• ปริญญาตรี สาขา การบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน หรือตรวจสอบภายนอก
 • สามารถสือสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชี
 • ตรวจสอบภายใน 3-5 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree any field
 • 2-3 years Experience in Internal Auditing
 • Have solid experience in Auditing Tools , Concepts

27-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Internal Audit ตรวจสอบภายในองค์กร
 • มีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

27-Feb-17

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี – ป.โท สาขา บัญชี
 • มีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบภายใน
 • หากมีความรู้ในระบบ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

27-Feb-17

 

Applied
 • 2 years of experience in IT Audit
 • Knowledge in programming AS400, SAP
 • IT Process & Compliance Information Systems Audit

27-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Computer Science or Accounting
 • At least 2 years’ experience in IT Audit
 • Basic understanding of accounting , risk ,audit

24-Feb-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting
 • 3-4 years of experience in Internal Audit
 • Good command of English both spoken and written

24-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Internal Audit Supervisor

Von Bundit Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s or Master’s Degree in Accounting
 • At least 3 years experience in internal audit
 • Good analytical and interpersonal skill

23-Feb-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิง ชาย อายุ 27 - 35 ปี
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี เดินทางต่างจังหวัดได้

22-Feb-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล