• ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ / อิเลคโทรนิคส์
 • มีความรู้ด้านการวางแผนระบบการซ่อมบำรุงอุปกรณ์
 • มีความสามารถในการบริหารและถ่ายทอดความรู้

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or related technical school
 • 5 - 7 years in a major hotel,hospital or building
 • English Language Proficiency

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineering in any field
 • at least 3 years experience in product design
 • Proficiency in CAD/CAM 2D & 3D

23-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • B.S. or M.S. Degree in Engineering or related
 • 5+ Years of Experience in Lean Manufacturing.
 • Process Improvement, Continual Improvement

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • B.S. or M.S. Degree in Engineering or related
 • 7+ years in the Control Systems Engineering
 • Knowledge of development code and programming

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Engineering (Electrical, Mechanical)
 • 10 years+ in maintenance, 5 years+ in management
 • Must have the License for Professional Practice

16-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล