• พัฒนามาตรฐานงานประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ
 • ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพและวัตถุดิบ
 • ทดลอง คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆภายใต้แบนด์ขององค์กร

23-Jun-17

 

Applied
 • Age 32 - 35 years old
 • Bachelor's Degree or higher of Engineering
 • Minimum 5 years’ experience in quality assurance

23-Jun-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Chemical, Food Science
 • Good computer skills and able to use English.
 • Experienced and knowledgeable aboutGMP, HACCP

22-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการด้านการควบคุมคุณภาพ 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้และความเข้าใจในระบบการควบคุมคุณภาพดี
 • เงินเดือนสามารถเจรจาต่อรองได้

20-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Control and Improve the quality of products
 • Bachelor degree Chemical Engineering of Chemistry
 • Base salary 18 – 25 K depend on experience

19-Jun-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบวิศวะช่างกล
 • มีความใส่ใจ ขยันและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • รักการเรียนรู้ต่อสิ่งใหม่ๆ

19-Jun-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล