• ปริญญาตรี GPA.2.50 ขึ้นไป
 • บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคาร
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Having experience in unitlity managment
 • Facility management
 • Having experience in Food manufacturing

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จป.วิชาชีพ
 • ประจำโรงงานอยุธยา(นิคมไฮเทค)
 • หัวหน้างานจป.

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถปฎิบัติงานที่ จ.อยุธยา หรือ สาขา จ.ชลบุรี
 • มีภาวะผู้นำ ขยัน ชอบงานท้าทาย
 • คิดบวก ซื่อสัตย์ รักในงานขาย

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male / Age 25-35 years old.
 • Bachelor's Degree in Engineering.
 • Control New Product

1 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree qualified in engineering
 • Experience in integration of Automatic Test
 • 4 years within a Electronics manufacturing

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุม ดูแลงานในโรงงาน
 • วางแผน พัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ชาย , หญิง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 - 34 ปี
 • มีความรับผิดชอบ รักการขาย อดทน
 • ต้องมีประสบการณ์ขายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาก่อน

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years experience in QA/QC Supervisor Level
 • B.E in electronics or B.S in science
 • Knowledge SPC, Control Plan

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in Production Engineering
 • Minimum of 3 years’ experience in a manufacturing
 • Required good communication skills

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Ceramic Engineering
 • 3 years’ experience in manufacturing
 • Good command of English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in Industrial Engineer
 • At least 10 years of experience in manufacturing
 • Experience in beverage business (Male)

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB45k - 120k /เดือน

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาโท ขึ้นไป ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน หรือการสอนอย่างน้อย 2 ปี
 • มีผลงานทางวิชาการ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาปวช, ปวส, ปริญญาตรี โยธา, ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Female/Male age 30 years old up
 • Working at Bangkok Hospital Huahin
 • 5 years professional experience in Management leve

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-30 ปี
 • การศึกษาระดับ ปวส.ขี้นไป หรือวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Senior Engineer
 • Mechadical
 • Minitab

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female 28 years up
 • Have experience 3-4 years
 • Bachelor Degree or higher in Accounting/ Costing

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's in Engineering
 • 21 - 28 years
 • Can work at Ayutthaya

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Productivity improvement and control operation
 • Design and develop production process & equipment
 • Mechanical/ Production/ Industrial Engineer

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Proven Leadership Skills
 • Supply Chain & Logistics
 • Reusable Packaging Equipment Service Provider

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree in Electronics, Telecommunication
 • 5 years experience in EMS
 • Good command in English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Excellent technical writing skill
 • Detailed-oriented and good teamwork
 • Organize and write supporting documents

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree in Electronics, Telecommunication
 • Experienced in EMS
 • Good in English skill

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Degree or higher in any related fields
 • at least 5 years in electronic manufacturing
 • Computer literate, very good command

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree or Master degree in Engineering
 • 2-3+ years of relevant work experience
 • Work directly with R&D, Project Management,

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • LEAN AND SIX SIGMA
 • EXPERIENCES FROM INTERNATIONAL ENVIRONMENT
 • EXPERIENCES IN IMPROVEMENT PROJECT AT LEAST 5 YEAR

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Experiences in Buyer/Purchasing
 • English Speaker
 • Import/Export process, Taxation and BOI knowledge

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Experiences in Buyer/Purchasing at least 5 years
 • 2 year experiences in Supervisor Level
 • Import/Export process, Taxation and BOI

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female with 35 year old and above
 • English speaker
 • Experiences in Spring Manufacturing is a plus

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • อายุระหว่าง 18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 - ปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดูดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุระหว่าง 18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 - ปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดูดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุระหว่าง 18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ม.3 - ปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดูดี, มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in Engineering
 • 2-5 years up working experience as Quality Enginee
 • Understanding of ISO 9001: 2000, ISO 14000, ISO/TS

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับคำสั่งจากผู้จัดการร้าน
 • ชี้นำ สอนงาน ควบคุมดูแลพนักงาน
 • ประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลต่างๆ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับรายการอาหารหรือคำสั่งเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื
 • ประสบการณ์ด้านการจัดการร้านอาหาร-เครื่องดื่ม
 • ดูแลงานสต๊อกอุปกรณ์และวัตถุดิบ ตลอดจนเอกสาร

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดเตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
 • ประกอบอาหารฟิวชั่นสไตล์ไทย-ยุโรป ตามรายการ
 • ดูแลความสะอาดภายในครัว และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 18 - 28 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. ขึ้นไป
 • แนะนำรายการและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเครื่องดื่ม

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in related field
 • Inventory Management
 • 2 years experiences in Logistics

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience 1-5 years on the IT work
 • Knowledge in automation system
 • Work in international orgainzation

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelors Degree or above in Accounting
 • New Graduate welcome
 • 0 - 6 year’s experience in Accounting Payable

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมและดูแลด้านการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ 5-10 ปีขึ้นไป

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical or Electrical
 • At least 5 years experience in Utility & Ammonia
 • 4.Support & maintain Refrigeration and utility

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Responsible to Environment & Energy
 • Lead the Plant Energy Conservation Program
 • At least 5 yrs in Environmental and Energy Saving

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or equivalent
 • 7 – 10 years’ experience in Facility management
 • Experience within a pharmaceutical company

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Engineering degree or related science-based degree
 • Professional certifications a must when required l
 • International experience is an advantage

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • ทำงานด้านอุตสาหกรรมอาหารมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้ด้านการจดทะเบียน และขอรับรองฮาลาล

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์หัวหน้างาน
 • มีประสบการณ์ทำงานโรงงาน
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female 35+ years old
 • Bachelor degree in related fields
 • Excellent in English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1-3 years experiences in Customer Services role
 • Good problem solving and negotiation skills
 • Good command of English

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied