• ดูแลบริหารจัดการภูมิสถาปัตย์ การตกแต่งภายใน
  • ปริญญาตรีด้านสถาปัตยกรรม
  • ประสบการณ์ออกแบบและควบคุมงานตกแต่งภายใน

20-Jan-17

 

Applied
  • ูดูแลสือ online Digital Marketing
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำ SEO, SEM
  • ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล และ Data-Driven Thinking

20-Jan-17

 

Applied
  • Male/Female, age 20 - 30 years old.
  • Bachelor's degree in Architecture
  • 0-10 years of experience in Architect

19-Jan-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล