• วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • บำรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรภายในโรงงาน
 • ชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

24-Mar-17

 

Applied
 • Handling in-outbound logistic issues
 • Identify areas of opportunity for Store & Logistic
 • Solution recommendation for Store & Logistic

24-Mar-17

 

Applied
 • Male / Female / Good English skills
 • At least High School or Advance Diploma Degree
 • Experienced in retailed industry & strong managing

22-Mar-17

 

Applied
 • ปวส. หรือเทียบเท่า สาขาช่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ในงานสโตร์ โครงการก่อสร้าง 3-4 ปีขึ้นไป
 • วางแผน ให้คำปรึกษา พร้อมทั้งดูแลการทำงาน

22-Mar-17

 

Applied
 • Managing store operations
 • Continuosly improve performance in stores
 • 7-10 years retail experience

21-Mar-17

 

Applied
 • ประสบการณ์ด้านงานบริหารและคลังสินค้า 4 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้, สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
 • ISO 9001, MRP, ISO 13485

21-Mar-17

 

Applied
 • ดูแลรถเข็นงาน และ ซ่อมบำรุงรถเข็นงาน
 • มีประสบการณ์ด้านงานขนส่ง หรือคลังสินค้า
 • ดูแลเกี่ยวกับรถที่ใช้ในการขนส่งของบริษัท

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30-48 ปี จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาและมีใบขับขี่
 • มีประสบการณ์การด้านคลังสินค้า มีความเป็นผู้นำ

20-Mar-17

 

Applied
 • เพศชาย - เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. - ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบกาณ์ด้านคลังพัสดุจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Mar-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุม การรับสินค้า จัดเก็บ และจ่ายสินค้า
 • ควบคุม และตรวจสอบ การรับ จัดเก็บ และจ่ายสินค้า
 • ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า

20-Mar-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล