Bachelor’s or Master’s degree in accounting
 • Able to work Monday – Friday (08.15-17.15)

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารงานบัญชี และการวางระบบงานบัญชี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
 • ผ่านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางด้านบัญชี

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
 • เป็นผู้ทำบัญชี CPD ***
 • มีความละเอียดรอบคอบ

24-Mar-17

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรีการบัญชี
 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
 • มีทักษะในการบริหารงาน

24-Mar-17

 

Applied
 • ควบคุมการดูแลการบันทึกบัญชี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
 • จัดทำ ตรวจทาน ใบกำกับภาษี งบพิสูจน์ยอดบัญชี

24-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลบริหารการจัดการงานด้านบัญชีทั้งระบบ
 • ปิดงบการเงินได้
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง 25 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีประสบการณ์ 1-5 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง 25 - 35 ปี
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • รับผิดชอบตรวจสอบเอกสารด้านรับ-จ่าย บันทึกบัญชี

24-Mar-17

 

Applied
 • experience with MAC5 is a plus
 • 5 years experience in accounting & cost
 • Good command of English

24-Mar-17

 

Applied
 • รับผิดชอบ ดูแล งานบัญชีในภาพรวมของบริษัท
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 5 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • Good command of English
 • Background from manufacturing fields
 • AR,AP,GL and Bank reconcilation experiences

24-Mar-17

 

Applied
 • วางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป มีระเบียบ มีความรับผิดชอบสูง
 • ดูแลระบบบัญชีงบการเงิน-งบดุล-งบกำไรขาดทุน -ภาษี

24-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลเอกสารด้านบัญชี
 • ประสบการณ์ในการทำบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 • เพศ : หญิง

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปิดงบสรรพากร ยื่นภาษี
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป
 • ตรวจเอกสารบัญชีทั้งหมด

24-Mar-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบัญชี
 • มีความรู้เรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล ,
 • สามารถปิดงบการเงินอย่างน้อย 2 ปี

24-Mar-17

 

Applied
 • ตรวจงานด้านบัญชี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานด้านบัญชี

24-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลงานบัญชีทั้งระบบ/วางแผนภาษี
 • ประสบการณ์ในระดับสมุห์บัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีด้านบัญชี

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้และเข้าใจระบบงานบัญชีและมีทัศนคติที่ดี
 • ควบคุม ดูแล การบัญทึกบัญชี ทั้งด้านรับ-จ่าย
 • ตรวจสอบการยื่นภาษี ภ.พ. 30, ภ.ง.ด.3,53,30

24-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Accounts Receivable
 • Travel Agency Company
 • Silom Area

24-Mar-17

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Accounts Payable
 • Travel Agency Company
 • Silom Area

24-Mar-17

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's Degree in Finance or Accounting
 • Minimum 3 year of work experience in Finance
 • Good English Communication

24-Mar-17

 

Applied
 • สามารถปิดงบได้
 • มีใบอนุญาติผู้ทำบัญชี
 • หยุดเสาร์ที่ 2 และ 3 ของเดือน

24-Mar-17

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ดูแลรับผิดชอบงานด้านบัญชี และภาษี
 • มีประสบการณ์การงานบัญชีและภาษี 3 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • Knowledge in Taxation and all of accounting,
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาบริหารธุรกิจการบัญชี
 • ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปีในด้านการบัญชี

24-Mar-17

 

Applied
 • Male,Female , age 25-35 years old
 • 10 years’ experience in Accounting
 • Holding CPD LICENCE

23-Mar-17

 

Applied
 • Finance and Accounting Development Sr. Sup. / Sup.
 • Good knowledge in accounting management and tax
 • Experience in ACCPAC will be an advantage.

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • opportunity to work with high standard
 • opportunity to challenge your ability and grow
 • An opportunity to achieve you future goal

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวช ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • เพศหญิง / ชาย 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

23-Mar-17

 

Applied
 • Male / Female , age not over 35 year old
 • Bachelor Degree in Accounting or any related field
 • At least 5 year experience in accounting

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบระบบการเงินของบริษัท
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีการเงิน
 • มีทักษะการวิเคราะห์งาน

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To control and handle financial report
 • To handle exchange rate
 • To manage cash flow

23-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีโรงงานอย่างน้อย 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม ERP

23-Mar-17

 

Applied
 • AR, AP, Cost Accounting
 • 3-5 Years experience for Supervisor
 • Located in Pathumthani

23-Mar-17

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ พอใช้
 • ใช้โปรแกรม Excel, Microsoft Word, Power point

23-Mar-17

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor Degree in accounting or finance
 • At least 5years working experience in accounting.
 • Account closing on a monthly, yearly basis

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Verify Receivable Vouchers, Tax Invoice, Receipt
 • Record daily exchange rate effects
 • Responsible for prepare and submit report

23-Mar-17

 

Applied
 • ปิดงบ ทำสถิติ ประมาณการ ประเมิณผล เป็นต้น
 • จัดการดูแลทำเอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี
 • มีประสบการณ์ทำบัญชีอย่างน้อย 4 ปี

23-Mar-17

 

Applied
 • Female
 • Bachelor’s degree or Master's degree in Accounting
 • or related field

23-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 30-40 years old
 • 5-7 years experience in Accounting or related
 • Computer literacy (MS Office, SAP)

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 26-40 years
 • Bachelor degree in Accounting or Finance
 • 5-7 years working experience in Accounting

22-Mar-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 30-40 years, Male or Female
 • 3 years experience in supervisor or senior level

22-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Min 5 years of working experience in Accounting
 • Urgently required

22-Mar-17

 

Applied
 • Min 5 years of working experience in Accounting
 • Bachelor Degree in Accounting
 • Urgently required

22-Mar-17

 

Applied

Accounting Supervisor (AP)

Siam M&M Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • AP, Account Reconciliation, cashflow, bank
 • Logistics, Freight Forwarder
 • Japanese Company

22-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล