• to work in one of the leading Automotive
 • to grow in strong organization with good career
 • to gain good welfare, well benefits

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for overall accounting functions
 • Responsible for month and year end account closing
 • Preparing reports and financial statements

25-Jul-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years experience in Accounting.
 • International Accounting is preferred.
 • Good command of both written and spoken English.

24-Jul-17

 

Applied

ACCOUNTING SUPERVISOR

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s Degree in Accounting
 • 3 years of experience in costing or accounting
 • Ability to work well under pressure

24-Jul-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์การทำบัญชีมากกว่า5 ปีจะพิจารณาพิเศษ

23-Jul-17

 

Applied
 • คุณสมบัติเพิ่มเติม
 • อายุต้องไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี

21-Jul-17

 

Applied
 • วางแผนงานด้านภาษี ตรวจสอบการลงรายงานภาษีต่างๆ
 • ประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาบัญชี

21-Jul-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล