• ดูแลจัดซื้อ Spare Part เครื่องจักรในประเทศ
 • ช่วยรับวางบิล, รับสินค้าเข้าระบบ จากคลังสินค้า
 • ดูแลนำเข้า

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลจัดซื้อ Spare Part เครื่องจักรในประเทศ
 • ช่วยรับวางบิล, รับสินค้าเข้าระบบ จากคลังสินค้า
 • ดูแลนำเข้า

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล ,ไฟฟ้า
 • ผ่านงานปั้มน้ำจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.-ป.โท สาขาวิศวกรรมโยธา
 • มีความรับผิดชอบ,ระเอียด,รอบคอบ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานธุรการอย่างน้อย 2ปี
 • เรียนรู้เร็วมีความกระตือรือล้น มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความสามารถในการจัดการ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ดูแลและควบคุมงานโครงสร้าง, ก่อสร้าง
 • สามารถประเมินงาน, ราคา, จัดทำ BOQ ได้
 • ประสานงาน, Clear Scope งานกับลูกค้าได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลและควบคุมงานโครงสร้าง, ก่อสร้าง
 • สามารถประเมินงาน, ราคา, จัดทำ BOQ ได้
 • ประสานงาน, Clear Scope งานกับลูกค้าได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ25ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.สาขาช่างไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ดูแลเครื่องมือโดยเฉพาะเครื่องเชื่อม
 • มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์ มีความอดทนสูง

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ เคยผ่านงานด้านนี้มา
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า1ปี ในงานซ่อมแซมระบบคอมฯได้
 • จะต้องสามารถให้คำแนะนำในการใช้เครื่องคอมฯได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Exp in selling products to factory
 • Exp in Electronics Products will be an advantage
 • Good command of English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • HRD , HRM ,HR strategies , policies , training
 • Oil , Gas , offshore , SAP , development
 • Compensation , Benefit , Recruitment

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • 2 years experiences in customer service.
 • Compliance with company ISO/TS16949

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • COST SAVING PROJECT
 • SOURCING
 • SUPPY CHAIN MANAGMENT

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree in any related field. Logistic
 • Experience in import and export, warehouse
 • Proficient and strong knowledge of Logistic

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Materials Planning
 • Production Planning
 • salary 35,000 - 55,000

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมการผลิต
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้า

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male or Female age 22 - 28 years old or above
 • Bachelor's Degree or higher
 • At least 3-5 years experience in QA

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • At least 3 years working experience
 • Able to travel aboard

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Make yearly and monthly sales plan.
 • Arrange sales tasks and sales activities.
 • Responsible for sales target and payment collecti

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Mechanical Engineering, Design engineer,
 • experience of Application and Design engineer
 • Able to use AutoCAD and other related

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Mechanical Engineering is preferred
 • experience of sales in industry product.
 • Own car and driving license

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • experience of sales in industry product
 • Representing the company’s brand and products
 • Own car and driving license

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Mechanical Engineering and Service Engineer
 • Knowledge about the products and services
 • experience of service Engineer (Mechanica)

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Making optimal deliveries with respect to costs
 • Ensuring an understanding of delivery process
 • Controlling and maintaining tracking

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Can work on day/night shift
 • Good command of written and spoken English
 • Good interpersonal and communication skills

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To maintain the folder sealer equipment
 • To assist & participate in the continuous improve
 • To assist & participate in the continuous training

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Minimum Degree in Engineering
 • Knowledge in manufacturing management
 • Good leadership and people management skills

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี และหรือเทียบเท่า สาขา คอมพิวเตอร์
 • ต้องมีประสบการณ์การ Support Application

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Prefer experience in Food Packaging
 • Electrical Engineering degree
 • Be able to work in Rayong

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB25k - 30k /เดือน

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 28-40 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานโรงพิมพ์
 • มีรถยนต์และใบอนุญาตขับขี่

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย อายุ 25-35
 • ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์การซ่อมบำรุงอย่างน้อย 2 ปี

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาอักษรศาสตร์ นิติศาสตร์
 • มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree
 • Experienced in Industrial products
 • Good command in English

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Being responsible for all accounting function
 • Managing the company’s financial and accounting
 • Responsible for preparing monthly, quarterly

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง บุคลิกภาพดี วุฒิ ปวส. หรือ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาด 2 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms. Office ได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree or Master Degree in Engineering
 • Good in English spoken and writing.
 • Knowledge of automotive specifications

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female, age 27 - 35 years old.
 • At least 2-3 years experience
 • Japanese Certificate N2 or N3

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male or Female, Age between 25-30 years old
 • Bachelor’s degree in any field
 • Have experience in a related field for 1 year

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experience in
 selling or marketing FILM PACKAGING
 • Experience in managing international business
 • Experience in multinational company

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวส. หรืออนุปริญญาทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ธุรกิจร้านอาหาร

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Knowledge of automotive manufacturing operation
 • SCM cover everything from production to production
 • Responsible for doing the VA/VE project (Sourcing)

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Open to any nationalities,Lao or Thai language
 • Bachelors in an Engineering discipline
 • Willingness to work as a team member

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Chemical Engineer
 • At least 3 years experience of QC leader or superv
 • Basic knowledge of PFMEA, DFMEA, MSA, SPC, PPAP,

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ/เครื่องกล/ไฟฟ้า
 • ออกแบบ-เขียนแบบและเข้าใจ DWG

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Legal
 • law
 • Manager

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • SAP
 • IT Service
 • Automotive Manufacturing

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / female, aged between 35 – 45 years old
 • 5 years Warehouse Management System (WMS)
 • Hands on experience in MRP, ERP system

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาการเงิน
 • มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษดี
 • มีทักษะทางคอมพิวเตอร์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 1 - 2 years experience in IT functions
 • Knowledge about LAN/WAN, Network System
 • Knowledge of MySQL, MS SQL, PHP, ASP

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied