Quality Control Supervisor / Manager

Accurate Technology Co., Ltd.

เมืองสมุทรปราการ

 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ป. ตรี วิศกรรมไฟฟ้า
 • ทักษะด้านภาษาอังกฤษดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Apr-17

 

Applied
 • ประกันคุณภาพของสินค้าตามข้อกำหนด
 • ควบคุมการปรับเทียบอุปกรณ์ตรวจวัด
 • ประกันคุณภาพของสินค้าตามข้อกำหนดและความต้องการ

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Chemical, Food Science
 • Good computer skills and able to use English.
 • Experienced and knowledgeable aboutGMP, HACCP

19-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or female graduated from Engineer field
 • 2 years experienced in iso handling
 • Has skill in ISO 9001, 14000 and TS 16949

19-Apr-17

 

Applied
 • พัฒนามาตรฐานงานประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ
 • ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพและวัตถุดิบ
 • ทดลอง คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆภายใต้แบนด์ขององค์กร

17-Apr-17

 

Applied
 • มีประสบการด้านการควบคุมคุณภาพ 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้และความเข้าใจในระบบการควบคุมคุณภาพดี
 • เงินเดือนสามารถเจรจาต่อรองได้

17-Apr-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล