• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการ
 • วิเคราะห์และปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Focusing on Low, Regulatory Compliance, Discipline
 • Bachelor’s degree or Higher in Human Resource
 • Minimum of 3-5 years’ HR Generalist

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Planning raw material and spare parts
 • Work with production
 • 5 years of experience in material planning

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Planning of packaging materials
 • Operated by the SAP and APO
 • Monthly monitor the stocks

26-Jun-17

 

Applied
 • Food background, Food Engineering, Food Science
 • Welcome new graduate for Production planning staff
 • Food Science or experience with Food Manufacturing

25-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors degree or equivalent experience
 • 3-5 years of operations / engineering experience
 • Experience in Automotive planning will be advantag

23-Jun-17

 

Applied
 • ดูแลงานด้านการวางแผนการผลิตและควบคุมวัตถุดิบ
 • ปริญญาตรีอุตสาหการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมวัตถุดิบ 5 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • ควบคุมงานวางแผนการผลิต
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied
 • ควบคุมงานวางแผนการผลิต
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

23-Jun-17

 

Applied

Planning Supervisor

PZ Cussons (Thailand) Limited

เมืองปทุมธานี

 • Minimun 1-2 years previous experience in planning
 • Experience with the production process
 • Strong analytical and problem solving skills

23-Jun-17

 

Applied

Planning Supervisor

LAM SOON (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

เมืองสมุทรปราการ

 • Controlling and effectively production planning
 • Good analytical & planning skills
 • Computer literacy including Microsoft, SAP, etc.

23-Jun-17

 

Applied
 • Excellent communication skills
 • Market research experience is an advantage
 • 2 years work experience in strategic planning

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • BA/BS degree or equivalent. MBA preferred.
 • Three years working experience
 • Demonstrated proficiency in statistics

22-Jun-17

 

Applied
 • Degree in Supply Chain/Logistics Management
 • 5 years in Supply Chain/Logistics areas
 • Good Thai & English with computer literacy

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female with age 27 - 32 years old.
 • degree or higher in Accounting, Finance, Economics
 • 5-7 years experiences in Corporate planning

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในสายงานอุตสาหกรรมสิ่่งทอ 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้และความเข้าใจในการวางแผนและควบคุมการผลิต
 • เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • planning and material control
 • English language skill or Chinese skill
 • work underpress

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3+ years in Financial Planning
 • Provide financial analysis for monthly,
 • Partner with marketing team to maximize

21-Jun-17

 

Applied
 • Planning of Finish Goods
 • Operated by the SAP and APO
 • Monthly monitor the stocks

21-Jun-17

 

Applied
 • Strong experience in Production Scheduling
 • Experience in Jewellery industry
 • Knowledge in Production Scheduling, ERP/MRP

21-Jun-17

 

Applied
 • Degree or Higher in Internal Business
 • Good English communication is a must
 • 3 years’ experience in Supply and Demand Planning

21-Jun-17

 

Applied
 • 3-5 years experience in planning
 • Bachelor’s Degree
 • Excellent English and computer proficiency.

21-Jun-17

 

Applied
 • สวัสดิการ
 • บ้านพัก
 • รถรับส่งพนักงาน

21-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Material Planning and Inventory Control.
 • Attend production meeting
 • Identifying common item and special item

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Food science
 • 3+ year experience in fast moving consumer goods
 • 1+ year experience in warehouse management

12-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล